Näiden lääkkeiden haitoista raportoitu eniten

Fimea julkaisee vuosittain tilastotietoa siitä, mistä lääkkeistä on tullut eniten haittavaikutus-ilmoituksia. Viime vuonna listalla olivat hormonikierukka, osteoporoosilääke, reumalääke ja monet mielenterveyslääkkeet.

Terveydenhuoltoalan ammattilaiset raportoivat lääkkeiden haittavaikutuksista vuosittain lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle Fimealle. Eniten raportoituja lääkkeitä vuonna 2012 olivat hormonikierukka, osteoporoosilääke ja psykoosilääke.

Fimean eniten raportoitujen lääkkeiden lista ei kerro ainoastaan lääkkeiden haittavaikutusten esiintyvyydestä. Se kertoo lähinnä siitä, onko lääke erityisseurannassa, kuinka paljon sillä on käyttäjiä ja kuinka paljon siitä on puhuttu.

Kaikkein eniten eli 53 ilmoitusta lääkkeiden haittavaikutuksista on poikinut hormonikierukoissa käytettävä lääkevalmiste levonorgestreeli. Syy on täysin tekninen.

Myyntiluvan haltija on luokitellut kaikki vuodot vakaviksi haittavaikutuksiksi, jotka ilmoitetaan Fimeaan. Puolet Fimealle ilmoitetuista haittavaikutuksista koskivat juuri tiputteluvuotoa ja lähes kaikille naisille tulee hormonikierukan käytöstä tiputteluvuotoa käytön alkuvaiheessa. Toisen suuren osan ilmoituksista muodostivat ehkäisyvälineen käytöstä huolimatta syntyneet raskaudet.

Raportointimallin vaikutus sijoitukseen pätee myös listalla toisena olevaan osteoporoosilääkkeeseen teriparatidiin. Lääkeyhtiön seuranta ja rekisterin pitäminen haittavaikutuksista on jopa viranomaisvaatimus ja lähes kaikki ilmoitukset ovat tulleet seurantaohjelman kautta. On hieman epäselvää, mitkä kaikki ilmoituksista lukeutuvat lääkevalmisteiden haittavaikutuksiin, missä kyse on potilaan omasta sairaudesta.

Listalla useita mielenterveyslääkkeitä

Kolmantena raportoiduimpien lääkkeiden listalla on psykoosilääkkeenä käytetty klotsapiini ja myös sen runsas esiintyvyys liittyy tarkentuneeseen seurantaan ja jo tiedossa oleviin haittavaikutuksiin.

Klotsapiini on vedetty jo kerran markkinoilta, sillä se aiheuttaa luuydinlamaa. Klotsapiini on kuitenkin palautettu myyntiin, sillä se tehoaa myös niihin psykoosipotilaisiin, jotka eivät saa helpotusta muista lääkeaineista.

Ehtona käytölle on veren valkosolumäärän aktiivinen seuranta. Valkosolujen puutos ja sen myötä jopa infektio tai verenmyrkytys olikin syynä noin puolessa klotsapiinin poikimista ilmoituksista.

Muun muassa ahdistuneisuushäiriön hoitoon käytetty pregabaliini on neljänneksi raportoiduin lääke. Se on liittynyt 26 käyttäjänsä kuolemaan.

Pregabiinin aiheuttamiin kuolemiin lasketaan myös tapaukset, joissa ahdistuneisuushäiriöistä kärsivä on joko vahingossa tai tarkoituksella ottanut yliannostuksen lääkettä. Pregabiinia käytetään myös suonensisäisenä huumausaineena.

Myös masennuslääke venlafaksiini löytyy raportoiduimpien listoilta. Sen tavallisin haitta ovat erilaiset vieroitusoireet.

Reumalääke tappanut kaksi

Viidenneksi raportoiduimman reuman ja tiettyjen syöpien hoitoon käytetyn rituksimabin ilmoittamiseen ei liity poikkeuksellisen tarkkaa seurantaa, vaan kaikki ilmoitukset ovat tulleet vakavista haittavaikutuksista.

13 ilmoituksessa potilaalle oli kehittynyt infektio muiden samanaikaisten haittavaikutusten ohella ja kahdessa tapauksessa potilas oli menehtynyt.  Ilmoituksista kahdeksan kuvasi allergisia- ja yliherkkyysreaktioita

 

Juttua varten on haastateltu kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäriä Annikka Kalliokoskea.

Lue myös:

    Uusimmat