Putkiremontti tulossa? Vuokralainen, nämä ovat oikeutesi!

Remonttien tarkoitus on parantaa asumismukavuutta, mutta ne saattavat myös vaikeuttaa asunnossa elämistä.

Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus suorittaa vuokratussa huoneistossa korjaus- ja muutostöitä. Vuokralaiselle täytyy kuitenkin kirjallisesti ilmoittaa suunnitelluista remonteista lainmukaisia ja sovittuja aikoja noudattaen.

Kiireelliset korjaus- ja muutostyöt voidaan suorittaa heti ja sellaiset korjaukset, joista ei aiheudu vuokralaiselle olennaista haittaa tai häiriötä, voidaan suorittaa 14 päivän ilmoitusajan jälkeen. Laajemmista huoneistoa koskevista korjauksista on ilmoitettava vuokralaiselle lain mukaan vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista.

LUE MYÖS:

Jos vuokranantaja on asunto-osakeyhtiö, on yhtiöllä omia vuokralaisiaan kohtaan samanlaiset ilmoitusvelvollisuudet kuin yksittäiselläkin vuokranantajalla. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetut lainmukaiset ilmoitusajat eivät kuitenkaan sido asunto-osakeyhtiötä silloin, kun osakas toimii vuokranantajana. Asunto-osakeyhtiön tekemistä remonteista vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle välittömästi niistä tiedon saatuaan. Ilmoituksessa tulee mainita yhteyshenkilö, remontin laajuus, aloitusajankohta sekä arvioitu kesto.

Paljonko maksat vuokraa?

Jos huoneisto on remontin aikana puutteellisessa kunnossa tai vain osittain käytössä, vuokralainen maksaa vain osittaista vuokraa. Lain mukaan vuokralaisella on aina oikeus saada remontin ajalta kohtuullinen vuokranalennus, ellei vuokralainen ole sitten itse aiheuttanut vahinkoa asunnolle. Alennuksen määrään vaikuttaa erityisesti haitan määrä.

Jos huoneisto on remontin aikana asumiskelvoton ja vuokralainen joutuu muuttamaan pois, ei hän ole velvollinen maksamaan vuokraa remontin ajalta. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta järjestää sijaisasuntoa, mutta hyvän vuokratavan mukaista kuitenkin on, että vuokranantaja tarjoaa vuokralaiselle mahdollisuuksien mukaan toista asuntoa. Tällöin vuokralainen saa itse valita, ottaako hän sen vastaan. Sijaisasunnosta maksetaan sovittua vuokraa.

Vuokranantajan tulee remonttia tehdessään huolehtia siitä, että vuokralaisen asumiselle aiheutuu remontista mahdollisimman vähän haittaa. Hyvän vuokratapaan kuuluu, että vuokrantaja pyrkii jo remontista ilmoittaessaan ohjeistamaan vuokralaista huoneistoon mahdollisesti jäävien tavaroiden suojauksesta sekä esimerkiksi siitä, miten remontin jälkeinen siivous on vuokranantajan toimesta järjestetty.

Joustavuuden ja ennakoitavuuden vuoksi ilmoituksessa tulee mahdollisuuksien mukaan olla esitys sekä remontin aikaisesta vuokranalennuksesta että arvio tavoitellusta vuokranmäärästä remontin jälkeen. Mikäli vuokralainen kokee esityksen joiltain osin kohtuuttomaksi, tulee hänen ottaa vuokranantajaan yhteyttä neuvottelujen jatkamiseksi. Mikäli remonttiolosuhteet muuttuvat arvioidusta, on esitystä tarpeen täsmentää. Alennuksen lopullinen määrä ja remontin aiheuttama todellinen haitta ovat yleensä lopullisesti selvillä vasta remontin jälkeen.

Vuokralaisella voi lisäksi olla oikeus saada vahingonkorvausta remontin teettäjän tai tekijän huolimattomuudellaan aiheuttamista vahingoista.

Vuokralainen, haluatko itse suorittaa remontin?

Vuokralainen ei lain mukaan saa tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokratussa huoneistossa ilman vuokranantajan lupaa. Tällaisina luvanvaraisina töinä pidetään esimerkiksi tapetointia, maalausta ja kiinteiden kalusteiden vaihtamista. Jos vuoralainen saa luvan tehdä huoneistossa muutos- tai korjaustöitä, on tätä ennen sovittava kirjallisesti työn ja materiaalien korvaamisesta. Vuokralaisen tulee sovittuna ajankohtana antaa vuokranantajalle mahdollisuus tulla tarkastamaan tehtyjä töitä. Samoin täytyy sopia korvaamisen ajankohdasta sekä erityisen tarkasti siitä, miten työt tullaan suorittamaan.

LUE MYÖS:

Mikäli vuokralainen on luvalla suorittanut huoneiston arvoa kohottavia töitä, on vuokranantajan korvattava ne siten kuin vuokralaisen kanssa on sovittu. Jos korvaamisesta ei ole ennalta sovittu, on vuokralaisella kuitenkin oikeus kohtuulliseen korvaukseen huoneiston arvoa olennaisesti kohottavista muutos- tai korjaustöistä.


LUE MYÖS:


(MTV LIFESTYLE)

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja