Ongelmia työpaikalla? Näyttelijän vinkit viestintään!

Sari Siikander 26:48

Näyttelijä Sari Siikander on kouluttanut yrityksiä sisäisen viestintänsä parantamisessa ja on nyt kiinnostunut NLP-tekniikasta. Hän kertoo, että kehonkieleen kiinnitetään viestinnässä harmillisen vähän huomiota ja neuvoo katsomaan konfliktitilanteita monesta eri näkökulmasta.

Sari Siikander on tehnyt näyttelijäntyönsä ohessa yritysvalmennuksia. Koulutuksissaan hän pyrkii vähentämään yrityksen sisäisen kommunikaation "harmaata viestintää", joka jättää viestin epäselväksi.

– Näyttelijänä voin viedä yrityksiin tietotaidon niistä lainalaisuuksia, joita käytämme luodaksemme illuusion täydellisestä vuorovaikutuksesta ja toisen ajattelun lukemisesta.

– Hirvittävän harvoin ihmiset ovat tietoisia fyysisestä ilmaisusta ja oletetaan, että verbaaliviesti on aina se olennaisin. Silloin tulee hirveän helposti harmaata viestintää eli "ota siitä sitten selvää" -viestintää.

Harmaan viestinnän vähentäminen yrityksissä on Siikanderin mukaan oleellista siksi, että viestin jäädessä epäselväksi ihmiselle tulee tarve tehdä siitä tulkintoja. Väärin ymmärtämisen mahdollisuus kasvaa ja ihmiset tulkitsevat asiat itsensä kannalta negatiivisesti.

– Näitä asioita voidaan purkaa työyhteisössä tiimiyttämällä työyhteisöjä ja parantamalla keskinäistä vuorovaikutusta. Kaksi näyttelijää pystyy myös demonstroimaan tilanteita näyttelemällä. Muistijälki huonon vuorovaikutuksen katsomisesta jää verkkokalvolle, koska teemme siitä komiikkaa.

Viimeaikoina Siikander on kiinnostunut myös NLP-tekniikasta, neurolingvistisestä ohjelmoinnista. Tekniikan tarkoituksena on mallintaa omia onnistumisiaan sekä purkaa vanhoja estojaan ja haitallisia toimintamallejaan näkökulman vaihtamisen keinoin.

– Jos ajatellaan esimiestä ja alaista, joilla on joku konflikti tai kohtaamattomuus, voidaan katsoa alaisen näkökulmasta esimiestä ja esimiehen näkökulmasta alaista. Ja mennä vielä ihan ulkopuoliseksi: miltä tilanne heidän välillään näyttää ulkopuolisen silmin. Ihminen tietää hirveästi, kunhan se vaan haluaa tietää.

– Kolmen pallon näkökulman vaihtamisen taitoa voidaan käyttää mihin tahansa. On kehitetty harjoituksia, joita voi tehdä itselleen, jos on problemaattinen tilanne.

Siikander summaa NLP:n ja yritysvalmennuksen hyödyt:

– Hienoa on, että ihminen oivaltaa sen, mitä on valmis oivaltamaan – on mahdollista ottaa juuri ne asiat, jotka ovat itselle tässä hetkessä tärkeitä.

Lue myös:

    Uusimmat