Hengenvaarallinen liikenneratkaisu on yleisempi kuin suomalaiset luulevat – keskimäärin neljä kuolemaa vuosittain

Älä kuole tasoristeyksessä – muista nämä asiat 1:04
Älä kuole tasoristeyksessä. Videolla Liikenneturvan vinkit tasoristeyksen lähestymiseen ja siinä toimimiseen.

Liikenneturva varoittaa tasoristeysten vaaroista ja muistuttaa, että vartioimattomia tasoristeyksiä on Suomessa huomattavasti enemmän kuin vartioituja. Viime vuosikymmenellä tasoristeyksissä sattuneissa onnettomuuksissa menehtyi keskimäärin neljä henkilöä vuodessa.

Yli puolet Liikenneturvan kyselyyn vastanneista ei tiennyt, että suurin osa Suomen rataverkon tasoristeyksistä on puomittomia, eli niin sanotusti vartioimattomia. 2 515 tasoristeyksestä varoituslaitteilla on varustettu vain noin joka neljäs. 

Vaikka puomillinen tasoristeys varoittaa tienkäyttäjiä lähestyvästä junasta laskemalla puomit ja vilkuttamalla valoja, ei puomittomaan tasoristeykseen ajava voi tietää lähestyvästä junasta, ellei itse tarkkaile ympäristöään aktiivisesti. On syytä muistaa sekin, että myös vartioidun tasoristeyksen varoitusjärjestelmään voi tulla vikaa.

Varovaisuus on tarpeen välittämättä siitä, lähestyykö puomillista vai puomitonta risteystä, sanoo tiedotteessa Liikenneturvan koulutusohjaaja Sami Kivilä.

10 vuodessa 40 kuolemaa

Onnettomuustietoinstituutin viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan vuosina 2011–2020 rautateiden tasoristeyksissä tapahtui 33 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta, jossa menehtyi yhteensä 40 henkilöä.

OTI:n selvityksen mukaan ajoneuvon kuljettaja oli syypää jokaiseen onnettomuuteen. Kohtalokasta törmäystä edelsi useimmiten havaintovirhe, joiden taustalla osassa tapauksissa vaikuttivat ympäristön näkemäesteet, kuten puut ja pensaat. Huomionarvoista on myös se, että useimmiten onnettomuus tapahtui tutussa paikassa.

– Onnettomuuspaikka oli suurimmalle osalle kuljettajista tuttu. Tutkijalautakuntien mukaan tämä heikensi havainnointia onnettomuustilanteessa, sillä tutkijalautakunnat arvioivat osan kuljettajista ajaneen rutiininomaisesti vähäliikenteiseen risteykseen luottaen siihen, ettei junaa ole tulossa, erityisasiantuntija Salla Salenius totesi OTI:n tiedotteessa vuosi sitten.

Tutkijalautakuntien mukaan tasoristeykset tulisi poistaa kokonaan tai vaihtoehtoisesti varustaa kaikki vartioimattomat tasoristeykset puomeilla sekä valo- ja äänivaroituslaitteilla.

Lue myös:

    Uusimmat