Jos kuulet yllättävän piippauksen avatessasi auton ovea, keskeytä toimintasi heti

Näin toimii auton ovenavausvaroitin 0:27
Autoliiton videolla kerrotaan, miten auton ovenavausvaroitin toimii.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Mikä on auton ovenavausvaroitin ja mitä sen käytöstä pitää tietää? 

Vastaus: Ovenavausvaroitin varoittaa autosta poistuvaa kuljettajaa tai matkustajaa takaa lähestyvästä ajoneuvosta.

Tieliikennelaissa (41 §) todetaan, ettei ajoneuvon ovea saa avata eikä ajoneuvoon nousta, siitä poistua taikka sitä kuormata tai sen kuormaa purkaa siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle tai ympäristölle.

Ovenavausvaroitin on suunniteltu auttamaan ja lisäämään turvallisuutta autosta poistuttaessa. Se ei missään tapauksessa korvaa huolellista havainnointia, mutta saattaa tietyssä tilanteessa kiinnittää kuljettajan tai matkustajan huomion olennaiseen hetkellä, jolloin heidän keskittymisensä on syystä tai toisesta muuten herpaantunut.  

Käytännössä järjestelmä varoittaa autosta poistuvaa takaa lähestyvästä ajoneuvosta, esimerkiksi autosta tai polkupyörästä. Varoittaminen tapahtuu autosta riippuen usein äänimerkillä ja/tai merkkivalolla. Monissa autoissa merkkivaloina käytetään samoja kuin kaistanvaihtovaroittimen kanssa. Tämä on loogista, koska ovenavausvaroittimessa hyödynnetään muutenkin kyseisen järjestelmän teknisiä ratkaisuja.

Huomioi tämä, jos vedät kärryä

Ainakin osassa autoja perävaunun kytkeminen poistaa kaistanvaihtovaroittimen ja samalla myös ovenavausvaroittimen pois toiminnasta. Usein nämä järjestelmät eivät kytkeydy automaattisesti takaisin päälle perävaunun irrottamisen jälkeen vaan kuljettajan pitää aktivoida ne itse.

Onkin tärkeää tutustua juuri itsellä käytössä olevan auton toimintatapaan käyttöohjekirjan avulla sekä ominaisuuksia varovaisesti, turvallisissa olosuhteissa, testaamalla. 

Myös haasteelliset sää- ja keliolosuhteet saattavat vaikuttaa järjestelmän toimintaan.

Edestä lähestyvistä ei varoiteta

Kuten jo edellä viittasin, ovenavausvaroittimessa hyödynnetään usein auton kaistanvaihtovaroittimen takatutkia, joilla valvotaan aluetta muutaman kymmenen metrin sisällä auton takana ja takaviistossa.

Sen sijaan edestä lähestyvistä ajoneuvoista järjestelmä ei toteutustapansa vuoksi useinkaan varoita. Tämä on tärkeää huomioida aina, kun autosta poistutaan jalkakäytävälle tai pyörätielle.

Vastaavasti riski on erityisen suuri poistuttaessa oikeanpuoleisista ovista autosta, joka on pysäköity tulosuunnastaan katsottuna vasempaan reunaan kaksisuuntaiselle tai sellaiselle yksisuuntaiselle tielle, jolla vastavirtapyöräily on sallittu. 

Hollantilainen ote

Vaikka ovenavausvaroitin on järjestelmänä erinomainen, ei tekniikkaan pidä luottaa sokeasti. Aina ennen oven avaamista on siis syytä havainnoida huolellisesti eteen, taakse ja sivulle. 

Niin sanottu ”hollantilainen ote” ovea avattaessa parantaa havainnointimahdollisuuksia tuntuvasti. Käytännössä ”hollantilaisen otteen” sisäistäminen tarkoittaa sitä, että ovi avataan aina vastakkaisen puolen kädellä – siis vasemmanpuoleinen ovi oikealla kädellä ja oikeanpuoleinen ovi vasemmalla kädellä. Tällöin keho kiertyy automaattisesti asentoon, josta sivustan ja taustan tarkkailu on helppoa.

Lue myös:

    Uusimmat