Ministeriön muistio: Koronapassin käyttöä selvitettävä jo nykylainsäädännöllä – voisi toimia vaihtoehtona avin sulkumääräyksille

Pääministeri Sanna Marin kommentoi koronapassia 11:57
Pääministeri Sanna Marin kommentoi koronapassia

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) muistion mukaan olisi syytä selvittää, voisivatko aluehallintovirastot jo nykylainsäädännöllä määrätä koronapassista sulkutoimien sijaan.

Hallitus päätti torstaina, että koronapassin valmistelu aloitetaan välittömästi usean ministeriön yhteistyönä. 

Tänään julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön muistiossa koronapassin toteutustapoja on arvioitu alustavasti.

Muistion mukaan koronapassi soveltuisi parhaiten aloille, jotka kärsivät rajoituksista eniten. 

– Tällaisia aloja ovat tällä hetkellä esimerkiksi tapahtuma-ala sekä kulttuuri- ja viihdeala. Käytännössä nykyisten rajoitusten vaikutukset heijastuvat erityisesti esimerkiksi museoiden ja elokuvateattereiden toimintaan, sekä erilaisten yleisötapahtumien kuten konserttien ja festivaalien järjestämiseen, muistiossa todetaan.

TEM toivoo selvitystä siitä, voitaisiinko tapahtuma-alalla soveltaa koronapassia jo nykylainsäädännöllä. 

– Olisi perusteltua selvittää, voisivatko esimerkiksi aluehallintovirasto ja kunnat jo nykyisten säädösten nojalla määrätä koronapassin käyttöönotosta esim. tilojen aukipitämisen edellytyksenä sen sijaan, että ne määrättäisiin kokonaan suljettaviksi (kysymyksessähän olisi totaalisulkemista lievempi toimenpide). Tämä voisi koskea esimerkiksi festivaaleja, konsertteja, teattereita ja elokuvateattereita.

– Ellei tämä ole jo nyt mahdollista, olisi harkittava, olisiko asiasta syytä säätää erikseen tartuntatautilaissa, muistiossa todetaan.

Aiemmin oikeusoppineet ovat arvioineet, että koronapassin hyödyntäminen nykylainsäädännöllä olisi todennäköisesti vaikeaa.

Ravintoloissa vaihtoehto tiukemmille rajoituksille

TEM:n mukaan koronapassi voitaisiin myös ravintoloissa ottaa käyttöön vaihtoehtona nykyistä tiukemmille rajoituksille.

– Olisi ajateltavissa, että jos tilanne uudelleen pahenee huomattavasti, laajojen sulkemisten tai erittäin tiukkojen aukiolorajoitusten sijaan käyttöön otettaisiin vaatimus koronapassista ravintolassa käynnin edellytyksenä, sen sijaan että nykyisiä rajoituksia muutoin kiristettäisiin, muistiossa todetaan.

– Sen sijaan tuntuisi kohtuuttomalta siirtyä järjestelmään, jossa nykyiset rajoitukset sellaisenaan korvattaisiin kaikilta vaadittavalla koronapassilla tai koronapassivaatimus otettaisiin käyttöön muutoin kuin vaihtoehtona rajoitusten edelleen kiristämiselle.

EU:n koronatodistus nopeuttaisi käyttöönottoa

TEM:n mukaan koronapassi voitaisiin saada käyttöön aikaisintaan lokakuussa 2021, jolloin rokotekattavuus on jo nykyistä korkeampi.

– Onko koronapassin käyttöönotto ylipäätään enää tarpeen? Toisaalta vaikuttaa joka tapauksessa perustellulta ainakin varautua siihen, että koronapassi olisi joiltain osin otettava käyttöön maan sisäisesti, jos tautilanne pahenee nykyisestä huomattavasti, muistiossa todetaan.

TEM:n mukaan koronapassin käyttöönotto tarkoittaisi todennäköisesti testausmäärien kasvua ja sitä, että yhdenvertaisuussyistä testitodistuksen hankkimisen tulisi olla maksutonta.

– Koko maan testauskapasiteetti lienee nyt noin 50 tuhatta testiä vuorokaudessa. Sen merkittävä lisääminen (vaikka esim. pikatestejä on markkinoilta hyvin saatavissa) olisi erittäin haasteellista muun muassa terveydenhoitohenkilöstön riittävyyden näkökulmasta.

TEM:n mukaan koronapassin käyttöönottoa nopeuttaisi EU:n koronatodistuksen hyödyntäminen.

– Jos EU:n koronatodistus voitaisiin ottaa ”koronapassina” tarvittavassa laajuudessa käyttöön myös maan sisäisesti, on olettavaa, että tämä nopeuttaisi huomattavasti järjestelmän käyttöönottoa.

EU:n koronatodistus on digitaalinen todiste siitä, että henkilö on joko saanut covid-19- rokotuksen, saanut covid-19-testissä negatiivisen testituloksen tai parantunut covid-19- taudista.

TEM arvioi, että koronapassin käyttöönotto vähentäisi yritystukien tarvetta, koska yritysten ei tarvitsisi rajoittaa elinkeinotoimintaansa rajoituksista johtuen.

Toisaalta koronapassin käyttöönotosta voisi aiheutuisi kustannuksia yrityksille, jotka joutuisivat tarkistamaan asiakkailtaan voimassa olevan koronapassin.

Muistiossa on arvioitu koronapassia TEM:n toimialan osalta.

Koronapassin valmistelu alkaa sosiaali- ja terveysministeriön johdolla usean ministeriön yhteistyönä.

Lue myös:

    Uusimmat