Joka kolmas suomalainen perhe turvautuu säästöihin selvitäkseen kotitalouden menoista

Genworth Index -tutkimuksen mukaan taloudellinen turvattomuus on lisääntynyt Suomessa. Joka kolmas kotitalous on joutunut turvautumaan säästöihin ja joka viides luottoihin viimeisen 12 kuukauden aikana pystyäkseen maksamaan kotitalouden jokapäiväisiä menoja.

Jokapäiväisiin menoihin lasketaan esimerkiksi lainanlyhennykset, vuokra tai sähkölasku.

Tutkimuksen mukaan Suomi on neljänneksi taloudellisesti turvallisin maa Euroopassa. Suomi on kuitenkin selvästi jäljessä muita Pohjoismaita, jotka muodostavat tutkimuksen kolmen kärjen järjestyksessä Norja, Ruotsi ja Tanska.

Taloudellinen turvattomuus lisääntynyt

Suomessa on kaksi kertaa enemmän taloudellisesti haavoittuvia (16 %) kuin taloudellisesti turvattuja (8 %) kotitalouksia. Taloudellisesti turvattujen kotitalouksien luku on matalin muihin Pohjoismaihin verrattuna, joiden keskiarvo on 15 %. Suomen indeksiluku on samalla tasolla Iso-Britannian (9 %) ja Saksan (10 %) kanssa. 18–24-vuotiaista suomalaisista jopa neljännes kokee itsensä taloudellisesti haavoittuvaksi.

– Se että ihmiset joutuvat turvautumaan muuta tarkoitusta varten keräämiinsä säästöihin tai luottoon maksaakseen kotitalouden päivittäisiä menoja on osoitus aukosta suomalaisten taloudellisessa turvallisuudessa, sanoo Genworth Financialin Suomen toimitusjohtaja Erja Virtaneva.

– Vaikka Suomi sijoittuu edelleen korkealle eurooppalaisessa vertailussa muiden Pohjoismaiden kanssa, ovat indeksin luvut tippuneet kaikissa Pohjoismaissa. Tämä on osoitus taloudellisen turvattomuuden lisääntymisestä.

Tutkimuksen mukaan yli puolella suomalaisista ei ole tarpeeksi varoja ylläpitää elintasoaan tulojen äkillisen menetyksen tai pienentymisen sattuessa. Joka neljäs kotitalous kokee jatkuvaa raha-asioiden aiheuttamaa stressiä.

Stressi näyttää koskevan eniten 18–24-vuotiaita nuoria, joista 41 prosenttia stressaa raha-asioista. Nuorten työttömyysasteen keskiarvo on ollut 20,9 prosenttia vuoden 1988–2014 välisenä aikana.

Lue myös:

    Uusimmat