Suuntavilkut, hätävilkut, varoitusvilkut ja ne kaikki muut vilkut – käytätkö sinäkin ihan vääriä termejä?

Näin vilkkuu Autoliiton tuliterä tiepalveluauto 0:26
Näin vilkkuu tuliterä tiepalveluauto.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka lauantai. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen autot@mtv.fi.

Kysymys: Suuntavilkut, hätävilkut, varoitusvilkut ja työkoneissa olevat vilkut. Voisiko joku selventää, mitä mikäkin termi tarkoittaa?

Vastaus: Suuntamerkki, suuntavalojen hätävilkkukytkentä ja varoitusvalaisimet ovat virallisia termejä, jotka löytyvät säädöksistä.

Tieliikennelain mukaan suuntamerkki annetaan suuntavalaisimella. Jos ajoneuvossa ei ole suuntavalaisinta, suuntamerkki on annettava muulla näkyvällä tavalla.

Suuntamerkkiä käytetään lähdettäessä liikkeelle tien reunasta, käännyttäessä risteyksessä tai tiellä, vaihdettaessa ajokaistaa, poistuttaessa liikenneympyrästä tai muuten siirryttäessä sivusuunnassa.

Suuntamerkki on annettava hyvissä ajoin ennen edellä listattuja toimenpiteitä ja sen tulee kestää kyseisen toimenpiteen ajan.

Suuntavalojen hätävilkkukytkentä

Suuntavalojen hätävilkkukytkentää saa tieliikennelain mukaan käyttää pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vaurion tai muun pakottavan syyn vuoksi jouduttu pysäyttämään sellaiseen paikkaan, jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle. Hätävilkkukytkentää saa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa varoittamaan muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta.

Suuntavalojen hätävilkkukytkennällä tarkoitetaan tilannetta, jossa auton kaikki suuntavalot vilkkuvat samanaikaisesti. Puhekielessä tästä kankeahkosta, kapulakielisestä, ilmaisusta käytetään pääasiallisesti kansanomaisempaa termiä ”hätävilkut”.

Varoitusvalaisimet

Varoitusvalaisimista on Traficom antanut ajoneuvolakiin perustuvan määräyksen. Sen mukaan varoitusvalaisimia ovat vilkkuvat varoitusvalaisimet ja pysäytysvalaisimet.

Hälytysajoneuvossa tulee olla sinistä valoa näyttävä vilkkuva varoitusvalaisin.

Poliisiajoneuvossa, tullin ajoneuvossa ja rajavartiolaitoksen ajoneuvossa, joka ei ole hälytysajoneuvo, saa olla sinistä valoa näyttävä vilkkuva varoitusvalaisin.

Tietyissä ajoneuvoissa tulee olla ruskeankeltaista valoa näyttävä vilkkuva varoitusvalaisin:

 • hinausautossa
 • tienpitoon käytettävässä autossa, traktorissa tai moottorityökoneessa
 • tiellä tehtävään työhön käytettävässä moottorityökoneessa tai traktorissa
 • traktorissa, johon on kiinnitetty hinattava ajoneuvo tai työväline, jonka leveys on yli kolme metriä
 • ajoneuvossa, joka joudutaan kuormausta tai kuorman purkua varten pysäyttämään tielle niin, että ajoneuvon ohittaminen autolla ei ole mahdollista käyttämättä vastaantulevan liikenteen kaistaa

Lisäksi ruskeankeltaista valoa näyttävä vilkkuva varoitusvalaisin saa olla seuraavissa:

 • hälytysajoneuvossa
 • tiellä tehtävässä työssä käytettävässä autossa, nelipyörässä, raskaassa nelipyörässä ja maastoajoneuvossa
 • tiepalvelun ajoneuvossa
 • traktoriin tai moottorityökoneeseen kytketyssä hinattavassa ajoneuvossa, jonka leveys on yli kolme metriä
 • traktoriin tai moottorityökoneeseen kiinnitetyssä työvälineessä, jonka leveys on yli kolme metriä

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen ajoneuvoissa saa olla yksi, eteenpäin suunnattu, punaista vilkkuvaa valoa näyttävä pysäytysvalaisin.

Vilkkuva tai kiinteä keltainen valo

Tienkäyttäjien varoittamiseksi voidaan tietyömaiden sulkulaitteissa tms. käyttää tilanteen mukaan vilkkuvaa tai kiinteää keltaista valoa.

Vilkkuvaa keltaista valoa voidaan käyttää myös liikennemerkin yhteydessä tehostamaan merkin havaittavuutta.

Varoitusvilkku

”Varoitusvilkku” tai ”-vilkut” eivät ole virallisesti säädöksissä käytettäviä termejä.

Internetin hakukoneissa kyseisillä termeillä ajautuu pääsääntöisesti kaupallisille sivuille, joilla markkinoidaan ajoneuvoihin asennettavia, vilkkuvia varoitusvalaisimia.

Lue myös:

  Uusimmat