Suomalaistutkimus: Hyvätuloisen kaupunkilaisen autoilupäästöt ovat puolet pienemmät kuin maalla asuvan

Tunnetko autosi päästöt? Laskuri auttaa selvittämään 8:09
Tunnetko autosi päästöt? Tämä laskuri auttaa selvittämään ne!

Hallitus haluaa puolittaa liikenteen päästöt oikeudenmukaisella tavalla. Tavoitteen onnistumisen edellytyksenä on selvittää, missä autoilun päästöt syntyvät, ketkä saastuttavat eniten ja millä tavoilla polttoaineiden nousevaa hintaa voisi kompensoida.

Hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuosikymmenen loppuun mennessä. Viheliäisin keino siihen on fossiilisten polttoaineiden hinnan nosto.

Hallitus on asettanut työn ehdoksi, että ”päästövähennykset tulee toteuttaa sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla”. Se ei kuitenkaan ole vielä tehnyt linjauksia eikä valintoja keinoista.

Aalto-yliopiston työryhmä selvitti polttoaineen hinnan vaihtelun sosiaalisia ja alueellisia vaikutuksia. Ryhmä katsoi, millaisia tulonjaollisia vaikutuksia polttoaineiden mahdollisesta hinnan noususta syntyy. Työ ei ota kantaa tavoiteltavaan tulonjakovaikutukseen.

Autoilun päästöillä ja tuloilla yhteys

Työssä havaittiin, että noin neljäsosa eli 700 000 autoa tuottaa puolet henkilöautojen päästöistä. Jakauma on epätasainen. Jotkut autot tuotavat huomattavasti enemmän päästöjä kuin toiset.

Tutkimuksen mukaan tuloilla ja keskimääräisillä päästöillä on melko suora yhteys.

Kotitalouksilla, joiden käytettävissä olevat tulot ovat 70 000-80 000 euroa, autoilun keskimääräinen hiilidioksidipäästö on melkein kolminkertainen verrattuna tulojakauman alkupäähän, vaikkapa 10 000-20 000 euron vuosituloisiin kotitalouksiin.

Tutkimuksen mukaan kilometrikohtaisissa päästömäärissä ei ole suuria eroja. Sen sijaan ajetut kilometrit selittävät hyvin eroja päästöissä eri tuloluokissa.

Kun yhtälöön otetaan mukaan asuinpaikka, kuva autoilun päästöjen synnystä tarkentuu.

Yli 100 000 euron vuositulot omaavalla ryhmällä, joka asuu maaseudulla, on yli kaksinkertaiset keskimääräiset päästöt suhteessa kaupunkialueella asuviin, vastaavat tulot omaaviin.

Tutkimustuloksen voi pelkistää näin: Mitä isommat tulot ja mitä harvaan asutumpi asuinpaikka, sitä suuremmat keskimääräiset päästöt autoilusta.

Tulojakauman alkupää on helppo kompensoida

Polttoaineen hinnan nousun kompensointia mietittäessä havaittiin, että tulojakauman alkupäässä, pienituloisilla autoilijoilla, polttoaineen hankintaan kuluva osuus tuloista on huomattavan suuri verrattuna keski- ja suurituloisiin.

Hyvin pienituloisten autoilijoiden ryhmä, 0–10 000 euroa ansaitsevat, on suhteellisen pieni. Havaintomäärä oli 25 000.

Tulot ovat alkupäässä niin pienet, että joukkoon kuulunee osa-aikatyössä ja yhteiskunnan tukiverkkojen varassa eläviä ihmisiä.

Jos poliittisella päätöksellä halutaan kompensoida polttoaineiden hinnan nousua kaikkein pienituloisimmille, se vaatisi hyvin pienen osuuden hinnan korotuksen tuotosta.

Liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen työryhmän raportti julkaistaan 27. lokakuuta.

Loppuvuodesta on määrä tulla linjauksia fossiilittoman liikenteen tiekartasta.

Linjaukset lähtevät lausunnoille. Todennäköisesti ensi vuoden puolella hallitus tekee asiassa periaatepäätöksiä.

Lue myös:

    Uusimmat