Danske Bank: Suomalaiset ennätyksellisen huolissaan taloudestaan

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha on laskenut ennätyksellisen matalaksi, kertoo Danske Bankin kyselytutkimus.

Jopa kolme viidestä (59 prosenttia) on vähintään kuukausittain huolissaan rahojensa riittävyydestä elämisen peruskustannuksiin. Muissa tutkimuksen maissa eli Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vastaava lukema on 34–40 prosenttia. Suomessa naiset olivat selvästi miehiä useammin huolissaan taloudestaan.

Toisaalta suomalaiset ovat norjalaisia ja ruotsalaisia harvemmin huolissaan pitkän aikavälin veloista, kuten asuntolainoista. Näistä on huolissaan vähintään jossain määrin 34 prosenttia suomalaisista. Ruotsissa luku on 39, Norjassa 43 ja Tanskassa 31 prosenttia.

Eroja voi selittää Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan erot kotitalouksien varallisuudessa. Hän kertoo tiedotteessa, että muissa Pohjoismaissa kotitalouksilla on suomalaisia enemmän velkaa ja varallisuutta, ja he ovat myös alttiimpia markkinaheilunnalle.

Kyselyn ajankohta osui hallituksen kehysriihen alle. Tällöin julkisuudessa keskusteltiin paljon menoleikkauksista ja veronkiristyksistä, Danske Bank kertoo tiedotteessaan.

Mittaushistorian matalin mielenrauha

Taloudellinen mielenrauha 2024 -tutkimuksessa suomalaisten uskoa omaan taloudelliseen tilanteeseensa verrattiin muihin Pohjoismaihin.

Tutkimuksessa laskettiin taloudellisen mielenrauhan kokonaisindeksi asteikolla 1–10. Korkeampi indeksiluku kertoo paremmasta mielenrauhasta.

Suomessa luottamus omaan talouteen oli 5,9 ja se laski viime vuodesta kymmenyksellä. Muissa maissa kokonaisindeksi nousi. Ruotsissa (6,1) ja Norjassa (6,3) indeksi nousi viime vuodesta kymmenyksellä, Tanskassa (6,6) taas kaksi kymmenystä.

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha on nyt Danske Bankin mukaan mittaushistorian matalin.

Vastaukset kerättiin sähköisesti YouGovin kuluttajapaneeleissa huhtikuussa 2024. Suomessa kyselyyn vastasi reilut 3 000 ihmistä, ja keskimääräinen virhemarginaali on noin 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös:

    Uusimmat