Koronapassin käyttöä halutaan laajentaa, rajoituksia jatketaan – näin hallitus päätti uusista toimista

Pääministeri Sanna Marin: Koronarajoitukset pysyvät ennallaan – uusittu hybridistrategia voimaan maanantaina 1:47
Pääministeri Sanna Marin: Koronarajoitukset pysyvät ennallaan – uusittu hybridistrategia voimaan maanantaina

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että hallitus on neuvotteluissaan päätynyt kannattamaan koronapassin käytön laajentamista. 

Sanna Marin sanoi Säätytalon neuvottelujen päätyttyä, että asiassa on monia haasteita ja avoimia kysymyksiä, mutta valmistelutyö jatkuu ja esitys eduskunnalle pyritään antamaan mahdollisimman pian.

Marinin mukaan koronapassin käytön laajentaminen merkitsisi muutosta passin toimintalogiikassa. 

– Tulevaisuudessa haluaisimme mahdollistaa, että eri tahoilla olisi mahdollisuus ottaa koronapassi käyttöön laajasti myös silloin, kun muita rajoituksia ei ole voimassa, Marin selvitti. 

– Tätä valmistelutyötä jatketaan, mutta tunnistamme myös sen, että tähän liittyy juridisia hankaluuksia ja haasteita. Meillä tietysti on perustuslakimme ja sen tiukka tulkinta ja arviointi perustuslakivaliokunnalla. Tässä riittää vielä paljon oikeudellista pohdintaa ja arviointia, mutta hallitus haluaa koronapassin käyttöä laajentaa, Marin jatkoi.

Marinin mukaan ei ole suinkaan itsestään selvää, että koronapassi voitaisiin ottaa työpaikoilla laajasti käyttöön.

Marin kertoi myös, että nykyisiä ravintolarajoituksia jatketaan. Rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa maanantaihin asti.

Uusittu strategia käyttöön

Marinin mukaan hallituksen uusittu hybridistrategia tulee voimaan maanantaista alkaen nyt, kun 80 prosentin rokotekattavuus on saavutettu. 

Uusitussa strategiassa muun muassa luovutaan alueiden jaottelusta perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen alueisiin.

– Tulevaisuudessa tavoitteena on, että jos ja kun paikallisia epidemiaryppäitä on, ne paikallisin toimin sammutetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Eli alueelliset viranomaiset ottavat käyttöön niitä toimia, jotka heidän toimivaltuuksiensa piiriin kuuluvat, Marin sanoi.

Kiuru: Haavoittuvien ihmisten on voitava luottaa hoitajiin

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan hallitus esittää nykyisten tartuntatautilakien väliaikaisten jatkojen vahvistamista hallituksessa ja viemistä eduskunnan päätettäväksi.

– Mietimme myös sitä, voidaanko tehdä lainasäädännöllinen muutos siihen, että työnantaja vastaisi paremmin sote-henkilökunnan rokotekattavuudesta niin, että haavoittuvassa asemassa olevat voisivat luottaa siihen, että henkilökunnan terveys ei jatkossa aiheuta heille uhkaa, Kiuru totesi.

Hallitus on Kiurun mukaan iloinen yli 80 prosentin rokotekattavuudesta. Hän oli kuitenkin huolissaan siitä, että rokotteiden ottamisen tahti on hidastunut.

– Tämä kilpajuoksu, mikä meillä on tällä hetkellä meneillään, on aika armoton. Rokotekattavuus nousee, mutta erittäin hitaasti, ja samaan aika deltavirus juoksee tässä rinnalla hyvin laajasti levinneenä, Kiuru kuvaili.

Kiurun mukaan koronapassin käytön mahdollinen laajentaminen yrityksiin täytyy toteuttaa kolmikannassa, eli hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä.

Myös Kiuru myönsi, että koronapassin käytön laajentamiseen työpaikoille saattaa liittyä oikeudellisia ongelmia. Kiurun mukaan asiasta on keskusteltu ministeriöiden kesken jo muutamien viikkojen ajan.

– Itsekin ajattelen, että juridiset ongelmat saattavat rajoittaa koronapassin käytön laajentamista, mutta ennen kuin meillä on lopullisia esityksiä virkakunnalta, en halua ottaa asiaan kantaa, Kiuru sanoi poistuessaan Säätytalolta.


Lue myös:

    Uusimmat