Näin tarkistat lääkärisi pätevyyden

Tavallinen kansalainen voi tarkistaa lääkärinsä pätevyyden internetissä Valviran ylläpitämästä tietopalvelusta. Tarkempia tietoja saa soittamalla Valviraan.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin julkinen tietopalvelu eli JulkiTerhikki avattiin syyskuussa vuonna 2010. Sen kautta kuka tahansa voi hakea tietoja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä. Tiedot JulkiTerhikkiin tulevat terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä Terhikistä.

– Vuonna 2012 JulkiTerhikkiin tehtiin noin 1,5 miljoonaa hakua, ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen Valviralta kertoo.

Lääkäreistä julkaistaan JulkiTerhikissä nimet, rekisteröintinumero, syntymävuosi ja ammatinharjoittamisoikeustiedot. Palvelussa näkyy myös tieto ammattioikeuden rajoittamisesta.

– Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa, joten ne ovat luotettavia.

– Mikäli ei löydä etsimänsä henkilön tietoja, on hyvä ottaa yhteyttä Valviraan. Kysymys voi olla siitä, että tietopalveluhaku ei ole onnistunut, mutta kyseessä voi myös olla henkilö, jonka ammattioikeus on poistettu, Mikkonen sanoo.

Lääkintöneuvos Markus Henriksson Valviralta huomauttaa, että JulkiTerhikki ei sisällä läheskään kaikkea julkista tietoa.

– Jos haluaa esimerkiksi tietää, onko lääkäri saanut huomautuksia hoidossa tapahtuneesta epäasianmukaisesta toiminnasta, Valviraan voi soittaa ja kysyä muitakin tietoja kuin mitä JulkiTerhikissä näkyy. Sen sijaan keskeneräisistä asioista tai siitä, mistä syystä lääkäri on saanut huomautuksen tai millä perusteella hänen ammattioikeuksiaan on rajoitettu, ei pääsääntöisesti anneta tietoa, Henriksson sanoo.

Lääkäreiden ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista, menettämistä ja takaisinsaamista sekä kurinpitoa koskevia asioita käsitellään Valviran valvontalautakunnassa, joka kokoontuu 10–14 kertaa vuodessa.

– Vuonna 2012 Valviraan tuli lähes 400 kantelua ja lähes 700 ilmoitusta. Noin joka neljäs kantelu johtaa johonkin seuraamukseen, kuten kirjalliseen varoitukseen, ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamiseen tai ammatinharjoittamisoikeuden poistamiseen määräajaksi tai kokonaan, Mikkonen sanoo.

Lääkärinsä pätevyyden voi tarvittaessa tarkistaa myös esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen terhikki@valvira.fi.

Kuva: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat