Suomalaistutkijat havaitsivat hedelmöittymisestä kiintoisan piirteen – geeneillä näppinsä pelissä

Kuusi faktaa: Tämä sinunkin tulisi tietää e-pillereistä 0:35
Tämä sinunkin pitäisi tietää e-pillereistä!

Suomalaistutkijat havaitsivat, että hedelmöittymiseen saattaa vaikuttaa osapuolten geneettinen yhteensopivuus.

Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä on julkaissut kaksi tutkimusta, joiden mukaan lisääntymiskumppaneiden välillä saattaa olla geneettisiä yhteensopivuuseroja, jotka vaikuttavat hedelmöittymiseen. Naisen lisääntymiselimistö näyttäisi suosivan geneettisesti yhteensopivimpien miesten siittiöitä.

– Tutkimuksemme tulokset viittaavat siihen, että miehen ja naisen HLA-geenien (human leucocyte antigen) erilaisuus vaikuttaa siittiöiden hedelmöittämiskykyyn. Aikaisemmin on osoitettu, että naiset mahdollisesti suosivat lisääntymiskumppanin valinnassa HLA-geeneiltään erilaisten miesten kehon hajua, mutta tutkimusten tulokset ovat varsin ristiriitaisia. Ei myöskään tiedetä, onko HLA-geeneiltään erilaisilla miehillä parempi todennäköisyys hedelmöittää munasolut, kertoo tutkimusryhmän johtaja, apulaisprofessori Jukka Kekäläinen Itä-Suomen yliopiston julkaisemassa tiedotteessa.

Tutkimus toteutettiin simuloimalla olosuhteita naisen sukupuolielimissä

Tutkimuksissa yritettin simuloida olosuhteita naisen lisääntymiselimistössä käyttämällä siellä luontaisesti esiintyviä nesteitä siittiöiden aktivoimiseen. Molemmissa tutkimuksissa koeasetelma oli se, että jokaisen miehen siittiöt yhdistettiin jokaisen naisen lisääntymiselimistön nesteiden (munarakkulanesteen tai kohdunkaulan liman) kanssa. Siten testattiin suuri määrä erilaisia kombinaatioita kontrolloidussa laboratorio-olosuhteissa. 

– Genotyypitimme myös kaikki osallistujat heidän HLA-luokan 1– 2 alleeliensa suhteen, kertoo nuorempi tutkija Annalaura Jokiniemi.

Geneettinen yhteensopivuus vaikuttaa siittiön hedelmöittämiskykyyn

Tutkijat havaitsivat, että miehen ja naisen vuorovaikutus kaikkiin tutkittuihin siittiöiden hedelmöityskykyä ilmentäviin muuttujiin oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. He havaitsivat lisäksi, että mies-nais-kombinaatioiden HLA-geenien erilaisuudella oli yhteys siittiöiden parempaan liikkuvuuteen ja elinkykyyn.

Tutkimustulosten perusteella saattaa olla niin, että siittiöiden hedelmöittämiskyky riippuu vahvasti siitä, miten hyvin lisääntymiskumppanit sopivat geneettisesti yhteen. Sukusolujen kohtaaminen on tutkimusten perusteella hyvin selektiivinen tapahtuma, johon vaikuttavat immuunipuolustuksen geenit. Ei siis välttämättä olisikaan täysin sattuman kauppaa, mikä siittiö pääsee hedelmöittämään munasolun.

Kekäläisen mukaan yhteensopivuuserojen huomioimisella voi olla merkittäviä seurauksia hedelmöittymisen ja hedelmättömyyden kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen.

Samanlaisia tuloksia on saatu hiljattain muuallakin. Hiljattain uutisoimme Tukholman ja Manchesterin yliopistojen tekemästä tutkimuksesta, jossa todettiin, että naisen munasolu todella valitsee, minkä siittiön sisäänsä päästää. Tässäkin tutkimuksessa pohdittiin, että geneettinen yhteensopivuus saattaa vaikuttaa asiaan.

Lue myös:

    Uusimmat