Terrafamen akkukemikaalitehtaalle ympäristölupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kertoo myöntäneensä ympäristöluvan kaivosyhtiö Terrafamen akkukemikaalitehtaalle.

Sotkamossa Kainuussa toimivalle Terrafamelle on samalla myönnetty oikeus toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tehtaassa on määrä tuottaa nikkeli-, koboltti- ja ammoniumsulfaattia. Akkukemikaalien tarve lisääntyy sähköautojen lisääntymisen myötä.

Lupa koskee myös toimintaan liittyvää uutta happitehdasta.

Aluehallintovirasto on kuitenkin kiristänyt Terrafamen esittämän ympäristöluvan ehtoja. Virasto ei ole hyväksynyt akkukemikaalitehtaan prosessijätteiden sijoittamista hakemuksen mukaisesti toisen vaiheen liuotuskasoille.

Jätejakeista bentoniittisakka ja käytetty aktiivihiili on myös määrätty toimitettavaksi varastoinnin jälkeen muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi.

Akkukemikaalitehtaan prosessissa muodostuvan rautasakan palauttaminen liuotuskasoille metallien hyödyntämiseksi on sallittu määräajaksi heinäkuun loppuun 2023 saakka.

Päästöjen raja-arvoja on tiukennettu

Ilmaan johdettavien päästöjen osalta keskeisten metallien päästöraja-arvoja on tiukennettu hakemuksessa esitetystä. Toiminnasta aiheutuvaa melupäästöä on rajoitettu antamalla raja-arvo ympäristömelutasolle.

Aluehallintovirasto kertoo, että Terrafame on määrätty asettamaan 200 000 euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.

Valtion omistama Terrafame perustettiin, kun alueella toiminut Talvivaaran Kaivososakeyhtiö kaatui.

Lue myös:

    Uusimmat