Introverttien tulisi teeskennellä ekstroverttejä ollakseen onnellisia, kehottaa tutkimus: "Vaikutukset yllättävän voimakkaita"

Prinsessa Märtha Louise kertoi erityisherkkyydestään 5:52
Prinsessa Märtha Louise kertoi erityisherkkyydestään alkuvuodesta

Uuden tutkimuksen mukaan persoonallisuuteen liittyvän käyttäytymisen manipuloiminen voi olla luultua helpompaa. Myös vaikutukset ovat yllättävän voimakkaita.

Uuden tutkimuksen mukaan introvertit, jotka teeskentelevät ekstroverttejä, saattavat olla lopulta onnellisempia. 123 osallistujan pyydettiin käyttäytymään viikon ajan kuin ekstrovertit ja toisen viikon kuin introvertit.

Ekstrovertin persoonallisuuden hyötyjä on tutkittu ja todistettu aiemminkin, myös teeskennellyn ulospäinsuuntautuneisuuden kohdalla. Yleensä tutkimukset ovat kuitenkin koskeneet hyvin lyhyttä aikaväliä.

Kalifornian yliopiston tutkija Sonja Lyubomirsky halusi tutkia, millaisia vaikutuksia pidemmän aikavälin, pakotetulla ulospäinsuuntautuneisuudella olisi osallistujien hyvinvointiin.

– Tulokset viittaavat siihen, että sosiaalisen käyttäytymisen muuttaminen on monille toteutettavissa oleva tavoite ja ulospäinsuuntautuneesti käyttäytyminen parantaa hyvinvointia, Lyubomirsky toteaa.

Hyvinvointi laski introvertin tutkimusviikon aikana

Osallistujille väitettiin ennen koetta, että edellisessä tutkimuksessa molemmat persoonallisuustyypit oltiin todettu hyödyllisiksi opiskelijoille. Ekstroverttiä käyttäytymistä kuvattiin tutkimuksessa sanoilla puhelias, itsevarma ja spontaani. Introverttia käyttäytymistä kuvasivat sanat harkitseva, hiljainen ja varautunut.

Kaikkien hyvinvointimittausten mukaan osallistujat ilmoittivat voivansa paremmin ekstrovertin viikon jälkeen. Introvertin viikon jälkeen sen sijaan koettiin hyvinvoinnin laskeneen.

"Ekstrovertin käyttäytymisen lisääminen paransi hyvinvointia huomattavasti"

Erityisen mielenkiintoisia tuloksia saatiin niiden osallistujien osalta, jotka pakottivat itsensä persoonallisuustyyppinsä vastaisesti käyttäytymään kuin ekstrovertit. He eivät raportoineet kokeneensa epämiellyttävää oloa tai muita negatiivisia vaikutuksia.

– Se osoitti, että ekstrovertin käyttäytymisen lisääminen paransi hyvinvointia huomattavasti, Lyubomirsky sanoo.

– Persoonallisuuteen liittyvän käyttäytymisen manipuloiminen, niinkin kauan kuin viikon ajan, voi olla helpompaa kuin aiemmin ajateltiin ja vaikutukset ovat yllättävän voimakkaita, Lyubomirsky jatkaa.

Lue myös:

    Uusimmat