Suomen luonnosta on bongattu uusia ja harvinaisia eläimiä – kuvan veijarista kunnon havainto viimeksi kymmeniä vuosia sitten

Erittäin harvinainen vaaleanpunainen käsikala näyttäytyi kameralle – nähtiin viimeksi 22 vuotta sitten 1:00
Erittäin harvinainen vaaleanpunainen käsikala näyttäytyi kameralle joulukuussa – nähtiin viimeksi 22 vuotta sitten.

Viime kesän 2021 hyönteiskartoituksissa löytyi kahden Suomelle uuden lajin lisäksi valtava joukko lajeja, joita ei ole aiemmin tavattu Lapissa, Metsähallitus kertoo.

Metsähallitus selvitti viime kesänä hyönteisten, kuten perhosten ja kovakuoriaisten, sekä hämähäkkien esiintymistä Lapissa.

– Maalle uudet lajit ovat suomenkielisiä nimiä vailla olevia Tachinidae ja Empididae -heimon kärpäsiä, Metsähallitus tiedottaa.

Macquartia pubiceps on tähän asti tunnettu useassa maassa läntisessä Euroopassa, kun taas Rhamphomyia albonigra ainoastaan Venäjällä. Molemmat kärpäset löytyivät samalta joenrantaniityltä Pelkosenniemellä.

Suomelle uusiksi lajeiksi on tarjolla ainakin kaksi muutakin tapausta, mutta näihin asiantuntijoiden täytyy Metsähallituksen mukaan paneutua vielä tarkemmin.

Havainnointia ja pyydyksiä

Maastotöitä tehtiin toukokuun lopulta syyskuun alkuun yhden kartoittajan toimesta laajalla alueella Itä-Lapista Tenojoelle.

Pääpaino kartoituksissa oli Sallan kansallispuiston vanhoissa metsissä, Urho Kekkosen kansallispuistossa viime kesänä tehdyllä ennallistamispolttokohteella sekä kahdella Kemijoen vesistöalueella sijaitsevalla tulvaniityllä.

– Näillä kohteilla lajistoa selvitettiin aktiivihavainnoinnin lisäksi erilaisilla pyydyksillä, Metsähallitus tarkentaa.

Metsähallituksen mukaan kartoitusten tulokset ylittäneet lähes kaikki odotukset. Suomelle uusien lajien lisäksi löydettiin 150 muuta hyönteistä ja hämähäkkiä, joita ei ole aiemmin tavattu Sompion Lapin ja Kuusamon eliömaakunnissa.

"Iso joukko harvinaisuuksia"

Lajistoltaan aivan erityisen arvokkaiksi kohteiksi osoittautuivat Kemijoen rannalla sijaitseva tulvaniitty Pelkosenniemellä sekä Urho Kekkosen kansallispuiston ennallistamispolttokohde Sodankylässä.

– Molemmista löytyi iso joukko harvinaisia, mutta myös lukuisia uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi arvioituja lajeja, Metsähallitus tiedottaa.

UKK-puiston viimekesäisen ennallistamispolton onnistumisesta kertoo usean palanutta puuainesta vaativan harvinaisen ja uhanalaisen hyönteisen löytyminen kohteelta. Näistä kaksi – palolatikka ja mäntyhuppukuoriainen – ovat myös Euroopan unionin luontodirektiivin II-liitteen erityisiä suojelutoimenpiteitä vaativia lajeja.

Edellisen kerran palolatikka ja mäntyhuppukuoriainen on havaittu UKK-puistossa vuonna 2014 Jaurun varrella luontaisesti syttyneeltä paloalueelta. Iloinen yllätys oli myös maamme lajistosta hävinneeksi luullun Neoxorides varipes -nimisen loispistiäisen löytyminen samaiselta viime kesän ennallistamispolttokohteelta.

Lapinpuupistiäisen löytyminen puolestaan on Metsähallituksen mukaan suuri luontouutinen. Tästä uhanalaiseksi arvioidusta näyttävästä lajista on Suomessa ainoastaan kymmenkunta havaintoa, joista valtaosa kymmenien vuosien takaa.

Palolatikka
Palolatikan elinolosuhteita edesautetaan Beetles Life -suojeluhankkeella muun muassa tekemällä ennallistamispolttoja suojelualueilla. UKK-puistossa viime kesänä poltettu ala oli suurin koskaan Suomessa toteutettu.


Lue myös:

    Uusimmat