Kysely kertoo: Näin ikääntyminen muuttaa seksielämää

Tuoko ikä seksielämään potkua vai ei? Studio55.fin suuren seksikyselyn tulos paljastaa!

Kyselyyn vastanneista yli 55-vuotiaista 36 prosenttia koki ikääntymisen vaikuttaneen positiivisesti eroottiseen elämäänsä. Naisista näin tunsi 39 prosenttia, kun taas miehistä hiukan vähemmän, 33 prosenttia. 

Ikääntymisen tuomiksi ilahduttaviksi seikoiksi luettiin ehkäisytarpeen poistuminen, lisääntynyt itsevarmuus sekä aiempaa avoimempi suhtautuminen. Moni piti myös pitkän parisuhteen tuomaa luottamusta seksielämään positiivisesti vaikuttavana asiana. Noin 30 prosenttia vastaajista kertoi uuden rakkauden sekä itsensä löytämisen muuttaneen eroottista elämää iän myötä paremmaksi. 

Erektiohäiriöillä ja haluttomuudella kielteisiä vaikutuksia

Kyselyyn vastanneista yli 55-vuotiaista 41 prosenttia koki ikääntymisen vaikuttaneen negatiivisesti seksielämäänsä. Miltei puolet heistä laski syyksi intohimon puuttumisen, mutta muita yleisiä syitä olivat myös haluttomuus sekä erektiohäiriöt.

Yli 55-vuotiaista naisvastaajista vähintään puolet luki eroottiseen elämään kielteisesti vaikuttaneiksi seikoiksi haluttomuuden, intohimon puuttumisen sekä vaihdevuodet ja kuivat limakalvot. Miehistä lähes 70 prosenttia piti syynä erektiohäiriöitä.

Studio55.fi-sivustolla 10.4.-26.4.2015 välisenä aikana toteutettuun seksikyselyyn vastasi hieman yli 900 vastaajaa. Vastaajista 58 prosenttia oli naisia ja 42 prosenttia miehiä. 39 prosenttia heistä oli alle 55-vuotiaita, 38 prosenttia 55-64-vuotiaita, 20 prosenttia 65-74-vuotiaita ja 2 prosenttia yli 75-vuotiaita. 

Lue myös:

    Uusimmat