Metsäkatoa aiheuttaneita tuotteita ei saa pian myydä EU:ssa – nautatilojen laajennukset huolestuttavat Suomessa

Euroopan unionin alueella ei saa enää pian myydä tuotteita, jotka ovat aiheuttaneet metsäkatoa. Syynä on metsäkatoasetus, jonka hyväksymisen puolesta Euroopan parlamentti äänesti tänään keskiviikkona selvin luvuin.

Uudet säännöt koskevat nautakarjaa, kaakaota, kahvia, palmuöljyä, soijaa, puuta, kumia, puuhiiltä ja painettuja paperituotteita.

Parlamentti antoi lopullisen hyväksyntänsä asetukselle Strasbourgissa äänin 552 puolesta, 44 vastaan ja 43 tyhjää.

Kun myös jäsenmaat ovat hyväksyneet tekstin virallisesti, se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja astuu voimaan 20 päivää myöhemmin. Kyse on siis enää muodollisuudesta.

Suomessa kuitenkin huolta ovat aiheuttaneet nautatilojen laajennukset.

MMM: Tiettyjä rakennushankkeita syytä viivästää

Metsäkatoasetuksen mukaan naudanlihantuottajan tulee huolehtia siitä, että lihan tuottaminen ei ole aiheuttanut metsäkatoa. Nauta- tai lypsykarjatalouden rakennushankkeiden osalta on epäselvää, katsotaanko niitä metsäkatoa aiheuttaviksi.

Huolellisuusvelvoite edellyttää, että tuote ei ole peräisin metsäkatoalueelta eikä se ole heikentänyt metsien tai korvaamattomien aarniometsien tilaa 31. joulukuuta 2020 jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriö on suositellut epäselvän tilanteen takia viivästyttämään sellaisia nauta- ja lypsykarjatalouden rakennushankkeita, joissa on mahdollisesti metsäkadoksi tulkittava rakennuspaikka.

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo tarkastella suositustaan uudelleen viimeistään toukokuussa. Se on kertonut myös tiedottavansa asiasta viipymättä saatuaan lisätietoa asetuksen tulkinnasta.

Syynin tarkkuus riippuu maaryhmästä

Euroopan parlamentti kertoo tiedotteessaan, että Euroopan komissio luokittelee maat tai niiden osat matalan, keskimääräisen tai korkean riskin alueiksi 18 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Matalan riskin maista peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan yksinkertaistettua huolellisuusmenettelyä, ja riskitaso vaikuttaa myös tarkastusten määrään.

Asetuksen rikkomisesta seuraavan sakon enimmäismäärän on oltava vähintään neljä prosenttia rikkojan vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta EU:ssa.

Lue myös:

    Uusimmat