Asunnon ostamista harkitsevilla suomalaisilla iso ongelma – tämä vaikeuttaa ostopäätöstä

Suurin osa asunnon ostoa harkitsevista suomalaisista sanoo tiedon puutteen vaikeuttavan ostopäätöstä.

Yli 80 prosenttia asunnon ostoa seuraavan vuoden aikana harkitsevista suomalaisista on sitä mieltä, että tiedon puute vaikeuttaa ostopäätöksen tekemistä, 41 prosentin mukaan jopa merkittävässä määrin. Erityisesti tietoa kaivataan taloyhtiöistä sekä remonteista ja niiden kustannuksista. 

Vaikka suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen on alhaisella tasolla jo neljättä vuotta peräkkäin, eivät asunnonostoaikeet näytä kadonneen minnekään. Danske Bankin TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan peräti 13 prosenttia suomalaisista harkitsee asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana. Asuntokaupoille asti on viimeisen vuoden aikana päässyt viisi prosenttia suomalaisista. Ahkerimmin asuntoja on ostettu kotitalouksissa, joissa vuositulot ovat 35 000–50 000 euroa ja joissa koetaan tultavan ”melko mukavasti” toimeen.

Valtaosa sekä asunnon jo ostaneista että ostamista vasta harkitsevista kokee, että tiedon puute vaikeuttaa asunnon ostamista. Erityisen iso ongelma tiedon puute näyttää olevan ostamista harkitseville, sillä heistä peräti 41 prosenttia kertoi sen vaikeuttavan ostamista merkittävässä määrin.

– Se, että vastaajista noin suuri osa harkitsee asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana, kielii patoutuneesta kysynnästä. Kodinvaihto kiinnostaa, mutta jostain syystä ostopäätösten tekeminen lykkääntyy. Haastavan taloustilanteen lisäksi tiedon puute näyttää olevan yksi merkittävä syy tähän, sanoo henkilöasiakkaista vastaava johtaja Kenneth Kaarnimo Danske Bankista.

TALOYHTIÖN TARKISTUSLISTA

1. Tutustu remonttihistoriaan sekä siihen, miten remontit on rahoitettu.

2. Selvitä, mitä remontteja lähivuosina on suunnitteilla ja tutustu niiden kustannusarvioon.

3. Selvitä, kattaako yhtiövastike kiinteistön suunnitelmallisen ylläpidon.

4. Pyri selvittämään, onko päätöksenteko taloyhtiössä sujuvaa ja pitkäjänteistä.

5. Huoneiston lisäksi tutustu myös taloyhtiön yhteisiin tiloihin.  

Lähde: Danske Bank

Tutkimuksen ensimmäisessä, väestöä edustavassa osassa oli mukana 1 081 suomalaista. Toisessa osassa 990 asunnon hiljattain ostaneelta tai ostamista lähiaikoina harkitsevalta suomalaiselta kysyttiin, miten hyvin he kokevat saavansa asunnonvälityssivustojen myynti-ilmoituksista tietoa asunnoista ja taloyhtiöistä sekä millaisia lisätiedon tarpeita heillä on.

Taloyhtiön tulevat suunnitelmat ja talouden tila askarruttavat

Tutkimuksen mukaan erityisesti taloyhtiötiedolle on tilausta. Lisätietoa kaivattiin eritoten taloyhtiöissä suunnitteilla olevista remonteista sekä taloyhtiöiden talouden tilasta. Asuntojen osalta lisätietotoiveet koskivat asunnon remonttitarpeita sekä remonttien hintoja.

Tulokset saavat tukea Kiinteistömaailman tuoreesta kiinteistönvälittäjäbarometrista.

– Välittäjiemme mukaan asiakkaat pohtivat usein ääneen remonttien hintaa ja arvioivat remonttien hinnan monesti yläkanttiin. Samoin välittäjät arvioivat, ettei taloyhtiöistä välttämättä osata kysyä olennaisimpia kysymyksiä, sanoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Seppo Hämäläinen.

Lähes puolet tekee ostopäätöksen vajavaisin tiedoin

Jos kohde kiinnostaa, myynti-ilmoituksesta avoimiksi jääneitä kysymyksiä pyritään aktiivisesti selvittämään. Lisätietoa etsitään ensisijaisesti kiinteistönvälittäjältä, isännöitsijältä tai asunnon nykyiseltä omistajalta.

Tiedon hakeminen koetaan kuitenkin usein hankalaksi ja aikaa vieväksi ja lähes puolet löysi vain osan kaipaamistaan tiedoista.

– Näyttää siltä, että elämän suurin hankinta joudutaan usein tekemään vajavaisin tiedoin. Kun tähän tietovajeeseen lisätään vielä Suomen haastava taloustilanne ja korkea työttömyys, ei todellakaan ole ihme, ettei asunnon ostopäätöksiä uskalleta tehdä, sanoo Kaarnimo.

Lähde: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Lue myös:

    Uusimmat