Autoilija, huomioi koulujen alkaminen! Liikkuva vaaranmerkki kertoo, että tiellä on varauduttava yllätyksiin

Suojatie ei ole aina nimensä veroinen paikka 4:59
Suojatie ei aina ole nimensä veroinen paikka – videolla kerrotaan yleiset vaaranpaikat suojatiellä.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen autot@mtv.fi.

Kysymys: Miten autoilijan pitää huomioida koulujen alkaminen?

Vastaus: Koulutyö käynnistyy lähes kaikissa peruskouluissa viikolla 32, yleisimmin 11.8.2021. Ajoneuvojen kuljettajien on tärkeää pitää mielessä, että lapsi on liikkuva varoitusmerkki, jota on aina noudatettava.

Lapsen kyky hahmottaa ajoneuvojen nopeuksia ja etäisyyksiä kehittyy vähitellen. Itsenäistä liikkumista liikenteessä aloitteleva lapsi tarvitsee konkreettisia neuvoja vanhemmiltaan. 

Moni vanhempi opettaakin lapselle jonkun kiintopisteen (rakennus, toinen risteys, liikennemerkki tms.) ja kertoo, että jos lähestyvä auto on jo ehtinyt kyseisen pisteen kohdalle, ei tien ylittäminen enää ole turvallista.  

Tällainen ohje toimii kuitenkin vain, jos ajoneuvot liikkuvat vanhempien olettamalla tavalla – nopeusrajoitusten sallimilla nopeuksilla. Yksikin vastuuton kuljettaja voi pilata hyvän ajatuksen.

Pieni koko vaikeuttaa sekä havainnointia että havaittavuutta

Pienelle koululaiselle vilkkaasti liikennöidyn tien ylittäminen on todella hankalaa: lapsi havainnoi tilanteita huomattavasti aikuista alempaa, jolloin esimerkiksi pysäköidyt autot muodostavat heille näköesteitä siinä, missä aikuinen näkee niiden yli. 

Sama ongelma on käsillä myös käänteisesti: pieni lapsi jää ajoneuvon kuljettajan silmissä katveeseen sellaisissa paikoissa, joissa kävelevä aikuinen tulisi havaittua ongelmitta. 

Autoilijan tulisikin tehdä kaikkensa omien havainnointimahdollisuuksiensa parantamiseksi: Syksyn tullen auton lasit ovat aamuisin usein märkiä ja huurussa. Niiden kuivaaminen ja puhdistaminen kumilastalla, sekä peruutuskameran linssin kuivaus ja puhdistus vie kuljettajalta aikaa korkeintaan minuutin. Se on varsin pieni aika isosta satsauksesta turvallisuuden lisäämiseksi. 

Nyt on myös oikea aika puhdistaa tuulilasin sisäpinta, jos edellisestä puhdistuskerrasta on kulunut aikaa yli kuukausi. Epäpuhtaudet lasin pinnoilla vaikeuttavat havainnointia, erityisesti auringon paistaessa suoraan edestä. Havainnoinnin kannalta olennaisia lasipintoja ovat myös silmä- ja aurinkolasien linssit, jotka olisi syytä pesaista huolellisesti ihan päivittäin.

Jos sadekelillä vaikuttaa siltä, että pyyhkijänsulat jättävät kalvoa tai raitaa lasin pintaan, on sulat syytä puhdistaa lasinpesunesteeseen kostutetulla rievulla tai kosteuspyyhemäisellä sulkapyyhkeellä. Jos puhdistaminen ei auta, ovat sulat vaihtokunnossa.

Lapsen keskittymiskyky on rajallinen

Lapsen keskittymiskyky on rajallinen: Kaverin näkeminen tien toisella puolella tai jokin muu vastaavanlainen tilanne johtaa helposti siihen, että alkuperäinen kulkusuunta päätetään nopeasti muuttaa. Lapsi tekee tämän suunnanmuutoksen yhtäkkiä ja varoittamatta, eikä hänen kapasiteettinsa riitä enää huomioimaan lähestyviä ajoneuvoja. Kuljettajan on tunnistettava riski ja ennakoitava tilanteen kehittyminen. 

Jos tien molemmilla puolilla on lapsia, on syytä olla erityisen tarkkana ja varautua siihen, että jommaltakummalta puolelta joku saattaa yhtäkkiä rynnätä toiselle puolelle. Kun riski on tiedossa, voi kuljettaja nopeutta alentamalla ja havainnointia tehostamalla parantaa tämänkin tilanteen turvallisuutta.

Lapseen tuleekin suhtautua liikkuvana varoitusmerkkinä, jonka kohdalla on aina hiljennettävä vauhtia ja varauduttava yllätyksiin.

Muiden esimerkki on tärkeää

Lapsen liikenneasenne kehittyy vähitellen. Lapsi ammentaa vaikutteita vanhemmiltaan, muilta aikuisilta sekä kavereiltaan. Jos joku edellä mainituista ei käytä turvavyötä tai pyöräilykypärää, ei lapsikaan koe niitä mielekkäiksi tai tarpeellisiksi. 

Vastaavasti, jos vanhempi tai muut aikuiset toistuvasti kävelevät päin punaista liikennevaloa, ei lapsi hahmota, että tilanteeseen voisi liittyä mitään erityistä riskiä. 

Esimerkillämme vaikutamme siihen, kuinka lapset liikenteessä toimivat ja millaiseksi heidän liikenneasenteensa kehittyy.

Taataan yhdessä lapsille turvallinen koulumatka!

Muistisääntö kertoo, minkä ikäinen lapsi on milläkin luokalla 0:37


Lue myös:

    Uusimmat