Tässä toimintaohjeet, jos poliisi on määrännyt sinut väliaikaiseen ajokieltoon

Poliisiautot kolaroivat Turussa – raju törmäys tallentui koelautakameroihin 0:40
Poliisiautot kolaroivat keskenään Turussa. Katso videolta, miten vuonna 2018 sattunut onnettomuus tapahtui.

Liikennesääntöjä ja asetettuja nopeusrajoituksia tulee noudattaa. Poliisi puuttuu ylinopeuksiin sekä liikennesääntöjen noudattamatta jättämisiin, ja toisinaan rike voi tarkoittaa jopa väliaikaista ajokieltoa.

Lapin poliisilaitos muistuttaa, että läheskään aina väliaikaisen ajokiellon taustalla ei ole tietoisesti tehty rikos, vaan usein harkitsemattomuus tai jopa inhimillinen virhe. Teosta ja sen vakavuudesta riippuen ajokieltomenettely kuitenkin etenee eri tavoin. 

Mikäli taustalla on esimerkiksi liikenneturvallisuuden vaarantaminen tai vakava piittaamattomuus, ajoneuvon kuljettaminen oikeudetta tai alkoholirattijuopumus tai muu teko, josta poliisi esittää 20 päiväsakkoa ylittävän sakkovaatimuksen, siirtyy asia syyttäjän vahvistettavaksi, ja ajo-oikeusasia käsitellään lupavalvonnassa.

Määräaikaisen ajokiellon kestossa huomioidaan henkilön jättämä niin sanottu pätevä lausuma, eli mikäli ajokiellolla on merkittävää vaikutusta esimerkiksi työssä käymiseen, voidaan se ottaa huomioon ajokiellon kestossa. Päätös määräaikaisen ajokiellon kestosta postitetaan tavallisena kirjeenä.

On myös lukuisia poikkeustilanteita, joilla on vaikutusta ajo-oikeuskäsittelyn etenemiseen. Poliisin mukaan normaalisti sakkomenettelyssä käsiteltävä asia voi edetä käräjäoikeuteen esimerkiksi siinä tapauksessa, että henkilö on kiistänyt syyllisyytensä, ei ole suostunut sakkomenettelyyn tai varmaa näyttöä hänen syyllisyydestään ei ole. 

Mikä teko on ollut törkeä, esimerkiksi törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä rattijuopumus tai törkeä huumausainerattijuopumus, ei poliisi esitä sakkovaatimusta, vaan ajo-oikeusasia käsitellään käräjäoikeuden antaman tuomion jälkeen.

Myös törkeissä tapauksissa henkilöllä on oikeus jättää pätevä lausuma. Poliisi muistuttaa tekemään sen  mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, jolloin asian vireille tullessa, päätös voidaan tehdä odottamatta kuulemisaikaa, joka on kolme viikkoa.

Mikäli henkilö on alaikäinen, on kuljettajalla ja hänen huoltajallaan mahdollisuus tulla suulliseen kuulemiseen ennen päätöstä määräaikaisesta ajokiellosta. Asiasta lähetetään kuulemiskirje asianosaisille.

Toimi näin, jos sinut on määrätty väliaikaiseen ajokieltoon

  • Lue huolella saamasi väliaikainen ajokieltomääräys ja sen yhteydessä annetut ohjeet.
  • Jos pidät ajokieltoa oikein perustein määrättynä, sinulla on oikeus jättää lausuma ajo-oikeuden tarpeestasi poliisille. Todisteellisella lausumalla voi olla vaikutus ajokiellon kestoon. Ohjeet lausuman jättämiseen löytyvät väliaikaisen ajokieltomääräyksen liitteistä. Lausuman tulee olla todisteellinen, eli liitteeksi esimerkiksi työsopimus/työtodistus tai työnantajan lausunto. Mikäli toimit yrittäjänä, selvitys yritystoiminnan luonteesta ja y-tunnus. Opiskelijoilta vaaditaan todistus opiskeluoikeudesta. Lausuma jätetään asuinpaikkakunnan poliisin lupavalvontaan. 
  • Jos koet, että on tapahtunut virhe ja väliaikainen ajokielto on väärin perustein määrätty, sinulla on mahdollisuus hakea oikaisua saamaasi päätökseen väliaikaisesta ajokiellosta. Myös tähän löytyy ohjeet väliaikaisen ajokieltomääräyksen liitteistä. Oikaisuvaatimus jätetään sen paikkakunnan poliisin lupavalvontaan, jossa väliaikainen ajokielto on määrätty.

Lähde: Poliisi

Lue myös:

    Uusimmat