Ministeriö esittää droonien käytön sallimista supikoirien metsästyksessä

Kansainvälinen luontopaneeli: Vieraslajit ovat yksi merkittävimmistä luontokadon aiheuttajista 2:08
Katso myös: Kansainvälinen luontopaneeli: Vieraslajit ovat yksi merkittävimmistä luontokadon aiheuttajista

Maa- ja metsätalousministeriö esittää miehittämättömien ilma-alusten eli droonien käytön sallimista vieraslajipyynnissä. Esitys on lähtenyt lausuntokierrokselle.

Esitettävän säännöksen nojalla metsästyslain kieltoa miehittämättömällä ilma-aluksella tehtävästä eläimen jäljittämisestä ei jatkossa sovellettaisi vieraslajilaissa tarkoitettuihin nisäkkäisiin.

– Droonien käyttö vieraslajinisäkkäiden pyynnissä tehostaisi erityisesti supikoiran pyyntiä. Supikoira on merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle muun muassa saaristossa, ministeriö toteaa tiedotteessaan.

Lakimuutoksilla Suomi vastaisi ministeriön mukaan paitsi hallitusohjelman tavoitteisiin myös maailmanlaajuisiin YK:n biodiversiteettisopimuksen ja Montrealin luontokokouksen hyväksymiin sekä EU:n luonnon monimuotoisuusstrategian 2030 sisältämiin haitallisten vieraslajien torjuntaa koskeviin tavoitteisiin.

Euroopassa tuhansia vieraslajeja

Vieraslajiksi kutsutaan kasvi-, eläin- tai eliölajia, joka on levinnyt ihmisen myötävaikutuksella alueelle, jonne se ei olisi muuten voinut levitä.

Vieraslajeja on Euroopassa tuhansia, mutta vain osa niistä aiheuttaa niin merkittäviä haittoja, että niiden aktiivista torjuntaa pidetään joko EU:n tasolla tai Suomessa tarpeellisena.

Kansalliseen tai EU:n luetteloon kuuluvia haitallisia vieraslajeja ei saa päästää ympäristöön, eikä niitä saa tuoda maahan, myydä, kasvattaa tai pitää hallussa.

Millaisia tuloksia saatiin puhelinsovelluksella vieraslajien torjunnassa? 7:48
Katso myös: Millaisia tuloksia saatiin puhelinsovelluksella vieraslajien torjunnassa?

 

Lue myös:

    Uusimmat