Noudatatko sinä potilaan "kymmentä käskyä"? Lue listaus velvollisuuksistasi!

Paljon puhutaan lääkärien velvollisuuksista, mutta millaisia ovat potilaan velvollisuudet? Ainakaan ne eivät ole aivan uusi keksintö, kirjoittaa Potilaan Lääkärilehti.

Yksi varhaisimmista maininnoista potilaan moraalisista velvollisuuksista löytyy Yhdysvaltojen lääkäriseuran (AMA) vuonna 1847 julkaisemasta eettisestä ohjeesta Code of Medical Ethics, mutta niistä on käyty tähän saakka varsin vähän keskustelua, kertoo Potilaan Lääkärilehti.

Potilaan Lääkärilehden mukaan osa potilaan velvollisuuksia perustuu lainsäädäntöön, esimerkiksi henkilötietolain säädöksiin liittyviin asioihin. Joskus potilaan velvollisuutena on hoidon onnistumiseksi sitouduttava joihinkin asioihin, kuten lopettamaan tupakoinnin tai päihteiden käyttö tai noudattamaan lääkkeen annostelua.  

Lehti kertoo filosofi Martyn Evansin listaamista potilaan velvollisuuksista, joita voitaisiin pitää potilaan ”kymmenenä käskynä”. Noudatatko sinä näitä?

1. Älä jättäydy tarkoituksella ulkopuolelle

Ensimmäisen Evansin vaatimuksen mukaan potilaalla on velvollisuus osallistua yhteiskuntaan. Jos ihminen elää tarkoituksella yhteiskunnan ulkopuolella ja jättää esimerkiksi verot maksamatta, hänellä ei olisi täysimääräistä moraalista oikeutta vaatia ilmaista terveydenhuoltoa. Jos erakoituu ilman lääketieteellistä syytä, ei saa nauttia terveyshyödyistä täydellisesti.

2. Ylläpidä omaa terveyttäsi

Toisen kohdan mukaan potilaalla on velvollisuus edistää ja ylläpitää omaa terveyttään. Potilaan tulee tehdä voitavansa terveytensä suojaamiseksi, esimerkiksi pyrkiä noudattamaan ravitsemussuosituksia. Evansin mukaan tämä velvollisuus on epätäydellinen, joskus muut velvoitteet voivat mennä edelle. Jotkin ammatit voivat olla henkisesti ja fyysisesti niin kuormittavia, että ne voivat merkitä jopa riskiä terveydelle, Potilaan Lääkärilehti kertoo Evansin listanneen.

3. Älä aiheuta vaaraa muille

Kolmanneksi Evansin mukaan potilas ei saa aiheuttaa käyttäytymisellään vaaraa toisille ihmisille esimerkiksi tietoisesti altistaen heitä infektioille. Potilaan täytyy myös suojella sellaisten ihmisten terveyttä, jotka ovat hänestä riippuvaisia tai haavoittuvia.

4. Hakeudu oikeanlaiseen hoitoon – tarvittaessa

Evansin listaama neljännen velvollisuuden mukaan potilaan tulisi hakeutua hoitoon asianmukaisella tavalla. Potilas ei saa esimerkiksi tulla päivystykseen, jos vaiva ei edellytä päivystysluonteista tutkimusta. Jos vaiva on itse hoidettavissa vaikka levolla ja kuumelääkkeellä, ei potilaan tulisi hakeutua lääkärin vastaanotolle. Potilaan tulisi suhtautua realistisesti hoidon mahdollisuuksiin.

5. Puhu totta, älä salaa asioita

Viides Evansin vaatimus koskee totuudellisuutta. Potilaan tulee kuvata oireensa ja aikaisemmat sairautensa avoimesti ja rehellisesti. Potilas ei saa salata lääkäriltä seikkoja, joilla voi olla merkitystä diagnoosin, hoidon suunnittelun tai ennusteen kannalta. Näitä voivat olla esimerkiksi allergiat, aiemmat keskeytetyt hoidot tai luontaistuotekokeilut, Potilaan Lääkärilehti kertoo. 

6. Suostu hoitoon, kerro haittavaikutuksista

Evansin kuudennen velvollisuuden mukaan potilaan täytyy pääsääntöisesti suostua ehdotettuihin tutkimuksiin ja hoitoihin. Evansin mukaan hänen tulee noudattaa saamiaan hoito-ohjeita, ellei ole jostain syystä perusteltua poiketa niistä. Potilaan tulee myös heti ja rehellisesti kertoa mahdollisista haittavaikutuksista. Velvollisuus on epätäydellinen, koska potilaalla on potilasoikeuslakiin perustuva oikeus kieltäytyä lääkärin ehdottamista tutkimuksista ja hoidoista, Potilaan Lääkärilehti kirjoittaa.

7. Käyttäydy hyvin 

Seitsemäs moraalinen velvollisuus on käyttäytyä hyvin ja kohteliaasti muita potilaita ja henkilökuntaa kohtaan. Evansin mukaan potilaan tulee pidättäytyä arvostelemasta omaa hoitoaan muiden potilaiden läsnä ollessa, etenkin jos se vaikuttaisi haitallisesti hoitohenkilökunnan toimintaan tai muiden hoitoon lisäten esimerkiksi muiden potilaiden pelkoa tai ahdistusta. 

8. Edistä paranemistasi

Evansin kahdeksannen vaatimuksen mukaan potilaalla on myös velvollisuus tehdä parhaansa oman toipumisensa edistämiseksi. Potilaan täytyy noudattaa annettuja hoito- ja elämäntapaohjeita ja osallistua esimerkiksi ehdotettuun jälkiseurantaan. Potilaan täytyisi muutenkin huolehtia terveydentilastaan niin että se edistää toipumista. 

9. Suhtaudu myönteisesti lääketieteelliseen tutkimukseen

Yhdeksänneksi Evans kehottaa potilasta osallistumaan lääketieteelliseen tutkimukseen. Koska tieteellinen tutkimus on hoitojen kehittymisen kannalta välttämätöntä, potilaalla on epätäydellinen moraalinen velvollisuus osallistua tai ainakin suhtautua myönteisesti lääketieteelliseen tutkimukseen. 

10. Tue yhteiskunnan toimintaa

Kymmenenneksi Evansin mukaan potilaalla on moraalinen kansalaisvelvollisuus pitää yllä yhteiskunnan ydintoimintoja, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Yksilö tukee ja ylläpitää toimintoja tekemällä ja hakemalla töitä, maksamalla verot ja äänestämällä vapaissa vaaleissa. 

Lähde: Potilaan Lääkärilehti

Kävisitkö lääkärin etävastaanotolla?

Studio55.fi kysyi ohikulkijoilta, millaisten vaivojen vuoksi etävastaanottoa voisi harkita. Katso vastaukset!


Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja