Valvira poisti viime vuonna ammattioikeudet lähes tuhannelta – määrä moninkertaistui edellisestä vuodesta

Elinkeinoelämän järjestöt syyttävät hyvinvointialueita hankintalain rikkomisesta 8:06
Katso myös: Elinkeinoelämän järjestöt syyttävät hyvinvointialueita hankintalain rikkomisesta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira poisti vuonna 2022 ammattioikeudet 997 ammattihenkilöltä, jotka olivat itse pyytäneet oikeuksiensa poistamista. Määrä kasvoi merkittävästi verrattuna vuoteen 2021, jolloin oikeuksiensa poistamista pyytäneiden henkilöitä oli 46, Valviran tiedotteessa kerrotaan.

Lakimies Pia Wistrand-Alvesalo Valvirasta kertoo STT:lle, että tällä hetkellä on ratkaisematta vajaa kolmesataa hakemusta.

–  Syyskuussa tuli kerralla noin 800 hakemusta, ja tällä hetkellä puretaan tätä isoa sumaa, Wistrand-Alvesalo sanoo.

Syyskuussa käynnissä oli hoitoalan työtaistelu ja Suomessa valmisteltiin potilasturvallisuuslakia. Laissa keskustelua herätti muun muassa mahdollisuus määrätä hoitajia, myös jo irtisanoutuneita, työtaistelun aikana takaisin töihin. Moni hoitaja ilmoitti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa poistuvansa rekisteristä, jotta heitä ei voitaisi määrätä töihin.

Oikeuksiensa poistoa pyytäneistä 657 henkilöllä oli nimikesuojattu lähihoitajan ammattioikeus ja 289 oli laillistettu sairaanhoitajaksi. Wistrand-Alvesalon tietojen mukaan vuonna 2022 oikeuksiensa poistoa ei pyytänyt yksikään lääkäri.

Pyyntöjen syitä ei tilastoida

Valviran tiedotteessa todetaan, että ammattioikeuksiensa poistamista hakeneiden henkilöiden määrä on edelleen erittäin vähäinen suhteessa Valviran rekisterissä olevien ammattihenkilöiden koko määrään. Vuoden 2022 marraskuussa rekisterissä oli noin 152  000 laillistettua sairaanhoitajaa ja 205  000 nimikesuojattua lähihoitajaa, joilla on rekisteröinti joko terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai niiden molempien rekistereihin.

Hakemuksessa ei tarvitse kertoa syytä, miksi hakija haluaa luopua ammattioikeuksistaan. Esitettyjä syitä ei myöskään tilastoida, Valviran sivuilla kerrotaan. Osassa hakemuksia on kuitenkin kerrottu syitä, joita ovat esimerkiksi alan vaihto, eläköityminen, terveydelliset syyt, tyytymättömyys alan tilanteeseen, kuten potilasturvallisuuslain valmistelu, ja vaatimus koronarokotuksesta.

Jonkin verran hakemuksia myös peruttiin viime vuoden aikana, Wistrand-Alvesalon mukaan muutamia kymmeniä.

Ilman omaa pyyntöä menetettyjä oikeuksia 91

Viime vuonna yhteensä 91 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä menetti ammattioikeutensa muuten kuin omasta pyynnöstään. Vuotta aiemmin sama luku oli 86.

Poistamisten lisäksi Valviran alainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta rajoitti 39 ihmisen ammatinharjoittamisoikeutta. Näistä lääkäreitä koskevia päätöksiä oli 24, ja niistä lääkkeenmääräämisoikeutta koskevia rajoituspäätöksiä oli 19, Valvira kertoo tiedotteessaan.

Ammatinharjoittamisoikeuden poistamisen tai rajoittamisen taustalla on Valviran mukaan usein päihdeongelma, muu terveydentilaan liittyvä syy, ammattitaidon puute tai muu epäasianmukainen toiminta. Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi menettää oikeutensa harjoittaa ammattiaan tai hänen oikeuksiaan voidaan rajoittaa, jos se on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi perusteltua.

Selvitystä ei tarvita, jos poistoa pyysi itse

Jos ammattioikeutensa haluaa palauttaa, käsitellään palautuspyyntö valvontalautakunnassa. Valvira palautti ammattioikeuksia kokonaan tai osittain 33 hakijalle. Kaikkiaan valvontalautakunta ratkaisi viime vuonna 76 asiaa, joissa ammattihenkilö haki oikeuksiaan takaisin.

– Kun hakee oikeutta takaisin, pitää hakijan esittää selvitys poistoon tai rajoittamiseen johtaneen syyn lakkaamisesta, kertoo lakimies Anna Valkeajoki Valviran sosiaali- ja terveydenhuolto-osastolta.

– Esimerkiksi päihdeongelman hoitamisesta pitää olla selvitys, jossa kuvataan pidemmältä ajalta päihdeongelman tiivis ja säännöllinen hoito ja seuranta.

Ammattioikeuksien palautuspyynnöt käsitellään valvontalautakunnassa myös silloin, jos oikeuksien poistoa on pyytänyt itse. Valvontalautakunta hyväksyi viime vuonna 10 tällaista hakemusta.

– Lain mukaan riippumatta siitä, millä perusteella oikeus on poistettu, palautus käsitellään valvontalautakunnassa, Valkeajoki kertoo.

Jos poisto on perustunut hakijan omaan pyyntöön, ei palautuspyynnön yhteydessä tarvitse esittää selvitystä.

Lue myös:

    Uusimmat