Hallituksen jäsen: Tunnetko mitä olisi pitänyt tietää -periaatteen?

Vastuuta omassa taloyhtiössä ei kuitenkaan kannata pelätä.

Taloyhtiön hallituksen jäsenen tulee lain mukaan huolellisesti toimien edistää sekä yhtiön että sen kaikkien osakkaiden etua.

Hallituksen jäsen ei saa tehtävässään aiheuttaa vahinkoa yhtiölle tai toiselle osakkaalle eikä rikkoa lain tai taloyhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Jos näin käy, hän voi joutua toiminnastaan vahingonkorvausvastuuseen.

Tietämättömyys ei vapauta

Voiko hallituksen jäsen vapautua vastuusta vetoamalla esimerkiksi siihen, ettei ymmärrä talousasioista mitään?

– Ei voi. Hallituksen jäsenen toiminnan huolellisuutta arvioidaan mitä olisi pitänyt tietää -periaatteen mukaisesti. Tietämättömyys ei vapauta vastuusta, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä osakas ja asianajaja Ari Kanerva muistuttaa.

Joskus jonkun hallituksen jäsenen vastuuta arvioidaan jopa normaalia ankarammin.

– Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun hallituksen jäsenen rooli on ollut muita hallituksen jäseniä suurempi tai kun hänen olisi pitänyt koulutuksensa tai ammattikokemuksensa perusteella tunnistaa vahinkoon johtanut tapahtuma muita paremmin, Kanerva kertoo.

Monille vastuukysymykset ovat syy olla hakeutumatta taloyhtiön hallituksen jäseneksi. Kanervan mukaan vastuuta ei kannata pelätä turhaan.

– Jos hallituksen jäsen hoitaa tehtävänsä ja perehtyy asioihin parhaansa mukaan, hän ei yleensä joudu vahingonkorvausvastuuseen.

Lähde: Kiinteistöalan Kustannus Oy

Lue myös:

    Uusimmat