Kokoomuksesta feministinen puolue, moniavioisuus lakiin, kannabis lailliseksi? Näitäkin puoluekokous pui

Kokoomuksen puoluekokoukselle on tehty yli 200 aloitetta, joista muutamissa haetaan selkeätä muutosta puolueen aiempaan linjaan. Suurin osa näistä aloitteista aiotaan hylätä.

Aloitteet kertovat siitä, minkälaiset asiat puolueiden kenttäväkeä puhuttavat ja mihin lakeihin halutaan muutoksia.

Erityisesti puolueiden nuorisojärjestöjen aloitteet ovat usein sellaisia, jotka poikkeavat puolueen vanhasta linjasta.

Näin on kokoomuksen kohdalla tämän vuoden puoluekokouksessa.

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta esittää esimerkiksi sitä, että kokoomuksesta tehtäisiin virallisesti feministinen puolue.

Feminismi ei ole pelkkä ideologia, vaan käytännön työtä paremman maailman rakentamiseksi kaikille sukupuolille. Feminismi ei myöskään ole miesvihaa eikä se pyri poistamaan kenenkään naiseutta tai mieheyttä, tekemään naisista miehiä tai toisinpäin, Tuhatkunta perustelee.

Kokoomuksen puoluehallitus ei kuitenkaan ole aloitteesta haltioitunut eikä esitä sen hyväksymistä. Kaikki aloitteet tulevat puoluekokoukseen puoluehallituksen kautta. Puoluehallitus esittää pääsääntöisesti aloitteiden hyväksymistä tai hylkäämistä.

Termi on poliittisesti kiistanalainen, etenkin nykyisin, kun siihen on tullut angloamerikkalaisesta yliopistomaailmasta peräisin olevia radikaaleja piirteitä. Puoluehallitus ei katso, että puolueen tasa-arvoajattelussa olisi sellaisia puutteita tai aukkoja, joiden korjaamiseen tällaista määrittelyä erityisesti tarvittaisiin, puoluehallitus toteaa vastauksessaan.

Valtaosa kokoomuslaisten järjestöjen aloitteista käsittelee kokoomukselle hyvin perinteisiä teemoja, kuten yrittäjyyden edistämistä, osakesäästötilien ylätalletusrajan nostoa ja naisten aseman parantamista.

Puoluekokouksessa on paikalla yhteensä 1 400 ihmistä, joista noin 850 on äänivaltaisia puoluekokousedustajia.

Avioliitto lukumääräneutraaliksi?

Oulunseudun kokoomusnuoret esittävät puoluekokoukselle, että avioliittolainsäädäntö tehtäisiin lukumääräneutraaliksi. Taustalla on se, että osa ihmisistä elää moniavioisissa suhteissa.

Tämäkään aloite ei ole ottamassa tulta alleen.

Avioliittolain muuttaminen aloitteessa esitetyllä tavalla muuttaisi hyvin merkittävällä tavalla  avioliiton sopimuksellista puolta. Lainsäädännön keinoin olisi hyvin vaikeaa määritellä sitä,  miten erilaisissa moniavioisissa suhteissa oikeusvaikutukset kohdentuvat, puoluehallitus toteaa.

Helsingin edistyskokoomus sekä Tuhatkunta esittävät huumeiden käyttöhuonekokeilua, jotta huumepolitiikka olisi inhimillisempää ja esimerkiksi huumemyrkytykset vähenisivät.

Näitä aloitteita ei täysin tyrmätä.

Orpon hallitusohjelman mukaan erityistä huomiota kiinnitetään nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn ja nuorten huumekuolemien vähentämiseen. Tältä osin hallitusohjelmassa todetaan, että hallituskauden aikana tarvittavat lisätoimet arvioidaan erikseen. Puoluehallitus katsoo, että käyttöhuoneiden pilotointiin liittyvien kysymysten selvittäminen sopisi luontevasti tähän yhteyteen, puoluehallitus sanoo.

Savo-Karjalan Kokoomusnuoret esittää aloitteessaan kannabiksen laillistamista.

Kannabiksen laillistaminen voisi vähentää stigmatismia ja tarjota parempia hoitomuotoja riippuvuuden kanssa kamppaileville. Se myös mahdollistaisi resurssien keskittämisen vakavampiin rikoksiin, aloitteessa perustellaan.

Puoluekokoukselle esitetään kannabis-aloitteen hylkäämistä.

–  Huumeiden käyttöä koskevien kieltojen nähdään vähentävän huumeiden käyttöä ja ylläpitävän huumeidenvastaista asennetta. Huumausaineita koskevat rikoslain säännökset viestivät yhteiskunnan asennoitumista huumausaineisiin liittyen, puoluehallitus perustelee hylkäysesitystä.

Lappeenrannasta stoppi tunnin junan "humpuukille"?

Lappeenrannan kokoomusnuoret esittävät luopumista yhdestä pääministeri Petteri Orpon (kok.) lempihankkeesta eli Turun ”tunnin junasta”, jota valmistellaan nyt nimellä ”Länsirata”.

Lappeenrannan kokoomusnuorten mielestä hallituksen olisi luovuttava hankkeesta alijäämäisen valtiontalouden ja heikon taloustilanteen nimissä.

Orpon hallitus on ohjelmassaan sanonut sitoutuneensa kyseisen ratahankkeen toteuttamiseen ja on valmis suoltamaan valtion rahaa tähän humpuukiin 460 miljoonaa euroa tällä vaalikaudella, Lappeenrannan kokoomusnuoret paheksuu.

Kokoomuksen puoluehallitus on kuitenkin Länsiradan kannalla, koska sen nähdään vauhdittavan talouskasvua.

Puoluehallitus näkee, että joissain tilanteissa valtion taseessa olevan omaisuuden muuntaminen toisiin, talouskasvua paremmin tukeviin omaisuuslajeihin voi olla mielekästä, puoluehallitus vastaa.

Lue myös:

    Uusimmat