Ensimmäisestä oman alan työpaikasta vähintään 3 000 euron kuukausipalkkaa? Moni nuori aikuinen tähtää suoraan keskiansioihin

Moni nuori aikuinen odottaa yltävänsä suomalaisten keskiansioon heti työuransa alussa, ilmenee rekrytointiyhtiö aTalentin kyselystä.

Puolet niistä kyselyyn vastanneista, jotka eivät vielä olleet valmistuneet tai saaneet alaltaan töitä, odottivat aloituspalkan olevan 3 000–4 000 euroa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten kokonaisansioiden mediaani oli viime vuonna hieman yli 3 200 euroa.

Työelämässä olevista vastaajista suurin osa ilmoitti, että heidän kuukausipalkkansa oli työsuhteen alussa 2 000–3 000 euroa.

Kyselyn mukaan viiden vuoden työkokemuksen jälkeen yli kolmasosa vastaajista odottaa palkan asettuneen 4 000–5 000 euron väliin. Naisilla odotukset palkkakehityksestä jäivät vaatimattomammiksi kuin miehillä, joista lähes 40 prosenttia uskoi palkan kohoavan kokemuksen myötä yli 5 000 euroon.

Kymmenen vuoden työkokemuksen jälkeen puolet naisista ja 60 prosenttia miehistä odottaa tienaavansa yli 5  000 euroa kuukaudessa.

Kyselyyn vastasi yli 1 400 suomalaista kesäkuussa. Vastaajista puolet oli alle 30-vuotiaita ja puolet vanhempia. He edustivat 20 eri alaa.

Palkankorotuksia odotetaan vuosittain

Palkankorotuksiin kohdistuu myös paljon odotuksia. Kyselyn mukaan vajaat puolet vastaajista odottaa vuosittaista palkankorotusta.

Palkankorotuksen taso jää kuitenkin usein odotuksista, sillä palkkaan liittyvät pyynnöt ovat kyselyn mukaan 160 euroa suurempia kuin mitä lopulta saadaan. Keskimäärin suomalaiset saavat kyselyn mukaan 300 euron palkankorotuksia.

Noin viidesosa vastanneista kertoi myös hakeneensa työpaikkaa vailla aikomusta ottaa työpaikkaa vastaan.

– Rekryprosessiin lähdetään mukaan, jotta voidaan tarkistaa oma arvo työmarkkinoilla ja katsoa mitä mahdollisuuksia löytyisi muualta. Jos rekryprosessi johtaa tarjoukseen, sitä saatetaan hyödyntää palkkaneuvotteluissa nykyisessä työpaikassa, aTalentin toimitusjohtaja Niklas Huotari sanoo tiedotteessa.

Vastaajista viidesosa kertoo käyttäneensä saamaansa työtarjousta keinona kilpailuttaa palkkaa senhetkisellä työnantajalla.

Lue myös:

    Uusimmat