Hovioikeus vapautti virkamiehen lahjussyytteistä – sai ottaa ilmaiset frisbeet ja kahvit

Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi ELY-keskuksen virkamiehelle annetun lahjussyytteen.

Kesällä 2023 Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi virkamiehen lahjusrikkomuksesta kahdeksan päiväsakon rangaistukseen. Asia liittyi siihen, että virkamies otti vastaan yhdeksän vähäarvoista frisbeegolf-kiekkoa yritykseltä, jonka yritystuista päättämiseen hän osallistui. 

Kiekkojen saaminen tapahtui toukokuussa 2022 jolloin ELY-keskuksen virkamies oli kollegansa kanssa tarkastuskäynnillä frisbeegolf-kiekkoja valmistavassa yrityksessä. 

Aiemmin mies oli ollut mukana päättämässä yritystuista, joita kyseiselle yritykselle myönnettiin kahdessa erässä yhteensä 122 500 euroa. Tarkastuskäynti liittyi ensimmäisen tukierään.

Tarkastuskäynnillä virkamies oli tiedustellut yritykseltä mahdollisuutta ostaa 2-laatuisia kiekkoja käyttöönsä. Yritys ei kuitenkaan suostunut ottamaan niistä maksua, joten virkamies sai kiekot ilmaiseksi.

Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi virkamiehen syytteet ja totesi, että ettei hänen virka-asemansa ollut sellaisen, että hänellä olisi ollut tavanomaista korostuneempi velvollisuus pidättäytyä kaikesta vieraanvaraisuudesta ja etuuksista. 

Lisäksi se huomautti, että tarkastuskäynnissä, jonka yhteydessä virkamies kiekot sai, oli kyse jo aiempien tukipäätösten jälkikäteisestä seurannasta. Virkamiehellä ei myöskään ollut itsenäistä päätösvaltaa tukipäätösten myöntämisen suhteen.

Kiekkojen arvo jäi 27 euroon

Syyttäjän mukaan virkamiehen saamat kiekot olivat yhteisarvoltaan 130–180 euron arvoisia ja piti niiden vastaanottamista voiteluna tai kiitoslahjana.

Hovioikeus taas päätyi tuomiossaan siihen, että kiekkojen todellinen arvo oli vain 27 euroa.

– Määrää voidaan pitää siinä määrin vähäisenä, ettei sen voida katsoa rikosvastuun perustavalla tavalla ylittävän sitä, mitä objektiivisesti arvioiden on pidettävä tavanomaisena vieraanvaraisuutena tai muutoin hyväksyttävänä lahjana siitäkin huolimatta, että tarkastuskäynnin yhteydessä on ollut tarjolla kahvit pienimuotoisine lisukkeineen. 

Virkamies itse kiisti lahjonnan jyrkästi ja vetosi siihen, että yrityksen edustaja oli kertonut antaneensa kakkoslaatuisia kiekkoja muillekin yrityksessä vierailleille, mukaan lukien virkamiehille.

Hovioikeus muistutti, että lahjusrikkomuksen tunnusmerkistön kannalta on olennaista, onko virkamiehen saama lahja omiaan heikentämään luottamusta viranomaisten tasapuolisuuteen.

– Vaikka (virkamies) onkin toiminut huolimattomasti, hänen menettelynsä lahjaa vastaanottaessaan tai hänen asemansa virkamiehenä ei kerrotuissa olosuhteissa anna aihetta arvioida saadun edun olleen omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Näin ollen syyte ja siihen liittyvät muut vaatimukset on hylättävä, hovioikeus summasi.

Lue myös:

    Uusimmat