Myös kovat bisnesjohtajat luottavat intuitioonsa – mikset sinäkin?

Vaikka intuitiota ei  enää pidetä täytenä humpuukina, silti monet saattavat sortua ajattelemaan, että se tuottaisi epäluotettavaa tietoa. Omaa intuitiota kuitenkin kannattaa kuunnella myös työelämässä – niin tekevät myös kovimmat bisnesmiehet, suunnittelijat ja luovat sielut.

”Luotan intuitiooni”, lukee työhakemuksessa. Nähdäänkö se positiivisena vai negatiivisena asiana?

TaM Asta Raami tutkii Aalto-yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan intuitiota ja sen kehittämistä. Raami tarkastelee intuitiota erityisesti osana suunnittelijoiden luovaa työtä, mutta tuloksista on hyötyä myös muilla aloilla, kuten johtamisessa ja koulutuksessa.

Väitöstutkimuksessa intuitio – tietämistä ilman, että osaa selittää, miten tietää – nähdään tärkeänä työkaluna etenkin luovassa työssä ja ongelmanratkaisussa, ja sitä voi kehittää kuten mitä tahansa taitoa.

Miten työelämässä yleisesti suhtaudutaan intuitiiviseen ihmiseen? Siihen Raami ei osaa vastata suoralta kädeltä.

– Kulttuurissamme intuitio on pitkälle stigmatisoitu, eli sen käytöstä pitää yleensä vaieta, ja päätökset tulee pystyä perustelemaan rationaalisesti. Tämä on kyllä osittain ymmärrettävää, sillä jos henkilö itse ei ole tutustunut oman intuitionsa toimintaan, niin se tosiaan voi sekoittua vinoumiin, Raami kuvailee.

Vinoumilla Raami tarkoittaa esimerkiksi pelkoja, toiveajattelua tai taikauskoa.

– Toisaalta, työelämässä kullanarvoista on asiantuntijuuteen liittyvä intuitio. Ja vaikka tätä tietämisen tapaa ei tietoisesti olisikaan kehittänyt, niin usein se on hyvin luotettavaa, Raami pohtii.

– Tällainen intuitio voi ilmetä erilaisina tuntemuksina, vaikkapa "jonkinlaisena lupaavuutena", "oikeana suuntana", tai että "jokin ei täsmää" tai "yhdisty". Tai vaikkapa niin, että palaset tuntuvat loksahtavan kohdalleen. Jos intuition osaa sanallistaa ja perustella hyvin, silloin intuitiiviseen tietoon suhtautuminen on kokemukseni mukaan myönteisempää.

Intuitiivinen työntekijä – uhka vai mahdollisuus?

Intuitiota monesti kuvataan synnynnäiseksi, kehitettävissä olevaksi kyvyksi. Mutta millainen intuitiivinen ihminen sitten ylipäätään on?

– Arki-ilmaisussa käytettävä "intuitiivinen ihminen" on vaikea kysymys, sillä mikään kohtaamani tutkimus ei anna vastausta tähän. Niiden mukaan naiset eivät ole sen intuitiivisempia kuin miehet, Raami kertoo.

Raami muistuttaa, että me kaikki olemme intuitiivisia ihmisiä, sillä  ihmisaivot ovat synnynnäisesti intuitiiviset. Se on ihmisten luontainen ajattelun tapa.

– Muutama tutkimus viittaa siihen, että esimerkiksi kokeneet bisnesjohtajat käyttävät enemmän intuitiota – tai uskaltavat luottaa siihen – kun taas nuoret johtajat luottavat tyypillisesti enemmän analyysiin ja päättelyyn.

– Omassa tutkimuksessani haastattelemani kokeneemmat suunnittelijat uskaltavat luottaa intuitioon hyvin paljon, mutta kyllä tällaisia ihmisiä löytyy nuorista opiskelijoistakin.

Asiantuntija kannustaakin kaikkia kehittämään omaa intuitiotaan. Useinkaan ihmisillä ei ole ongelma kuulla omaa intuitiotaan, vaan heiltä puuttuu rohkeus seurata sitä ja toimia sen mukaan.

– Rohkea ihminen uskaltaa tutustua oman itsen eri tietämisen tapoihin.


Väitöskirja ”Intuition Unleashed – On the application and development of intuition in the creative process” tarkastetaan Aalto-yliopistossa perjantaina 13. maaliskuuta 2015.

Lue myös:

    Uusimmat