MTV:n laaja kysely paljastaa: Joka kymmenes eläkeläinen ei usko arjen enää koskaan palaavan normaaliksi – hallitusta kiittävät erityisesti kaikkein iäkkäimmät

6:37
Harvahko eläkeläinen siirtäisi kuntavaaleja - suuri osa äänestäisi ennakkoon.

Eläkeliiton jäsenten antama yleisarvosana hallitukselle ja viranomaisille koronakriisin hoidosta oli 7,5. Tyytyväisimpiä olivat yli 80-vuotiaat. Vastaajista joka kolmas odottaa elävänsä normaalia elämää jo tulevana kesänä.

Lähes joka kolmas Eläkeliiton jäsen siirtäisi kuntavaaleja koronapandemian vuoksi. MTV Uutisten ja Eläkeliiton yhteistyönä toteuttamassa kyselyssä siirtämisen kannalla oli 31 prosenttia vastaajista. 56 prosenttia vastaajista sanoi, että vaaleja ei pitäisi siirtää. 13 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Vaalien mahdollisesta siirtämisestä on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti, ja siirtoa ovat esittäneet ainakin oikeusministeriön virkamiehet. Myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti on sanonut, että vaalien järjestämistä on pohdittava huolellisesti. Päätös asiassa on tarkoitus tehdä tämän viikon aikana.

Suuri osa äänestäisi ennakkoon

Jos vaalit pidetään ajallaan 18. huhtikuuta, aikoo kyselyyn vastanneista Eläkeliiton jäsenistä 68 prosenttia äänestää ennakkoon. Vaalipäivänä uurnille suuntaa viidesosa, ja kuusi prosenttia vastaajista ilmoitti jättävänsä äänestämättä koronatilanteen vuoksi.

Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi arvioi, että kyselyn perusteella eläkeläiset eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä. Hänen mielestään vaalien siirtämisen kannalla on yllättävä suuri määrä liiton jäsenistä.

– Toivottavasti puolueet eivät ajattele pelkästään kyynisesti omia menestymismahdollisuuksiaan tässä tilanteessa. Riskiryhmäläisiä on jokaisen puolueen kannattajissa eikä kotiäänestystä pystytä järjestämään laajassa mittakaavassa. Olisi todella huolestuttava asia demokratian kannalta, jos merkittävä äänestäjäryhmä jättäisi äänestämättä kokonaan, Kemppi toteaa.

Kemppi korostaa myös, että kyselyyn vastanneet edustavat jäsenistön aktiivisinta osaa. Vähemmän aktiivisten ikäihmisten keskuudessa äänestysinto voi olla selvästi heikompaa.

Ystävien ja sukulaisten tapaamista kaivataan eniten

Vaalien lisäksi vastaajilta kysyttiin korona-ajan ja -rajoitusten vaikutuksista arkeen. Hieman yli puolet (53 %) kertoi rajoitusten heikentäneen henkistä hyvinvointiaan jonkin verran. Kahdeksalla prosentilla heikentyminen oli merkittävää. Kolmasosa koki, että rajoituksilla ei ollut minkäänlaisia vaikutuksia. Puolet vastaajista kertoi myös yksinäisyyden tunteen pysyneen samana pandemian aikana. Lähes puolella yksinäisyys oli lisääntynyt joko paljon tai jonkin verran.

Mielestäni tietynlainen kokemus ja käsitys elämän realiteeteista näkyy vastauksissa. Osaa tautitilanne pelottaa todella paljon, osaa ei juuri lainkaan, sanoo Kemppi.

Ystävien ja sukulaisten tapaaminen kasvokkain on asia, jota eläkeläiset kyselyn perusteella kaipaavat eniten. Tätä mieltä oli 70 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi eniten kaivattiin omatoimista matkailua ja muita harrastuksia.

Joka kolmas odottaa normaalin arjen koittavan jo kesällä

Kuten muillakin kansalaisilla, myös eläkeläisillä on omat odotuksensa paluusta niin sanottuun normaaliin elämään pandemian jälkeen. Kolmasosa vastaajista uskoi elävänsä normaalia arkea jo tänä kesänä. Neljäsosa odotti tavallisen arjen koittavan syksyllä ja 17 prosenttia vastaajista uskoi sen koittavan joskus myöhemmin. Joka kymmenes vastaaja suhtautui tilanteeseen niin pessimistisesti, ettei uskonut normaalin arjen enää koskaan palaavan.

Hallitus ja viranomaiset ovat saaneet erilaisissa kyselyissä kohtuullisen hyviä arvosanoja koronapandemian hoidosta. Sama näyttäisi pätevän myös Eläkeliiton jäsenten kohdalla. Asteikolla 4–10 kouluarvosanaksi tuli 7,5.

Arviot muuttuivat sitä positiivisemmiksi, mitä vanhemmista vastaajista oli kyse. Esimerkiksi yli 80-vuotiaista vastaajista 30 prosenttia antoi hallitukselle ja viranomaisille arvosanan 9, kun alle 60-vuotiaista saman arvion antoi vain 10 prosenttia. Miesten ja naisten antamissa arvosanoissa ei ollut merkittäviä eroja.

MTV Uutisten ja Eläkeliiton kysely tehtiin sähköpostikyselynä liiton jäsenille, ja sen toteutuksesta vastasi Corefiner Oy. Kysely tehtiin 25.2–2.3. Vastaajia oli kaikkiaan 8 750 eri puolilta Suomea ja eri kokoisista kunnista. Vastaajista selvä enemmistö (92 %) oli 61–80-vuotiaita.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja