Huumeet aiheuttavat vuosittain enemmän kuolemia kuin liikenne – tällainen on tyypillinen huumemyrkytykseen kuollut

4:52
MTV Uutiset Live tutustui paikkoihin, joissa huumeita yleensä käytetään - katso karu video

Suomessa huumeisiin kuolleilta löytyy yleensä verestä useita huumaavia aineita tai lääkkeitä. Lisäksi monella oli ollut pitkä päihdehistoria, keski-iältään he olivat noin 33-vuotiaita miehiä.

Huumeiden käytön yleistyminen näkyy suoraan myös kuolintilastoissa. Erityisen huolestuttavaa on nuorten kuolleisuuden lisääntyminen. Kaikkiaan huumeet aiheuttavat monenlaisia ongelmia ja niitä käyttävät yhä nuoremmat.

Tilastokeskuksen tilaston mukaan huumeet aiheuttavat vuosittain enemmän kuolemia kuin liikenne.

Toisaalta huumeiden käyttäjät elävät pidempään ja sen arvellaan johtuvan päihdehoidon parantumisesta ja siitä, että hoitoa on helpommin saatavilla. Samaan aikaan kuitenkin nuorten huumemyrkytykset ovat lisääntyneet.

Ekstaasin ja kokaiinin aiheuttamat kuolemat lisääntyivät 

Suomessa ovat lisääntyneet erityisesti ekstaasin ja kokaiinin aiheuttamat myrkytyskuolemat. Silti useimmilta kuolleilta löytyi verestä opioidilääke buprenorfiinia.

Buprenorfiinia käytetään kivun hoidossa ja opioidiriippuvaisten korvaushoitona. Oikein käytettynä se on turvallinen, mutta suonensisäinen käyttö samaan aikaan muiden keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa voi johtaa hengityslamaan ja kuolemaan.

Se ei kuitenkaan ole ainoa myrkytyskuolemissa isoa roolia näyttelevä opioidi. Tramadoli, oksikodoni ja fentanyyli aiheuttavat myös useita myrkytyskuolemia. Fentanyylia on siis ollut jo pidempään Suomen huumemarkkinoilla. Näitä kaikkia käytetään usein vielä yhdessä muiden päihteiden kanssa.

Fentanyylimyrkytysten määrä laski vuoteen 2012 verrattuna. Nähtäväksi jää, miten nyt esiin nousseet epäilyt fentanyylin osallisuudesta Turun kuolemiin tulevat vaikuttamaan tuleviin kuolleisuuslukuihin. 

Tällainen on tyypillinen huumemyrkytykseen kuollut

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen luoman huumemyrkytykseen kuolleiden profiilin mukaan he ovat usein miehiä ja keski-iältään 33-vuotiaita. Kuolema johtuu useiden aineiden aiheuttamasta yhteismyrkytyksestä.

Yleensä he ovat suonensisäisten huumeiden käyttäjiä. Pitkään jatkuneeseen päihdeongelmaan yhdistyy lisäksi mielenterveysongelmia ja syrjäytyneisyyttä. Heillä on ollut heikko sosioekonominen tausta, työttömyyttä, matala koulutustaso ja ovat usein myös eronneet. 

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja