Professori hämmästyi hallitusohjelmasta: "Toimeentulotukea uudistetaan nyt isolla riskillä"

SOS: Pitääkö sote-uudistus heittää romukoppaan, professori Hiilamo? 13:22
SOS: Pitääkö sote-uudistus heittää romukoppaan, professori Hiilamo?

Toimeentulotukea uudistetaan nyt isolla riskillä, arvioi professori Heikki Hiilamo tuoretta hallitusohjelmaa.

– Toimeentulotuen sisältö on tarkoitus uudistaa hyvin radikaalilla tavalla. Se on todella iso uudistus toimeentulotukeen. Aika poikkeuksellisesti siinä esitetään myös toimeentulotuen hallinnon uudistamista ministeriön sisällä. Viimesijainen tuki on tarkoitus pistää ihan kokonaan uusiksi, toteaa THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo

SOS - Save Our Sote

MTV:n juttusarjassa sote-aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan tärkeitä teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Miten sote pelastetaan? 

Uudistusta hän pitää yllättävän isona ja hämmentävänä. 

–  Hyvin radikaalia sosiaalipolitiikkaa, kovaa kepitystä on tiedossa, toteaa Hiilamo.

– Selvästi halutaan vastikkeellisuutta. Ongelma siinä on se, että miten se tulee kohtelemaan niitä, joilla ei ole palveluita tai mahdollisuutta osallisuutta. Tässä on mahdollisuus aktiivimallin tyyppiseen epäonnistumiseen. Tässä on isoja riskejä. Se vie hyvin paljon Suomea Tanskan suuntaan. Meillä on ollut tähän asti vahva ihmisoikeusnäkökulma-ajattelu, tulevaisuudessa kyse on enemmän aktivoinnista. 

Hiilamo pohtii MTV Uutisille, että avataanko tässä nyt oikeasti uusia mahdollisuuksia ihmisille päästä pois etuuksista vai onko niin, että ihmiset, joilla ei ole mahdollisuuksia, heidän elämänsä tulee olemaan entistä ankeampaa.

– Tanskassa homma on hoidettu, ihmisillä on oikeasti mahdollisuuksia. Meillä ei ole ollut työvoimapalveluita, tuettuja työpaikkoja, eikä välttämättä koulutusmahdollisuuksiakaan. 

"Enemmän ongelmia kuin ratkaisuja?"

Lisäksi Hiilamo nostaa hallitusohjelmasta uuden kela-korvausmallin, jolla pyritään lyhentämään hoitojonoja. Professori Kristiina Patja arvioi aiemmin MTV Uutisille, että uusi malli saattaa olla rahanhukkaa. Hiilamo on samaa mieltä.

– Tämä kela-korvausten kasvattaminen hoitojonojen helpottamiseksi. Jos kela-mallia ei kanavoida hyvinvointialueiden kautta, se raha menee väärään paikkaan ja sitten taas hoidetaan hyväosaisia. Itse en näin käyttäisi valtion vähäisiä pennosia. Riski on se, että tämä aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisuja. Paljon käyttävät potilaat eivät välttämättä pääse lainkaan tämän uuden mallin piiriin.

Tavoitteena toimeentulotukea tarvitsevien määrän puolittaminen

Toimeentulotukiuudistuksesta: Hallitus toteuttaa toimeentulotuen kokonaisuudistuksen, joka vahvistaa henkilön itsenäistä selviytymistä, vähentää pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta ja selkiyttää toimeentulotuen roolia viimesijaisena harkintaa vaativana perusturvaan kuuluvana rahaetuutena. Tätä vahvistetaan siirtämällä toimeentulotukilainsäädännön kehittäminen sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosastolle. Toimeentulotuen tasoa ja lapsikorotuksia tarkastellaan uudistuksen yhteydessä.

Hallituksen toimeentulotuen kokonaisuudistus valmistuu puoliväliriiheen mennessä. Tavoitteena on vähintään toimeentulotukea tarvitsevien määrän (väestöstä 7 %) puolittaminen ja julkistaloutta 100 miljoonalla säästävä vaikutus. Mikäli hallitus onnistuu tavoitteessaan, voidaan säästyvät varat kohdentaa lapsiperheiden ja opiskelijoiden etuisuuksien parantamiseksi.

Toimeentulotuen velvoittavuutta lisätään laajentamalla ja sujuvoittamalla alentamismenettelyä laissa. Toimeentulotuen saamisen edellytyksenä on ensisijaisen työttömyysturvaetuuden, kuten työmarkkinatuen, hakeminen ensin. Hakematta jätetty työmarkkinatuki ja työttömyysturvan moitittavat menettelyt otetaan huomioon toimeentulotuen laskennassa kuitenkin siten, ettei hakijan tilanne muodostu kohtuuttomaksi.

 Nykymuotoinen Kelan velvollisuus ohjata asiakasta palvelutarpeenarvioon poistetaan. Palvelutarpeenarvio poistetaan enintään 40 % perusosan alentamisen perusteista. Kelalla on mahdollisuus toimeentulotuen itsenäiseen takaisinperintään, kuten muissakin etuuksissa.

Lue myös:

    Uusimmat