Ford kehittää uutta lähes päästötöntä autoa

Fordin Euroopan tutkimus- ja innovaatiokeskuksessa on käynnissä projekti vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttämisestä dieselmoottorisissa autoissa. Tavoitteena on ajaa lähes päästöttömästi.

Hiilidioksidipäästöt ovat olleet yksi suurimmista puheenaiheista autoalalla viime vuosina. Ford tutkii nyt mahdollisuutta valmistaa tästä kasvihuonekaasusta polttoainetta suoraan autoissa käytettäväksi. Myös Saksan valtio on mukana rahoittamassa tätä Fordin johtamaa yhteensä 3,5 miljoonan euron ja kolmen vuoden mittaista tutkimusprojektia.

Polttoaineena käytettäisiin spraypullojen kaasuna käytettävää dimetyylieetteriä (DME) ja kemianteollisuuden liuottimena käytettävää oksimetyleenieetteriä (OME1). Näitä eettereitä pystytään tuottamaan maa- tai biokaasusta sekä ilmasta saatavalla hiilidioksidilla. Itse prosessissa voidaan käyttää uusiutuvaa energiaa kuten aurinko- tai tuulivoimaa, jolloin ei synny myöskään suuria päästöjä itse polttoaineen valmistuksesta.

Samaa tekniikkaa Saksassa tutkitaan myös RWTH Aachenin yliopistossa. Siellä tutkimus keskittyy näiden polttoaineiden tuotannon tehokkuuteen, ja polttoaineiden hintakehitykseen sekä infrastruktuurin kehittämiseen.
Arvioiden mukaan uusiutuvalla energialla tuotettuna DME:n hiilidioksidipäästöt jäisivät noin 3g/km tasolla, mikä on murto-osa perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Uusien aineiden etuna on myös se, että ne muistuttavat ominaisuuksiltaan dieselpolttoainetta, minkä myötä dieselmoottoreiden muuntaminen näille sopivaksi on mahdollista. Ensimmäiset näitä polttoaineita käyttävät autot tulevat perustumaan Ford Mondeoon.

DME:n säilyttäminen vaatii maakaasun tavoin paineistetun tankin, mutta OME1 on mahdollista varastoida perinteisiin polttoainetankkeihin. DME:n etuna olisi pienten hiilidioksidipäästöjen lisäksi lähes nokivapaa palaminen, korkea terminen hyötysuhde sekä erittäin hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet.

– Väestönkasvu lisää jatkuvasti energian ja tällä hetkellä etenkin fossiilisten polttoaineiden kysyntää. Vaihtoehtoiset ja uusiutuvat polttoaineet, kuten metyylieetterit tulevat olemaan keskeisessä roolissa tulevaisuudessa tämän energiatarpeen tyydyttämisessä, summaa Fordin globaalin tutkimus ja kehitysosaston johtaja Andreas Schamel.

Lue myös:

    Uusimmat