Taksinkuljettajan koulutus saattaa tulla taas pakolliseksi

Lainsäädännön muutokset aiotaan tuoda eduskuntaan ensi keväänä.

Taksialalle syntyneitä epäkohtia on määrä korjata. Muutosten tarkoituksena on lisätä luottamusta taksialaan ja parantaa turvallisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierroksellearviomuistion ehdotetuista toimista. Lausuntoja kerätään juhannusaattoon asti ja muutokset taksilainsäädäntöön on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn ensi keväänä.

Taksien turvallisuutta on tarkoitus parantaa kuljettajien ammattitaitoa vahvistamalla. Muistiossa ehdotetaan muun muassa, että pakollinen taksinkuljettajan koulutus otettaisiin takaisin käyttöön. Kuljettajakokeen suorittamiseen tehtäisiin muutoksia muun muassa erilaisten karenssien avulla ja kokeiden valvontaa parantamalla. Vastuu kokeen järjestämisestä annettaisiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtäväksi.

Muistiossa käsitellään myös keinoja torjua harmaata taloutta ja parantaa taksien tunnistettavuutta ja hintojen merkitsemistä.

– Arviomuistiossa on runsaasti konkreettisia ehdotuksia, joilla luottamusta taksialaan saadaan palautettua. Haluamme korjata taksilainsäädäntöä kunnolla, turvallisuus edellä. Toivon sidosryhmiltä runsaasti lausuntoja, jotta saamme yhdessä rakennettua parhaan mahdollisen lopputuloksen, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) tiedotteessa.

Taksin ajoluvan saamista tiukennettaisiin. Esteeksi tulisi arviomuistion mukaan nykyistä laajempi joukko rikostuomioita, kuten vaarallisen esineen hallussapito, petos ja maksuvälinerikos. Nykyisin esteiksi ajoluvan myöntämiselle lasketaan muun muassa seksuaalirikokset, huumerikokset, rattijuopumus ja ryöstöt.

Puutteellisesta taksivalaisimesta ja hintojen merkitsemisestä voitaisiin muistion mukaan jatkossa määrätä liikennevirhemaksu. Valvontaa tehostettaisiin kytkemällä ajoneuvo taksiliikennelupaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo jatkovalmistelussa selvittää, voisiko taksiliiketoiminnasta alkaa kerätä tietoa uudenlaiseen, pilvipohjaiseen järjestelmään. Tavoitteena tässäkin on harmaan talouden torjuminen.

Kilpailua kaupungeissa, pulaa maaseudulla

Taksiuudistuksesta päätettiin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla. Tavoitteena oli lisätä kilpailua ja joustavuutta ja edistää uuden teknologian käyttöä.

Sääntelyn vähentämisen lieveilmiöt ovat kuitenkin näkyneet muun muassa heikompana palveluna harvaan asutuilla alueilla. Lisäksi väkirikkaammilla alueilla on ilmennyt työvoimapulaa, kun taksikuljettajan työn houkuttelevuus on ansioiden laskun takia vähentynyt.

Kilpailu asiakkaista on kiristynyt erityisesti suurimmissa kaupungeissa, joissa hinnat ovat saattaneet laskea, kun käyttöön on tullut erilaisia sovelluspohjaisia tilaustapoja. Kansalaisten luottamus taksipalvelujen tasalaatuisuuteen on uudistuksen aikana heikentynyt. Traficomin kyselyistä ilmenee, että etenkin mielikuva taksien turvallisuudesta on aiempaa huonompi.

– On mahdollista, että esimerkiksi yksittäiset huijaustapaukset, taksien liikenneonnettomuudet tai häiriökäyttäymiset ovat saattaneet lisätä yleisemminkin kokemusta taksipalvelujen turvattomuudesta, vaikka palvelujen tosiasiallisessa turvallisuudessa ei olisikaan tapahtunut merkittävää muutosta, todetaan arviomuistiossa.

Nykyisen hallituksen aloittaessa hallitusohjelmaan kirjattiin tavoite parantaa kuluttajien luottamusta taksiliikenteeseen, edistää taksien saatavuutta ja tehostaa alan valvontaa.

 

 

Lue myös:

    Uusimmat