Isä toissijainen vanhempi – vanhemmuus ei ole vieläkään tasa-arvoista

Tasa-arvoasioista puhutaan enemmän kuin koskaan, mutta isää edelleenkään ei nähdä samanarvoisena vanhempana äidin kanssa.

Miessakit ry:n Isyyden Tueksi -toiminta tarjoaa isille tukea neuvonnan ja vertaistuen kautta. Isätyöntekijä ja työnohjaaja Ilmo Saneri on tavannut työssään tuhansia isiä 15-vuotiaista yhdeksänkymppisiin.

Sanerin mukaan isyys on pitkällä aikavälillä muuttunut paljon parempaan suuntaan, mutta edelleenkään äitejä ja isiä ei nähdä tasa-arvoisina vanhempina. 

Äideille enemmän tukea vanhemmuuteen

– Edelleen me isät olemme kyllä kaukana äitien saamasta tuesta. Jos äidillä tulee pienikin huoli äitiydestään, siitä ollaan heti huolissaan, mutta jos isällä tulee huoli isyydestään, sitä ei nähdä ongelmana. Tämä on karua todellisuutta myös neuvolassa, Saneri kertoo.

Tässä ilmenee Sanerin mukaan järjestelmän jäykkyys. Isää ei nähdä samalla lailla vanhempana kuin äitiä, vaikka tasa-arvoasiat ovat tapetilla enemmän kuin koskaan ennen.

Esimerkiksi hän nostaa erotilanteet.

– Erotilanne on huomattavasti suurempi kriisi isälle kuin äidille, koska isälle uhkana on menettää yhteinen arki lapsen kanssa.

Tilastollisesti isien pelko on aiheellinen. Suurimmassa osassa erotilanteista lapset jäävät asumaan äidin luokse.

– Tässä asiassa ei ajatella vielä nykyaikaisesti ja sitä jarruttaa järjestelmän vanhanaikaisuus. Vaikka vanhemmat ovat sopineet, että lapsen arki jaetaan tasan molempien kesken, ei lastenvalvoja vahvista tätä vaan vaatii, että äiti elää lapsen kanssa ja isä tapaa lasta harvemmin.

Asia on kerännyt myös palautetta vanhemmilta, ja Saneri kannustaakin vanhempia puuttumaan järjestelmän epäkohtiin.

– Maailma muuttuu sitä myöten, kun vanhemmat muuttuvat.

Ei lupaa olla isä

Saneri on myös sitä mieltä, että miehiltä puuttuu edelleen avoin lupa olla isä.

– Kun tapaan isäksi tulleita, kyllä heillä on päällimmäisenä ajatus siitä, että lupa olla isänä ei vielä ihan kaikkialta tule niin suvereenisti. Äidit eivät esimerkiksi vältämättä anna isälle lupaa tehdä kotitöitä.

– Mutta hyvään suuntaan ollaan menossa.

Edelleen saatetaan myös ihmetellä vanhempien päätöstä, jossa mies jää kotiin hoitamaan lapsia ja nainen menee töihin.

– Ensimmäinen kysymys usein on, että onko äidillä joku ongelma, kun olette tuollaisen ratkaisun tehneet. Se kertoo jotakin tästä yhteiskunnasta.

– Isä nähdään edelleenkin toissijaisena vanhempana eikä samanarvoisena äidin kanssa.

Saneri korostaa myös sitä, miten on koko perheen hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että molemmat vanhemmat osallistuvat lasten kasvatukseen ja viettävät aikaa heidän kanssaan.

– Perheeseen kuuluvat hyvinvoivat vanhemmat. Ne miehet, jotka eivät olleet antamassa hoivaa lapsille, eivät ehkä ymmärtäneet kunnolla puolisoaan. Nykyisin pikkulasten arjen jakaminen luo ymmärrystä myös vanhempien välille.

Saneri haluaa erityisesti korostaa sitä, miten isyys on kuitenkin muuttunut positiivisempaan suuntaan.

– Miehet ovat ylpeitä isyydestään ja lapsestaan, ja myös nykyäidit ovat ylpeämpiä isistä kuin ennen. Oikeaan suuntaan tässä ollaan matkalla.

Lue myös:

    Uusimmat