Tämä pysäköintisääntö ei tahdo jäädä kaikkien mieleen – "Siinä moni menee harhaan"

Auton saa pian pysäköidä kaksisuuntaisen tien vasempaan reunaan 2:46
Oletko jo kokeillut uuden tieliikennelain sallimaa pysäköintitapaa? Autoliitto kertoo videollaan, mitä vasempaan reunaan parkkeeraamisesta täytyy tietää.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Mitä vaaroja liittyy vasempaan reunaan pysäköintiin?

Vastaus: Nykyisen tieliikennelain mukaan ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä taajamassa vasemmalle puolelle tietä myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Toimintatapaan liittyy tiettyjä riskejä, jotka on syytä pitää mielessä. 

Näin heti kärkeen olennaista on siis muistaa, että tulosuunnasta katsottuna vasempaan reunaan ei saa pysäköidä taajaman ulkopuolella.

Sen lisäksi ajoneuvoa ei edelleenkään saa pysäköidä viittä metriä ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta. Tuo viisi metriä mitataan liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta ja siinä moni menee harhaan.

Vasempaan reunaan pysäköivä autoilija voi kokea pysäköivänsä vasta suojatien jälkeen, mutta liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna auto seisoo ennen suojatietä.

Sääntö on olemassa siksi, että suojatielle säilyisi hyvä näkyvyys. Auto peittää liikenteen varsinaisesta tulosuunnasta tätä näkyvyyttä, riippumatta siitä, miten päin se on pysäköity. 

Autoilijoiden on hyvä muistaa lisäksi, että viiden metrin suoja-alue on jätettävä myös risteyksen läheisyydessä, vaikka siinä ei olisi suojatietä tms. Siinä, missä suojatien, pyörätienjatkeen tai risteävän pyörätien kohdalla viiden metrin sääntö on voimassa liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna, on tämä sääntö voimassa sekä ennen että jälkeen risteyksen ja risteyksessä. 

Molemmissa tapauksissa pysäyttäminen on kuitenkin sallittua pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi.

Toinen pysäköintivirhemaksuun helposti johtava virhe vasemmalle puolelle pysäköitäessä on se, että autoilija noudattaa väärää pysäköintiin vaikuttavaa liikennemerkkiä. Virhe voi sattua, jos eri puolilla katua on eri pysäköintisäännöt.

Oikea pysäköintimerkki lisäkilpineen pitää käydä tarkistamassa liikenteen pääasiallisesta tulosuunnasta.

Vastaantuleva liikenne

Pysäköitäessä kaksisuuntaisella tiellä vasempaan reunaan joudutaan ylittämään vastaantulevan liikenteen kaista. Tällöin autoilijan on luonnollisesti väistettävä edestä lähestyvää liikennettä. 

Oikealla puolella olevat matkustajat joutuvat poistumaan vasempaan reunaan pysäköidystä autosta ajoradan puolelle. Laissa on maininta, ettei ajoneuvon ovea saa avata eikä ajoneuvoon nousta, siitä poistua taikka sitä kuormata tai sen kuormaa purkaa siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle tai ympäristölle.

Ennen oven avaamista onkin muistettava huolellisesti varmistaa, ettei edestä lähesty autoa tai muuta liikennettä. Kuljettajan on syytä varoittaa matkustajia ajoissa sillä heiltä tilanteeseen liittyvät riskit saattavat helposti unohtua.

Artikkeli jatkuu videon alla.

Näin teet taskupysäköinnin tien vasempaan reunaan 3:16
KATSO MYÖS: Näin teet taskupysäköinnin tien vasempaan reunaan.

Liikkeelle lähtö vasemmasta reunasta

Vasemmasta reunasta liikkeelle lähteminen edellyttää kuljettajalta erityistä varovaisuutta. Tuolloin on väistettävä kaikkea muuta liikennettä eli myös vastaantulijoita.

Kun kuljettaja istuu pysäköidyssä autossa aivan vasemmassa reunassa, on havainnointi eteenpäin vaikeaa mahdollisesti eteen pysäköidyn auton peittäessä näkyvyyttä. Mitä isompi auto eteen on pysäköity, sitä vaikeampaa havainnointi on. Jo pelkkä henkilöauto peittää näkyvyyttä todella paljon.

Samaan aikaan pitää havainnoida myös taaksepäin kaistalle, jolle aiotaan liittyä. Koska oikean sivupeilin näkymä rajoittuu lähinnä lähimmälle eli vastakkaiseen suuntaan ajavien kaistalle, olan yli vilkaisu ja auton rinnalle jäävän kuolleen kulman varmistaminen on entistäkin tärkeämpää.

Erityisen haastava tilanne on paketti-, kuorma- tai linja-auton kuljettajalle. Näissä ajoneuvoissa ei useinkaan pysty väliseinän tai muiden rakenteiden takia varmistamaan kuollutta kulmaa samalla tavalla kuin henkilöautosta. Tällaisella ajoneuvolla olisikin syytä välttää kyseistä pysäköintitapaa.

Tilannetta takaapäin lähestyvän pitää myös olla tarkkana. Hänen kannattaa tarvittaessa joustaa ja päästää vasemmasta reunasta liittyvä ajoneuvo turvallisesti liikenteeseen, vaikka väistämisvelvollisuus onkin liittyvän ajoneuvon kuljettajalla.

teppoboksi teppo vesalainen

Lue myös:

    Uusimmat