Seksiä entisen kumppanin kanssa? Kaksi syytä, miksi vanha suola voi janottaa

Mistä tietää, että olisi parempi vain erota? Asiantuntija kertoo ohjenuoran 2:09
KATSO MYÖS VIDEO: Mistä tietää, että olisi parempi vain erota? Tässä ohjenuora!

Jotkut päätyvät sänkyyn eksänsä kanssa. Asiantuntija kertoo kaksi selitystä sille, miksi vanha suola alkaa janottaa.

Eron jälkeen jotkut päätyvät harrastamaan seksiä ex-kumppaninsa kanssa. Mielenterveyteen erikoistunut sosiaalityöntekijä Jourdan Travers kirjoittaa Pscyhology Today -sivustolla, että tuoreen tutkimuksen mukaan tälle on pari selitystä.

Eroseksi monen asian summa

Eron jälkeen voi tuntua, että monta asiaa on selvittämättä ja monta kysymystä vailla vastausta. Joku saattaa kokea, että fyysinen läheisyys ex-kumppanin kanssa voi tarjota tunteen lopullisuudesta ja ratkaisusta – eli tavan hyvästellä suhde omilla ehdoilla. Toisaalta eroseksillä saatetaan vahvistaa uudelleen sellaista tunnetta, joka kerran oli olemassa.

Vuonna 2020 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että ihmiset sukupuolesta riippumatta voivat päätyä eroseksiin ylläpitääkseen tai elvyttääkseen suhteensa tai etsiäkseen tunnetasolla päätöstä asialle. 

Tuon tutkimuksen mukaan eroseksi olisi hyödyttänyt miehiä enemmän kuin naisia. Miesosallistujat kertoivat tuntevansa olonsa paremmaksi eroseksin jälkeen, kun taas naiset kokivat olonsa paremmaksi päätetyn suhteen osalta, mutta kokivat oman olonsa huonommaksi.

Travers kirjoittaa, että Personality and Individual Differences -lehdessä julkaistu uusi tutkimus tarjoaa lähempää tarkastelua eroista sen suhteen, mistä syistä miehet ja naiset harrastavat eroseksiä. Tutkijat löysivät kaksi syytä sille, miksi ihmiset päätyvät harrastamaan seksiä eksänsä kanssa. Näitä syitä ovat pelko sinkkuna olemista kohtaan sekä halu olla intiimissä kanssakäymisessä.

Syy 1: Sinkkuna oleminen pelottaa

Tutkijat havaitsivat, että naiset, jotka raportoivat korostuneesta sinkkuna olemisen pelosta, ilmaisivat suuremman halun harrastaa seksiä eksänsä kanssa. Tämä ei tutkimuksen miesosallistujille ollut eroseksin motiivi.

Yksin olemisen pelko tai huoli siitä, että ei kyetä löytämään uutta kumppania, voi johtaa eroseksiin, joka on tapa välttää tai vähentää näitä pelkoja. Tutun ex-kumppanin kanssa koettu fyysisen läheisyyden mukavuus voi tarjota tilapäistä turvallisuuden tunnetta.

Traves kirjoittaa lisäksi erään vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen osoittaneen, että sinkkuutta pelkäävä ihminen saattaa ajautua ei-niin-romanttisiin suhteisiin ja tuo pelko saa ihmisen myös todennäköisemmin pysymään epätyydyttävässä ihmissuhteessa. Sinkkuutta pelkäävä saattaa myös päätyä valitsemaan kumppaneita, jotka eivät ole yhtä emotionaalisesti responsiivisia kuin he. 

Jos siis tarjolla on epätyydyttävältä tuntuvia vaihtoehtoja, voi arvostus entistä kumppania ja tämän kanssa koettuja asioita kohtaan pulpahtaa mieleen uudelleen ja silloin riskinä on, että viittaamme väliaikaisesti kintaalla syille, joiden vuoksi ero ylipäätään tuli. Tämä kaipuu entistä kumppania kohtaan voi johtaa siihen, että eron jälkeen päädytään vällyjen väliin.

Syy 2: Sosioseksuaalisuus ja suhtautuminen satunnaiseen seksiin

Sekä miehillä että naisilla toiseksi syyksi nousi halu saada satunnaisia seksuaalisia kohtaamisia. Rennommin seksiin suhtautuvat näyttivät päätyvän todennäköisemmin eron jälkeisiin seksikohtaamisiin. Tätä näytti tutkijoiden mukaan ajavan suurempi seksuaalisten kohtaamisten halu. Näin ajattelevat henkilöt olivat muita todennäköisemmin menneisyydessään harrastaneet eroseksiä.

Tutkijoiden mukaan miehet harrastivat naisia enemmän eroseksiä hedonistisen nautinnon ja jännityksen vuoksi. Lisäksi joskus entisten kumppanien välistä himoa voi lisätä epävarmuus, joka heidän suhdestatustaan ympäröi.

Tutkijoiden mukaan naisilla voi olla matalampi motivaatio ryhtyä eroseksiin mielihyväsyistä sen vuoksi, että he voivat mahdollisesti tulla raskaaksi kumppanille, joka ei olisi tukena. Toinen mahdollinen syy sille, että heteronaiset eivät kenties ole niin kiinnostuneita eroseksistä mielihyvän vuoksi, on se, että he eivät välttämättä saavuta orgasmia niin helposti kuin miespartnerinsa. 

Monimutkainen ilmiö

Eroseksi on siis monimutkainen ilmiö, johon vaikuttavat niin tunnetason tekijät, psykologiset seikat kuin yksilöllisetkin tekijät. 

Naisilla eroseksiin vetää tutkimuksen mukaan sosioseksuaalisuus ja sinkkuuden pelko. Miehillä sosioseksuaalisuus oli vaikuttava tekijä, mutta suuremmassa roolissa oli hedonistinen mielihyvä.

Eron jälkeisen läheisyyden seuraukset voivat vaihdella, eikä ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua eron jälkeisten tunteiden käsittelemiseen. Traversin mukaan parasta olisi harkita, miten seksi ex-kumppanin kanssa vaikuttaa omaan itseen ja toimia tavalla, joka hyödyttää mielenterveyttä pitkällä aikavälillä.

Katso myös: Kannattaako entisen kumppanin kanssa harrastaa eksiä? Tätä mieltä ovat suomalaisasiantuntijat

Kannattaako exän kanssa harrastaa seksiä? 0:56
Haastattelussa Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo ja toimittaja Miisa Nuorgam.

Lue myös:

    Uusimmat