Kysely: Suomalaisten epäluottamus poliitikkoja kohtaan lisääntynyt

Epäluottamus poliitikkoja ja puolueita kohtaan on lisääntynyt Suomessa, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä.

Kyselyn mukaan 69 prosenttia suomalaisista uskoo, että poliitikot ajattelevat vain omia etujaan ja vähät välittävät kansalaisten tarpeista. Luku on kasvanut selvästi neljän vuoden takaisesta, jolloin 57 prosenttia suomalaisista ajatteli edellä mainitulla tavalla.

Myös suomalaisten usko siihen, että puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioon otetuiksi, on laskenut kyselyn mukaan selvästi. Kun kolme vuotta sitten näin ajatteli 63 prosenttia suomalaisista, nyt vastaava luku on 44 prosenttia.

Vaikka luottamus poliitikkoja ja puolueita kohtaan on heikentynyt, suorien kansanäänestysten suosio ei kuitenkaan ole kasvanut, vaan päinvastoin laskenut hieman. Kun viisi vuotta sitten 50 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että tärkeät kysymykset pitää entistä useammin päättää kansanäänestyksellä, nyt tätä mieltä on vain 43 prosenttia suomalaisista.

Näkemyksiä demokratiasta ja politiikasta

Kunnallisalan kehittämissäätiön Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä demokratiaa ja politiikkaa sivuavista väittämistä.

Tutkimusta varten haastateltiin hieman yli tuhatta suomalaista huhtikuun alkupuolella. Vastaajat edustavat Suomen täysi-ikäistä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tutkimuksen toteutti Verian. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Lue myös:

    Uusimmat