Miksi seksi ei kiinnosta kaikkia naisia? Tutkimus selvitti jälleen yhden syyn: "Jos et yhdistä seksiä mihinkään positiiviseen, miksi haluaisit harrastaa sitä?"

Miksi seksi ei innosta? Tutkimuksessa havaittiin, että naiset, joilla oli diagnosoitu seksuaalisuuteen vaikuttava häiriö, harrastivat todennäköisemmin seksiä vain siksi, ettei kumppani pettyisi heihin.

Miksi kaikkia ei kiinnosta seksi? Ikivanhaan kysymykseen on nyt haettu vastausta tutkimuksen keinoin.

Tutkijat havaitsivat, että seksimotivaatiossa oli selkeitä eroja riippuen siitä, onko naisella diagnosoitu häiriö, joka vaikuttaa seksuaaliseen kiinnostukseen ja kiihottumiseen.

Seksuaalisuuteen liittyviä häiriöitä on monia

Tutkimushenkilöistä useilla oli diagnosoitu häiriö, jota kutsutaan myös lyhenteellä FSIAD. Häiriöstä kärsiviä naisia seksi kiinnostaa vain vähän ja heillä on vaikeuksia kiihottua seksissä, mikä osaltaan aiheuttaa stressiä.

Seksuaalisuuteen liittyviä häiriöitä on monia. Ne ovat vaikeasti määriteltäviä, ja kattavia tutkimuksia aiheesta on vain vähän. Vuonna 2002 tehdyssä tutkimuksessa 70 prosenttia seksuaaliklinikan potilaista nimesi ongelmakseen haluttomuuden ja kiihottumisvaikeudet, jotka yhdistyivät orgasmivaikeuteen. Pelkkää haluttomuutta valitti 16 prosenttia.

Esimerkiksi seksuaalinen kiihottumisvaikeus on kyvyttömyyttä saavuttaa tai ylläpitää kiihottumistilaa. Haluttomuus on seksuaalisten fantasioiden, ajatusten tai seksuaalisen kanssakäymishalun puuttumista joko pysyvästi tai tilapäisesti.

Esimerkiksi aseksuaalisuus tai kausittainen haluttomuus eivät ole seksuaalisen halun häiriöitä.

Häiriöstä kärsivät olivat epämotivoituneempia

Seksuaalista haluttomuutta selvittäneeseen tutkimukseen osallistui 97 pariskuntaa, joissa naiskumppanilla oli FSIAD, ja 108 paria, joilla ei ollut seksuaalisuuden kanssa ongelmia. Parit olivat suurimmilta osin heteroita.

Pariskuntien osapuolet vastasivat erikseen kysymyksiin, joissa selvitettiin esimerkiksi sitä, miten motivoitunut henkilö on täyttämään kumppaninsa seksuaaliset toiveet, tai harrastiko henkilö seksiä vain kumppaniaan miellyttääkseen.

Tutkijat havaitsivat, että naiset, joilla oli diagnosoitu seksuaalisuuteen vaikuttava häiriö, harrastivat todennäköisemmin seksiä esimerkiksi siksi, ettei kumppani pettyisi heihin. He olivat muita vähemmän motivoituneita täyttämään kumppaninsa toiveet ja harrastivat epätodennäköisemmin seksiä saadakseen siitä jotakin positiivista, kuten nautintoa tai lisää läheisyyttä kumppaninsa kanssa.

FSIAD:sta kärsivät naiset siis harrastivat seksiä lähinnä siitä syystä, että harrastamattomuus olisi voinut johtaa negatiiviseen lopputulokseen, kuten kumppanin kiukkuisuuteen.

Naiset harrastivat seksiä, jotta saisivat sen "pois alta"

Tutkijoiden mukaan aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että libido-ongelmista kärsivät naiset harrastavat usein seksiä vain saadakseen sen "hoidettua" ja vältelläkseen syyllisyyden tunteita.

– Jos olet täysin keskittynyt välttelemään kumppanisi hermostuttamista tai keskittynyt omiin seksuaalisiin ongelmiisi, voi olla paljon vaikeampaa keskittyä seksin kaikkiin positiivisiin puoliin. Ja jos et yhdistä seksiä mielessäsi mihinkään positiiviseen, miksi ihmeessä haluaisit harrastaa sitä? Mindbodygreen-sivuston Kelly Gonsalves analysoi.

"Kannattaa käyttää hieman aikaa pohtien, mikä sinua motivoi"

Tutkijoiden mukaan naisen vähäinen motivaatio kumppanin seksuaalisten toiveiden toteuttamiseen saattaa johtua siitä, ettei häiriöstä kärsivä nainen välttämättä tunnista ja osaa vastata seksuaalisiin tarpeisiin, koska hänellä itsellään on niitä vähemmän. Nainen ei välttämättä ole herkkä huomaamaan seksuaalisia vihjeitä, kuten flirttailua, eroottisia kuvia tai romanttisia hetkiä.

– Kannattaa käyttää hieman aikaa intensiivisesti pohtien, mikä sinua motivoi harrastamaan seksiä ja perustuuko tuo motivaatio nautinnon hakemiselle vai pahojen asioiden välttelylle, Gonsalves kirjoittaa.

Aiemman tutkimuksen mukaan kolmasosalla haluttomuutta kokeneista naisista ongelma liittyi kumppaniin.

– Ihmisen, joka tapailee jotakuta, jolla on alhaiset seksihalut, kannattaa yrittää olla ymmärtävämpi ja vastaanottavaisempi kumppaninsa tarpeille. Miten voit näyttää kumppanillesi, ettet painosta häntä seksiin, jotta hänkin voi alkaa nähdä seksin jonakin itseään itsenäisesti kiinnostavana sen sijaan, että hän näkisi sen asiana, johon hänen täytyy pakottaa itsensä sinun hyväksesi?

Tutkimus julkaistiin Journal of Sex & Marital Therapy -lehdessä.

Lue myös:

    Uusimmat