Talouskurimus vähentää seurakuntia Suomessa – kirkkohallitus lakkauttaa nyt nämä kuusi seurakuntaa

Seurakunnilla liikaa rakennuksia – kiinteistökantaa pyritään pienentämään neljänneksellä 2:08
Katso myös uutisjuttu marraskuulta: Seurakunnilla liikaa rakennuksia – kiinteistökantaa pyritään pienentämään neljänneksellä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien määrä jatkaa laskuaan Suomessa. Kirkkohallitus hyväksyi tämän kuun lopussa täysistunnossaan kuuden seurakunnan lakkauttamisen ja liittämisen lähinaapureihinsa.

Vuoden 2023 alusta Kalvolan seurakunta liittyy Hämeenlinna-Vanajan, Evijärvi Kauhavan, Vimpeli ja Lappajärvi Alajärven, Siikaisten seurakunta Kankaanpään ja Martinkosken seurakunta Salon seurakuntaan.

Kirkkohallitus on jo aiemmin tänä vuonna hyväksynyt Sulkavan seurakunnan liittämisen Savonlinnan seurakuntaan.

Heikko talous vaivaa pieniä seurakuntia

Liitosten taustalla on pääosin liitettävien seurakuntien heikko taloustilanne. Kirkkohallituksen esitysaineistosta ilmenee, että joidenkin seurakuntien maksukykyä on kuvailtu kriisitermein.Toisaalta seurakunnat ovat myös työntekijämäärältään pieniä, mikä on voinut kasvattaa riskiä sille, ettei kaikkia tehtäviä ole saatu hoidettua.

Lappajärven seurakunnan osalta liitosta perustellaan myös hallinnollisilla syillä. Kirkkohallituksen aineistosta ilmenee, että Lapuan tuomiokapitulin selvityksen perusteella seurakunnassa on muun muassa rikottu jääviyssäännöksiä ja tehty päätöksiä vastoin lainsäädäntöä, minkä lisäksi siellä oli työhyvinvointiongelmia.

Lapuan tuomiokapituli irtisanoi seurakunnan kirkkoherran virastaan vuonna 2020. Kotimaa-lehden mukaan irtisanomisen taustalla olivat seurakunnan ongelmat johtamisessa ja hallinnossa.

Seurakuntien määrä laskenut jäsenten mukana

Seurakuntien laskeva määrä kulkee pitkälti käsi kädessä evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärän kanssa. Seurakunnat rahoittavat pääosan menoistaan jäseniltään kerättävällä kirkollisverolla.

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla oli tilastojensa mukaan vielä 10 vuotta sitten vuonna 2012 noin 4,1 miljoonaa jäsentä. Tammikuussa 2022 kirkon jäsenmäärä oli pudonnut tästä noin 10 prosentilla 3,68 miljoonaan.

Samassa ajassa seurakuntien määrä on vähentynyt lähes viidenneksellä 449:stä 367:ään.

Lue myös:

    Uusimmat