Taksiuudistuksen viat syynissä – lausunnot paljastavat ongelmat

Taksinkuljettajille halutaan koulutusta, ja myös teoriakokeen käytännöissä nähdään parantamisen varaa.

Vuoden 2018 taksiuudistuksen ongelmiin etsitään ratkaisuja. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi lausuntoja arvomuistiossaan esittämiinsä ratkaisuehdotuksiin. Saadut lausunnot maalavat karua kuvaa taksialan tämänhetkisestä tilasta.

Taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö Suomen Taksiliitto toteaa, että taksisääntelyn purkaminen vuonna 2018 johti harmaan talouden kasvuun ja turvattomuuden lisääntymiseen. Se ei pidä vuonna 2021 tehtyjä korjaavia toimia riittävinä.

Esimerkiksi kyselytutkimusten mukaan suomalaisten luottamus taksiliikenteen toimivuuteen on heikentynyt huomattavasti viidessä vuodessa.

Kuluttajaliiton mukaan ihmisten lisääntynyt tyytymättömyys taksipalveluihin on otettava vakavasti. Kuluttajaliitto kiinnittää huomiota erityisesti kuluttajien turvallisuudentunteeseen sekä taksipalvelujen saatavuuteen liittyviin ongelmiin.

Karenssi hylätyn kokeen jälkeen jakaa mielipiteitä

Nykyisellään taksinkuljettajien pitää suorittaa teoriakoe. Kokeeseen näyttää liittyvän huomattavia ongelmia. Liikenne- ja viestintäministeriön arvomuistion mukaan koekysymysten vuoto on lisääntynyt etenkin pääkaupunkiseudulla. Lisäksi on havaittu vilppitapauksia, mutta koska kokeen suorittaja on ehtinyt tehdä kokeen loppuun ennen vilpin havaitsemista, vilppiin ei ole voitu puuttua.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan on tärkeää, että vilppitapauksiin voitaisiin puuttua.

Ministeriö haluaa rajoittaa myös koekertojen perättäistä suorittamista, jotta kokeeseen ei mentäisi toistuvasti niin kauan, kunnes koe läpäistään. Ministeriö ehdottaa 30 päivän karenssia kokeen suorittamiselle uudelleen.

Puhelinsovellusta hyödyntävä kuljetusyhtiö Bolt sanoo lausunnossaan, että sen mielestä kokeen suorituskertojen määrää ei tulisi rajoittaa. Sen mukaan rajoittaminen tai karenssiaika heikentäisi alan houkuttelevuutta.

Taksiliiton mukaan karenssiajat pidentävät vain osaamattomien henkilöiden kokeiden läpäisyä, minkä vuoksi se kannattaa karenssia sekä vilpin että hylätyn koesuorituksen jälkeen.

Kuinka pitkä koulutus tarpeen?

Vuoden 2018 taksiuudistuksessa luovuttiin taksinkuljettajan pakollisesta koulutuksesta. Nyt liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa vähintään 21 tunnin koulutusta taksinkuljettajan kokeen lisäksi. Koulutus saa lausujilta laajaa kannatusta, mutta näkemykset kestosta vaihtelevat.

Boltin mukaan koulutuksen tulisi tapahtua verkossa ja kestää enimmillään muutaman tunnin ajan. Sen mukaan riskinä on, että liian vaativa koulutus vähentäisi taksialan työllistävyyttä.

– Taksin ajaminen on hyvä esimerkki matalan kynnyksen työstä, joka voi vähentää työttömyyttä ja edistää työmarkkinoille integroitumista.

Kuljetusyhtiö Uber kannattaa pakollista koulutusta, kunhan sen kustannukset niin ajallisesti kuin rahallisesti ovat kohtuulliset.

Kuluttajaliiton mukaan koulutuksella voitaisiin pyrkiä edistämään kuluttajan oikeuksia.

– Erityisesti kuljettajan olisi oltava tietoinen velvollisuudesta ottaa huomioon asiakkaan toimintarajoitukset ja niistä johtuvat erityiset tarpeet. Myös kuljettajan riittävä kielitaito on tarpeen kuluttajan oikeuksien toteutumiseksi, sanotaan lausunnossa.

Myös Invalidiliiton mielestä koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota kielitaitoon ja paikallistuntemukseen. Invalidiliitto toteaa, että taksipalveluiden laatu ja turvallisuus on hyvin tärkeää fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille.

Olympiaterminaalin taksikaista rajoitettiin vain kahdelle toimijalle – "Osa koko Suomen imagoa" 3:43
Olympiaterminaalin taksikaista rajoitettiin vain kahdelle toimijalle – "Osa koko Suomen imagoa". Video on toukokuulta.

Veronkiertäjä välttää taksamittaria

Traficomin näkemyksen mukaan taksinkuljettajan koulutus tulisi säätää pakolliseksi vain alalle tuleville uusille kuljettajille. Virasto pitää jälkikäteistä koulutusvaatimusta suhteettomana jo alalla toimiville. Traficom toteaa myös, että suoritusten valvonta sitoisi liikaa sen resursseja.

Myöskään Suomen Yrittäjät eivät kannata koulutuksen vaatimista luvan jo saaneilta.

– Seuraavan ajoluvan uusimisen yhteydessä voisi harkita lyhyempää, esimerkiksi puolen päivän koulutusta siirtymäsäännöksenä.

Moni lausunnonantaja kannattaa taksamittarin pakollisuutta taksissa. Tällä hetkellä autosta tulee löytyä joko mittari tai muu tietoja keräävä järjestelmä. Taksamittari on pakollinen, jos kyydin hintaa ei ole sovittu etukäteen.

Verohallinnon lausunnon mukaan on tyypillistä, että harmaan talouden toimijat tietoisesti eivät käytä taksamittaria. Kyse ei välttämättä ole tilapäisestä toiminnasta.

– Harmaan talouden toimijalle on tunnusomaista, että se pyrkii tuomaan esille "kiinni jäätyään", että on juuri aloittanut toimintansa, toteaa Verohallinto.

Lausunnoissa pohditaan taksamittarin vaihtoehtona muiden yhtenäisten järjestelmien mahdollisuutta.

Lausuntoaika päättyi juhannusaattona. Hallituksen esitys liikennepalvelulain muutoksista on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2025.

Jalkakäytävää pitkin ajellut taksinkuljettaja ajoi jalkakäytävällä seissyttä naista päin Helsingin Rautatientorilla. 2:52
Jalkakäytävää pitkin ajellut taksinkuljettaja ajoi jalkakäytävällä seissyttä naista päin Helsingin Rautatientorilla. Video on huhtikuulta.

Lue myös:

    Uusimmat