Oletko toimiston ankeuttaja? Huono asenne ärsyttää eniten työpaikoilla

Esimiehiä ärsyttää alaisissaan eniten huonon ilmapiirin luominen työpaikalla. Alaisia taas ärsyttää pomoissaan eniten virheistä syyttäminen.

Tuo on idiootti. Tuo on vaikea. Tuo sen teki, en minä...

Koulutus.fi selvitti nettikyselyllä, mikä työpaikalla hiertää.

Alaisia ärsytti pomoissaan eniten sellaisista virheistä syyttäminen, joita alainen ei ole tehnyt. Kolmannes alaisista kokee, että turhista virheistä syyttämistä tapahtuu silloin tällöin.

Toiseksi ärsyttävimpänä piirteenä esimiehissä pidetään sitä, etteivät he kuuntele alaisiaan. Ongelma on harvinainen, sillä reilu 70 prosenttia vastaajista kertoo, että esimies kuuntelee joko aina tai yleensä.

Top 3 ärsyttävät piirteet pomoissa

  1. Esimies syyttää virheistä, joita alaiset eivät ole tehneet
  2. Esimies ei kuuntele
  3. Esimies ei luota työntekijöihinsä

TOP 3 -listan jälkeen ärsyttävimmät piirteet pomoissa

    4.   Esimies vaihtaa usein mielipidettään
    5.   Esimies haluaa päättää itse kaikesta
    6.   Esimies vie kunnian tiimin töistä
    7.   Epärealististen tavoitteiden asettaminen
    8.   Palautteen puute

Luottamuksen puute työntekijöitä kohtaan listataan kolmanneksi ärsytyksenaiheeksi. Yli 50 prosenttia vastaajista kertoi, että pomo joko haluaa päättää kaikesta tai ei johda työtä ollenkaan. 

Yksi mielenkiintoisista seikoista on, että vaikka palautteen antamisen niukkuutta pidettiin esimiehessä vähiten ärsyttävänä piirteenä, silti melkein puolet kyselyyn vastanneista alaisista toivoi saavansa enemmän palautetta.

Työpaikalta löytyy huonoa ilmapiiriä luova alainen

Entä kolikon toinen puoli – mikä esimiestä ärsyttää?

Ärsyttävimpänä piirteenä alaisissa pidettiin huonon ilmapiirin luomista. Jos ajatellaan, että yksikin jatkuvasti valittava kollega voi olla häiriöksi muiden työnteolle, on tilanne suomalaisilla työpaikoilla huolestuttava: reilu kolmannes esimiehistä kertoi, että työpaikalta löytyy ainakin yksi silloin tällöin tyytymätön henkilö. 40 prosenttia esimiehistä ilmoitti, että työpaikalta löytyy yksi, kaksi tai useampi huonoa ilmapiiriä luova alainen.

Toiseksi eniten esimiehiä ärsytti se, etteivät alaiset toimi yrityksen arvojen mukaisesti. Kuitenkin noin 59 prosenttia kyselyyn vastanneista esimiehistä oli sitä mieltä, että suuri osa alaisista uskoo yrityksen arvoihin.

Top 3 ärsyttävät piirteet alaisissa:

  1. Alainen luo huonoa ilmapiiriä asenteellaan
  2. Alainen ei toimi yrityksen arvojen mukaisesti
  3. Alainen myöhästelee toistuvasti

Top 3 -listan jälkeen ärsyttävimmät piirteet alaisissa

     4.  Jos joutuu pyytämään anteeksi asiakkailta alaisen puolesta
     5.  Uskon puute yrityksen missioon
     6.  Alainen ei hyväksy, että esimies sanoo "ei"
     7.  Alaisen juoruaminen
     8.  Alainen tekee tehtäviä, joita ei ole määrätty

Vähiten pomoja ärsytti, jos alainen hoiti tehtäviä, joita esimies ei ole hänelle määrännyt. Reilu 65 prosenttia esimiehistä vastasi "Luojan kiitos, kyllä" kysymykseen "Hoitavatko alaisesi tehtäviä, joita et ole pyytänyt heitä tekemään?".

 

Mikä työpaikalla ärsyttää -tutkimus toteutettiin toukokuussa 2015. Kyselyyn vastasi yhteensä 709, joista esimiehiä oli 31 % ja alaisia 69 %. 

Kyselyssä oli omat kysymykset sekä alaisille että esimiehille siitä, mitkä tavat ja käyttäytymiset toisessa osapuolessa ärsyttävät työpaikalla sekä minkä verran kukin tapa ärsyttää.

 

Lähde: Koulutus.fi


Lue myös:

    Uusimmat