Kun pahasta tavasta tulee automaattinen: Kumoaako auton vakionopeudensäätimen väärinkäyttö sen hyödyt?

Näin toimii pysäköintiavustin 1:18
Kädet irti ratista! Näin toimii auton pysäköintiavustin, joka hoitaa taskuparkkeerauksen kuljettajan puolesta.

Rapakon takana on tutkittu vakionopeudensäädintä käyttävien ja sitä ilman pärjäävien ajotapoja. Tulokset ovat mielenkiintoisia.

Yhdysvaltain liikenneturvallisuusvirasto IIHS kertoo omiin tutkimustuloksiinsa nojaten, että mukautuvaa vakionopeudensäädintä käyttävät kuljettajat ajavat todennäköisemmin ylinopeutta kuin kuljettajat, joilla vakionopeudensäädintä ei ole lainkaan käytössä.

IIHS tutki asiaa antamalla mukautuvalla vakionopeussäätimellä varustetun auton 40:lle eri kuljettajalle aina kuukaudeksi kerrallaan. Tämän jälkeen se analysoi datan, jota kertyi yhteensä 20 000 kilometrin edestä.

IIHS huomasi, että mukautuvaa vakionopeudensäädintä käyttäneet kuljettajat ajoivat 24 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä ylinopeutta kuin ne, jotka eivät toimintoa hyödyntäneet. Ylinopeudeksi laskettiin mikä tahansa suurimman sallitun nopeuden ylittänyt nopeus.

Sen lisäksi, että vakkaria käyttäneet kuskit ajoivat todennäköisemmin ylinopeutta, ajoivat he todennäköisemmin myös kovempaa ylinopeutta.

Muita turvallisuushyötyjä

IIHS kuitenkin korosti, että vakinopeudensäätimen sekä muiden kuljettajaa avustavien toimintojen on aiemmissa tutkimuksissa havaittu vähentäneen onnettomuuksien todennäköisyyttä eli toimivan suunnitellusti.

Toistaiseksi on vielä epäselvää, mikä on tuoreessa tutkimuksessa havaitun ylinopeustodennäköisyyden eron vaikutus liikenneturvallisuuteen, mutta IIHS:n mukaan on syytä tutkia, heikentääkö vakkarin väärinkäyttö sen turvallisuushyötyjä.

IIHS ei löytänyt suoraa selitystä sille, miksi mukautuvaa vakionopeudensäädintä käyttäneet kuskit ajoivat todennäköisemmin ylinopeutta ja kovempaa sellaista kuin he, jotka eivät vakionopeudensäädintä käyttäneet.

Yksi selitys voi kuitenkin olla vakkareissa oleva toiminto, jolla auton nopeutta voi kiihdyttää tai hidastaa 5 km/h:n pykälä kerrallaan. Moni kuljettaja on alttiimpi ajamaan hieman liian kovaa kuin hieman liian hiljaa.

IIHS pohti tutkimuksessaan, tulisiko vakionopeudensäätimet ohjelmoida niin, ettei niillä pysty ajamaan kuin tieosuuden suurinta sallittua nopeutta, mutta arvelivat, että tämä voisi myös vähentää vakionopeudensäätimien käyttämistä, mikä taas kumoaisi sen muita turvallisuushyötyjä.

Lähde: IIHS

Lue myös:

    Uusimmat