Puolueet erimielisiä kannabiksen laillistamisesta – MTV Uutiset kysyi suurimpien puolueiden näkemyksiä rangaistavuuden poistamiseen

2:24
Puolueet kielteisiä kannabiksen laillistamiselle

MTV Uutiset kysyi sähköpostitse suurimpien eduskuntapuolueiden näkemyksiä kannabislainsäädäntöön.

Kysymyksiin vastasivat SDP, vasemmistoliitto, kokoomus, perussuomalaiset, keskusta, RKP ja kristillisdemokraatit. Vihreät ilmoitti jo sunnuntaina kannattavansa kannabiksen käytön, hallussapidon, valmistuksen ja myynnin sallimista. 

MTV Uutisten saamissa vastauksissa yksikään puolue ei kannattanut kannabiksen laajaa laillistamista.

SDP ja vasemmistoliitto eivät kuitenkaan ottaneet myönteistä tai kielteistä kantaa siihen, pitäisikö pelkän käytön rangaistavuus poistaa.

Puolueilta kysyttiin alla olevat kysymykset:

1. Pitäisikö kannabiksen käytön rangaistavuus poistaa, kuten valiokuntakäsittelyssä oleva kansalaisaloite on esittänyt?

2. Pitäisikö kannabista koskevaa lainsäädäntöä ylipäätään tavalla tai toisella muuttaa?

Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä.

SDP:n mukaan käyttöä on "arvioitava kokonaisuutena"

SDP ei ottanut vastauksessaan suoraan kantaa siihen, tulisiko kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopua.

"SDP kannattaa inhimillistä päihde- ja huumepolitiikkaa, jossa painopiste on avussa, tuessa ja terveysongelmien ehkäisemisessä. Kannabiksen käyttöä on arvioitava kokonaisuutena, jossa huumeiden käytön haitat yksilöille ja yhteiskunnalle arvioidaan tutkittuun tietoon nojaten. SDP pitää tärkeänä, ettei rangaistuksen pelko estä päihteiden käyttäjää hakeutumasta palveluihin."

SDP ei myöskään kommentoinut sitä, tulisiko kannabista koskevaa lainsäädäntöä muuttaa.

"Päihdepolitiikkaa tulee arvioida kokonaisuutena, jossa painotetaan päihteiden käytön vähenemistä ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä", vastaa viestintäpäällikkö Miia Järvi.

Vasemmistoliiton mukaan lainsäädäntöä "syytä selvittää"

Vasemmistoliitto ei ole vielä muodostanut kantaansa siihen, tulisiko kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopua.

"Puolue ja eduskuntaryhmä eivät ole muodostaneet kantaa vielä valiokuntakäsittelyssä olevaan kansalaisaloitteeseen. Vasemmistoliiton mielestä päihdepolitiikan lähtökohtana tulee olla päihdehaittojen vähentäminen, päihteiden käyttäjiin kohdistuvan leiman poistaminen ja päihdehoitoon hakeutumisen kynnyksen madaltaminen. On syytä selvittää, tukisiko dekriminalisaatio näitä tavoitteita."

"Kannabista koskevaa lainsäädäntöä tulee selvittää ja päivittää. Mm. THL:n asiantuntijat ovat esittäneet henkilökohtaisen käytön rangaistavuuden poistamista. Tämän vaihtoehdon selvittämiseen on syytä ryhtyä ja aloittaa asiasta rakentava yhteiskunnallinen keskustelu", vastaa puoluesihteeri Mikko Koikkalainen.

Kokoomus kanta kielteinen

 Kokoomuksen kanta on, että kannabiksen käytön rangaistavuutta ei tulisi poistaa, eikä lainsäädäntöä tulisi muuttaa nykyisestä

"Ei pitäisi. Kokoomus ei kannata muutoksia nykylainsäädäntöön", vastaa puoluejohdon erityisavustaja Henrik Vuornos.

Perussuomalaiset vastustaa jyrkästi

Perussuomalaiset vastustaa lievennyksiä huumausaihelainsäädäntöön.

Lähtökohtana on se, että huumausaineiden käyttö, hallussapito, valmistaminen ja kauppaaminen on yksiselitteisesti ja selvästi säädetty rangaistavaksi. Perussuomalaiset kunnioittavat lakia.

Olemme huolissamme erityisesti nuorten ja jopa lasten kasvaneesta huumeidenkäytöstä ja yhteiskunnassamme lisääntyneestä huumemyönteisyydestä. Erityisesti isoissa kaupungeissa huumebisnes näyttää olevan suurelta osin maahanmuuttajien harjoittamaa bisnestä. Myyjät myyvät aineita hyvin nuorille ihmisille; romanikerjäläisten sivubisneksenä on puolestaan pillerikauppa. Tilannetta voidaan auttaa normaaleilla maahanmuuttopoliittisilla toimenpiteillä esimerkiksi siten, että huumebisnestä pyörittäviä ihmisiä poistetaan maasta mahdollisimman tehokkaasti. Huumekauppaa näin ei tietenkään kokonaan saada kitkettyä, mutta ainakin kovat toimenpiteet ja nollatoleranssiin siirtyminen osoittaisivat, että asialla on merkitystä.

Lyhyesti: ”huumeet pois!!!!!”

Muutkin huumausainerikokset ovat poliisin mukaan nousussa. Moniin aineisiin ja sekakäyttöön liittyy aggressiivisuutta, impulsiivisuutta ja varkaus- ja väkivaltarikollisuutta. Kaikki tämä aiheuttaa vakavaa turvattomuutta tavallisille ihmisille, etenkin suurissa kaupungeissa. Huume- ja päihdepolitiikan lähtökohtana tulee olla riittävän tehokas aikainen puuttuminen ja riskien tunnistaminen. Nykyään tämä ei kuitenkaan toimi, vaan usein huumeidenkäyttöön liittyviin ongelmiin aletaan puuttua vasta, kun ongelmat ovat laajoja ja hallitsemattomia. Lopulta halutaan rakentaa ”huumeidenkäyttöhuoneita”, kuten Helsingissä, kun mitään ei ole enää tehtävissä. Nämä tilat luovat ympärilleen lisää ongelmia. Vielä kerran: olemme puolueena päättävästi huumeita vastaan.

Kyselyyn vastannut puoluesihteeri Arto Luukkanen kommentoi lisäksi olevansa henkilökohtaisesti tyrmistynyt vihreiden kannasta.

"Henkilökohtainen kantani on seuraava: olen tyrmistynyt ja kauhistunut vihreän puolueen huumemyönteisyydestä. Se, että Ohisalo, joka on sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri on vihreistä korostaa asian kammottavuutta. Epäilen, että vihreiden huumemyönteinen kanta paljastaa sen, että puolue ei tunne sääliä huumeiden käyttäjien kärsimyksiä kohtaan. Aprikoin myös sitä että mitä se kertoo paljon vihreän puolueen sisäisestä luonteesta. Toivon sydämestäni, että vihreät muuttaa tämä huumemyönteisen kantansa mahdollisimman pian ja astuu tässä laillisuuden tielle."

Keskustan linja kielteinen

Keskusta vastustaa käytön rangaistavuudesta luopumista.

"On tärkeää, että myös huumepolitiikasta käydään avointa keskustelua. Se kuuluu demokratiaan. Keskusta ei halua kuitenkaan millään tavoin  edistää huumeiden käytön lisääntymistä, ei myöskään lainsäädännön kautta.

Keskustan  puoluevaltuusto linjasi syksyllä 2019, että puolue vastustaa ehdotusta kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumisesta ja piti sitä hallitusohjelman päihdelinjausten vastaisena. 

Puoluevaltuusto totesi, että suomalaisten nuorten kokeilut ja myönteinen asenne erityisesti kannabista kohtaan ovat lisääntyneet. Huumeiden hankkiminen koetaan suhteellisen helpoksi, mikä kertoo sekä kannabiksen kotikasvatuksen yleistymisestä että huumekaupan laajasta levittäytymisestä verkkoon. 

Puoluevaltuuston mukaan tutkimukset eivät tukeneet väitettä, että kannabiksen käyttö vähentäisi suomalaisten muiden päihteiden, kuten alkoholin käyttöä. Käyttö päinvastoin johtaa usein eri päihteiden sekakäyttöön.  

Puoluevaltuusto linjasi myös, että päihdepalvelujen on oltava helposti kaikkien nuorten saatavilla. Moniammatillinen opiskelijahuollon, nuorisotyön ja ehkäisevän päihdetyön toiminta kouluissa, verkossa ja nuorten vapaa-ajanviettopaikoissa mahdollistaa keskusteluavun monelle nuorelle. Avun hakemisesta päihdeongelmiin ei tule rangaista.   Päihdetyön rinnalle tarvitaan laaja-alaista perhe- ja nuorisotyötä sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamista. Suurten kaupunkien asuntopolitiikka on osa syrjäytymisen ja huumeongelman ratkaisua", vastaa poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen.

RKP ei kannata muutoksia lainsäädäntöön

RKP:n mielestä käytön rangaistavuudesta ei pitäisi luopua.

"Meidän mielestä ei pitäisi. RKP haluaa, että Suomen huumepolitiikka keskittyy ongelmakäytön ehkäisemiseen, ongelmakäyttäjien ja heidän perheiden auttamiseen ja että opetus kouluissa päihteistä on ennaltaehkäisevää ja perustuu faktaan ja tutkimukseen. RKP haluaa myös nähdä enemmän matalan kynnyksen vastaanottoja ja laajempaa moniammatillista yhteistyötä kunnan, koulun, terveydenhuollon, kodin ja poliisin kanssa."

Myöskään kannabista koskevan lainsäädännön muuttaminen ei saa kannatusta RKP:ltä.

"Nykyinen lainsäädäntö on hyvä. On kuitenkin huolestuttavaa, että vaikka huumeiden, tupakan ja alkoholin käyttö nuorten keskuudessa on pysynyt suhteellisen samalla tasolla tai jopa vähentynyt tämän vuosituhannen aikana, kannabiksen käyttö on lisääntynyt. Erityisen huolestuttavaa on, että käyttö nuorten keskuudessa on lisääntynyt", vastaa lehdistösihteeri Anders Wikström.

Kristillisdemokraattien kanta kielteinen

Kristillisdemokraattien mukaan kannabiksen käytön rangaistavuudesta ei tulisi luopua.

"Rangaistavuuden poisto tarkoittaa käytännössä, että huumausaineen käyttö olisi laillista. Rangaistavuus vähentää käyttöä ja nostaa käytön aloittamisen kynnystä korkeammalla. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että kannabiksen käytön laillistaminen lisää merkittävästi käyttöä ja esimerkiksi huumausaineista johtuvia onnettomuuksia."

Kristillisdemokraatit ei myöskään toivo muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön.

"KD pitää nykyistä lainsäädäntöä riittävänä. Huumevierotukseen ja päihderiippuvaisten tukeen tarvittaisiin sen sijaan lisää resursseja. Erityisesti monet kolmannen sektorin toimijat tekevät hyvää työtä tällä saralla ja niiden toimintaa voitaisiin tukea enemmän", vastaa puheenjohtaja Sari Essayah.

Juttua korjattu kello 21.08: Anders Wikström on RKP:n lehdistösihteeri, eikä puoluesihteeri, kuten jutussa aiemmin luki.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja