Näissä ammateissa paljon mielenterveysongelmia – onko omasi listalla?

Ammattien ja mielenterveysongelmien välisestä yhteydestä kertovat esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeet.

Mistä ammateista siirrytään Suomessa eniten työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyiden takia? Tuorein aihetta sivuava kotimainen väestötason tutkimus on julkaistu vuonna 2010 sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet -tutkimus kertoo ammattiryhmittäisistä eroista nimenomaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen, ei sairastavuuden kannalta, mutta näillä kahdella asialla voi olla paljon yhteistä.

Tutkimuksessa havaitut ammattiryhmien väliset erot eivät välttämättä johdu sinänsä työstä – tietyille aloille saattaa suuntautua ihmisiä, joiden riski sairastua olisi muutenkin suurempi muun muassa elintason, elintapojen tai elämäntapahtumien takia. Lisäksi eläke-eroihin vaikuttavat esimerkiksi sairauden aiheuttama haitta kyseenomaisessa ammatissa, hoito ja kuntoutus sekä tuki työyhteisössä.

Ruotsissa aiheeseen on paneuduttu Karoliinisen instituutin vuonna 2013 julkaisemassa tutkimuksessa. Siellä havaittiin kaksosia tutkimalla, että työ voi olla myös itsenäinen riskitekijä siirtymisessä työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä. Riskiä lisääviä aloja olivat terveydenhuolto- ja sosiaalityö sekä palvelutyö ja sotilaallinen työ.

Onko ammattisi listalla?

Seuraavista ammateista jäädään keskimääräistä enemmän mielenterveyseläkkeille Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet -tutkimuksen mukaan.

Molemmissa sukupuolissa:

– luovaa työtä tekevät taiteen ja tieteen ammattilaiset

– varastotyöntekijät

– rahdinkäsittelijät

– puutarhatyöntekijät

– lomittajat

– toimittajat

– taiteilijat

– perus-, lähi- ja kodinhoitajat

Erityisesti naisten kohdalla:

– lehdenjakajat, puhelinmyyjät, ajoneuvokuljettajat, siivoojat, sairaala- ja keittiöapulaiset, kirjasto- ja arkistotyöntekijät, ravintola- ja siivousesimiehet, toimistotyöntekijät, vahtimestarit, kiinteistöhuoltohenkilöt

Erityisesti miesten kohdalla:

– maa- ja vesirakennusalan avustavat työntekijät, rakennusalan viimeistely- ja aputyöntekijät, maalarit ja hitsaajat, varastonhoitajat, postinkäsittelijät, veturinkuljettajat, puusepät, puutavaran käsittelijät

Lähteet: Raija Gould (ETK), Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet -tutkimus, TTL

Kuva: Colourbox.com

Mitä on hyvä elämä ja onnellisuus? Sitä pohdittiin Huomenta Suomessa Veeti Kallion sekä Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtajan Olavi Sydänmaanlakan kanssa marraskuussa 2013. Katso video alta.

Lue myös:

    Uusimmat