Perustuslakivaliokunta vaatii muutosta koronapassiin: Ongelmana 12-vuotiaat

1:19
Katso video: Hallituksen esitys uudeksi tartuntatautilaiksi ei mennyt sellaisenaan läpi perustuslakivaliokunnassa. Näitä muutoksia esitykseen on tehtävä ja vielä harkittava, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.

Perustuslakivaliokunta on antanut odotetun lausuntonsa hallituksen koronapassiesityksestä. Perustuslakivaliokunta vaatii muutosta kiisteltyyn kohtaan, eli koronapassin soveltamiseen jo 12-vuotiaisiin lapsiin.

Koronapassi läpäisi perustuslakivaliokunnan seulan perusperiaatteensa osalta. Valiokunnan mukaan ehdotettu sääntely on merkityksellistä useiden perusoikeuksien ja erityisesti yhdenvertaisuuden kannalta, mutta sille on kuitenkin olemassa hyväksyttävät perusteet.

Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lausuntoon sisältyy edustaja Anna Kontulan eriävä mielipide, jonka mukaan lakiehdotus ei esitetyssä muodossa ole perustuslain mukainen siltä osin kuin kyse on koronapassin käytöstä alle 16-vuotiaiden kohdalla, eikä sitä siten voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Ikärajaksi ehdotetaan 16 vuotta

Ongelmakohdaksi valiokunta koki ankaraa kritiikkiä nostattaneen kohdan passin ulottamisesta jo 12-vuotiaisiin.

Perustuslakivaliokunnan mukaan koronapassia koskevaa sääntelyä on muutettava niin, että siinä turvataan yhdenvertaisesti nyt ehdotettua paremmin alle 16-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan.

Valiokunta ehdottaa, että tämä korjataan ikärajan nostolla. Sosiaali- ja terveysvaliokunta voi muuttaa sääntelyä esimerkiksi nostamalla ikärajan kahdestatoista kuuteentoista vuoteen, lausunnossa lukee.

– Sillä halutaan turvata mahdollisimman hyvin lasten mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan ja muihin menoihin. Emme halua heidän toimintaansa rajoittaa, kertoi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (Sdp) MTV Uutisille.

Valiokunta korostaa myös, että koronapassin piiriin jääville alaikäisille tulee taata säännösperustaisesti tosiasiallinen mahdollisuus koronatestiin koronapassia varten. Valiokunta painottaa myös testien tosiasiallisen saavutettavuuden merkitystä.

Hallitus halusi ikärajan 12 vuoteen

Hallituksen esityksen mukaan muun muassa tapahtumien, ravintoloiden, yökerhojen ja urheilutilojen pitäjät voisivat jatkossa edellyttää kaikilta yli 12-vuotiailta koronapassia.

Koronapassissa tulisi olla merkintä joko täydestä rokotesuojasta, jo sairastetusta covid-taudista tai tuore todistus negatiivisesta testituloksesta.

Koronapassi olisi vaihtoehtoisena toimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia olisi voimassa. Koronapassi ei olisi kuitenkaan vaihtoehto rajoituksille silloin, jos viranomainen on sulkenut tilan tai kieltänyt yleisötilaisuuden kokonaan koronatilanteen vuoksi.

Kaksi ydinkysymystä

Esityksessä oli ennakkoon arvioituna kaksi kipukohtaa, joiden arveltiin joutuvan valiokunnan erityiseen syyniin.

Kriitikoiden mukaan koronapassi on jo lähtökohdaltaan perustuslain vastainen, sillä se rikkoo yhdenvertaisuusperiaatetta. Se jakaa kansan kahtia. Heihin, jotka ovat oikeutettuja yhteyiskunnan täysiin palveluihin ja heihin, jotka eivät ole. Eli käytännössä sen sanotaan syrjivän rokottamatonta kansanosaa.

Toinen kriittinen kysymys koskee alaikäisiä ja lasten oikeuksia. Esimerkiksi THL ja sairaanhoitopiirit ovat kritisoineet hallituksen ratkaisua ulottaa koronapassi jo 12-vuotiaisiin.

Toinen koronatesti harkintaan

Toinen tartuntalakiin esitettävä muutos, johon perustuslakivaliokunta otti kantaa, on jatkoehdotus maahantulosäännöksiin. Hallitus haluaa jatkaa nyt voimassa olevia maahantulorajoituksia terveysturvallisuuden turvaamiseksi, ja siihen valiokunta näki perusteet.

Valiokunta kuitenkin kehottaa sote-valiokuntaa tarkastelemaan vielä tarvetta toiseen pakolliseen koronatestiin Suomeen saapuville.

Muun muassa matkailuala on kritisoinut toista koronatestiä siitä, että se heikentää oleellisesti matkailua Suomeen.

Voimassa olevan lain mukaan henkilön tulisi käydä koronavirustestissä Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 72-120 tunnin kuluessa. 

Velvollisuus esittää todistus ja osallistua testiin ei koskisi henkilöitä, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana ennen Suomeen saapumistaan oleskelleet vain sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä. Näistä maista ja alueista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

*Päivitys kello 14.41: Juttua täydennetty ja otsikkoa lyhennetty.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja