Luulitko, että lapsen kuljettaminen polkupyörällä on yksinkertaista? Nämä kaikki asiat on muistettava

Autoilija vs. pyöräilijä - kuka väistää ja ketä? 1:22
Miten autoilija ja pyöräilijä voisivat paremmin huomioida toisensa liikenteessä?

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka perjantai. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen autot(a)mtv.fi.

Kysymys: Miten lasta kuljetetaan turvallisesti pyörällä?

Vastaus: Pyöriä ja näin ollen myös lapsen kuljetustapoja on erilaisia. Lainsäädännön kannalta olennaisia asioita ovat kuljetukseen käytettävän polkupyörän pyörien ja kuljetettavien lasten lukumäärät. Myös kuljettajan ja kyyditettävän ikä ja polkupyörän jarrulaitteet vaikuttavat asiaan.

Polkupyörällä ei saa kuljettaa useampia henkilöitä kuin mille se on rakennettu. Polkupyörän kuljettajan, matkustajan ja kuorman yhteenlaskettu massa ei saa ylittää 250 kilogrammaa.

Kaksipyöräisellä polkupyörällä ja polkupyörän henkilökuljetukseen tarkoitetussa perävaunussa saa 15 vuotta täyttänyt henkilö kuljettaa yhtä enintään kymmenvuotiasta lasta ja 18 vuotta täyttänyt henkilö kahta enintään kuusivuotiasta lasta. Lapsen kuljettaminen on kuitenkin sallittua vain, jos polkupyörässä tai sen perävaunussa on lasta varten sopiva istuin ja tarkoituksenmukaiset suojavarusteet, jotka estävät kyyditettävää osumasta liikkuviin osiin tai putoamasta kyydistä.

Kun pyörällä kuljetetaan kahta lasta tai vedetään perävaunua, on siinä oltava kaksi erillistä, tehokasta, jarrulaitetta.

Laatikkopyörät

Mikäli kyseessä on niin sanottu ”laatikkopyörä”, on edellä kerrotun nojalla olennaista, onko se kaksi- vai kolmepyöräinen.

Kolmipyöräisellä laatikkopyörällä voi ilman säädettyä ikävaatimusta kuljettaa esimerkiksi neljää lasta, jos siinä on paikat neljälle eikä edellä mainittu 250 kilon raja ylity.

Jarruvaatimukset

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 17 § määrittelee jarrulaitteiden tarpeet:

Polkupyörässä tulee olla ainakin yksi tehokas jarrulaite. Tavaran tai useamman kuin yhden henkilön kuljetukseen tarkoitetussa polkupyörässä, perävaunulla varustetussa polkupyörässä ja polkupyörässä, jossa on enemmän kuin kaksi vaihdetta, tulee kuitenkin olla kaksi erillistä, tehokasta, jarrulaitetta.

Yksin jarrujen olemassaolo ei riitä vaan myös niiden kunnosta on huolehdittava: Polkupyöräkin tarvitsee säännöllistä huoltoa ja huolenpitoa säilyäkseen toimintavarmana ja turvallisena.

Kuljetuksen turvallisuus

Olennaista on, että lapsi voi matkustaa turvallisesti riippumatta siitä, istuuko hän laatikkopyörässä, pyörän takana lastenistuimessa vai perävaunussa. Käytännössä tämä onnistuu vain tarkoituksenmukaisessa istuimessa, oikein kiinnitettynä – siis myös tavarapyörän korissa. Lapsen kädet, jalat ja vaatteet on oltava niin, etteivät ne pääse osumaan pyörän liikkuviin osiin.

Pyöräilykypärän, lastenistuimen ja perävaunun kiinnittäminen sekä käyttö neuvotaan niiden käyttöohjekirjoissa, joihin kehotan tutustumaan huolellisesti, hyvissä ajoin ennen kunkin käyttöönottoa. Istuimen soveltuvuus, kiinnitysten kireys ja säätöjen oikeellisuus on syytä varmistaa säännöllisesti, aina ennen lapsen kuljettamista.

Lasta kyytiin laitettaessa on syytä olla erityisen huolellinen. Erityisesti tavallisen pyörän lastenistuimessa istutaan varsin korkealla, jolloin pyörän mahdollisesti kaatuessa seuraukset voivat olla hyvinkin vakavat. Kypärä onkin ehdottoman tärkeää laittaa lapsen päähän jo ennen lapsen nostamista istuimeensa. Lapsi on kiinnitettävä istuimeensa välittömästi eikä vanhempi saa tämän jälkeen poistua pyörän luota.

Vanhemman vastuu ja esimerkki

Muista, että lapsen liikenneasenne kehittyy vähitellen, elinikäisen oppimisen periaatteella. Esimerkillisellä ja ennakoivalla toiminnalla sekä luopumalla tarvittaessa omista oikeuksistasi parannat kuljetuksen välitöntä turvallisuutta ja ohjaat lapsen liikenneasenteen kehittymistä oikeaan suuntaan. Pieni matkustajasi ammentaa vaikutteita ajamisestasi – halusit sitä tai et.

Lue myös:

    Uusimmat