Taksien aiheuttamat onnettomuudet lisääntyivät 70 prosenttia lakiuudistuksen jälkeen – Näin taksipomo kommentoi kuljettajien ajotaitoa

Taksilaki uudistuu tänään – Taksi Helsingin toimitusjohtaja kertoo, mitkä asiat muuttuvat parempaan suuntaan 3:06
Katso myös video: MTV Uutiset Live kertoi taksilain uudistumisesta syyskuussa.

Myös henkilövahinkojen osuus onnettomuuksissa on kääntynyt nousuun, kertovat Onnettomuustietoinstituutin tilastot.

Taksien aiheuttamat, liikennevakuutuksesta korvatut liikennevahingot ovat lisääntyneet noin 70 prosentilla vuodesta 2017. Asia ilmenee Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tilastoista vuosien 2015–2019 väliseltä ajalta. 

Myös henkilövahinkojen osuus onnettomuuksissa on kääntynyt nousuun oltuaan ensin laskusuhdanteessa. Muutokset ajoittuvat taksiliikenteen vapautuksen aikoihin vuonna 2018.

  • Jutun alussa olevalla videolla Taksi Helsingin toimitusjohtaja kertoo uudistuksesta vuonna 2018.

Taksien aiheuttamia liikennevahinkoja kirjattiin 1 407 kappaletta vuonna 2019. Vuonna 2017 vastaava luku oli 948, kasvua on ollut 67,4 prosenttia kahdessa vuodessa. 

Henkilövahinkoja onnettomuuksista oli 160 vuonna 2017, mutta vuonna 2019 luku oli 255, eli noin 63 prosenttia suurempi. 

Taksiliiton toimitusjohtajan Timo Koskisen mukaan liitolla ei ole tutkittua tietoa kuljettajien ajotaidoista.

Yleinen käsitys Koskisen mukaan kuitenkin on julkisesta keskustelusta päätellen, että yhä useamman kohdalla ajotaito ei välttämättä ole riittävä.

Ääriesimerkkinä Koskinen mainitsee eräältä tilausvälitysyhtiöltä liitolle tulleen tiedon, jonka mukaan yhtiöllä työskennelleen kuljettajan osaaminen ei ollut riittävällä tasolla. Kuljettajalle oli myönnetty ajokortti toisessa maassa.  

– Onko huonontunut ajotaito tosiasia, vai onko tätä vain tarkkailtu enemmän taksiuudistuksen jälkeen, on toinen juttu, Koskinen sanoo MTV Uutisille.

Vanhoja yrittäjiä poistunut taksialalta

Myös korona on vaikuttanut taksialaan, Koskinen sanoo. Traficomin taksilupatilastojen mukaan sekä luvasta luopuneiden että konkurssiin hakeutuneiden yrittäjien määrä vuonna 2020 on ollut lähes kaksinkertainen lähivuosien normaalitasoon verrattuna. 

Joukossa on Koskisen mukaan myös vanhemman polven yrittäjiä, jotka ovat siirtyneet eläkkeelle. Tämä siirymä on hänen mielestään voinut osaltaan vaikuttaa käsitykseen heikentyneistä ajotaidoista.

– Kun alalle tulee joukolla uusia yrittäjiä, sillä on oma vaikutuksensa. Joukossa saattaa olla niitäkin, jotka eivät niin tarkkoja. Esimerkiksi kulttuurierot voivat vaikuttaa asiaan, Koskinen sanoo.

– Markkinatilanne ja kasvava kilpailu saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa yksittäisiä huolimattomuusvahinkoja syntyy helposti. Vakavat vahingot ovat kuitenkin harvinaisia.

Poliisin tilastot tukevat Koskisen käsitystä. Poliisille ilmoitetut taksionnettomuudet ovat Tilastokeskuksen mukaan olleet sekä henkilö- että omaisuusvahinkojen osalta laskussa vuodesta 2012 vuoteen 2019.

Nykyisen hallituksen laatimat taksilain muutokset ovat tulleet voimaan asteittain touko- ja syyskuussa vuoden 2021 aikana. Kokonaisuus sisältää muun muassa muutoksia kuljettajakokeeseen perusosaamisen arvioinnin vahvistamiseksi. 

Traficom: suorien vaikutusten arviointi mahdotonta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuoden 2020 selvityksen mukaan vain noin prosentti kansalaisista on jättänyt käyttämättä taksia heikentyneen turvallisuuden vuoksi.  

Liikenneonnettomuus oli tässä ryhmässä toiseksi yleisimmäksi mainittu riski.

Selvityksessä kerrotaan lisäksi, että liikennevahinkojen määrä on pysynyt jokseenkin samana tilanteissa, joissa taksi on ollut toisena osapuolena vuosina 2014–2018.

Taksilain uudistus tuli voimaan heinäkuussa 2018. Vuoden onnettomuustilastot poikkeavat kuitenkin merkittävästi muista vuosista niin tammi-kesäkuun kuin heinä-joulukuun osalta. 

Tulosten perusteella on selvityksen mukaan mahdotonta sanoa, onko juuri taksimarkkinoiden vapautumisella ollut merkitystä vahinkojen lisääntymiseen.

Lue myös:

    Uusimmat