Asiantuntijan vinkit: Näin turvaat omaisuutesi

Edunvalvontavaltuutuksella sinä voit itse päättää, kuinka asioitasi ja omaisuuttasi tulee hoitaa sitten, kun et siihen enää itse pysty. Huolellisesti tehdyllä valtuutuksella voidaan välttää harmillisia tilanteita, sukulaisten riitoja, säästää rahaa ja esimerkiksi turvata oman tahdon mukainen elämä.

Suomessa toimii rinnakkain kaksi edunvalvontajärjestelmää. Holhoustoimilain mukainen edunvalvonta ajaa tiukasti vain valvottavan etua ja asettaa paljon rajoja. Vuodesta 2007 lähtien jokainen on voinut laatia edunvalvontavaltuutuksen, joka mahdollistaa lähes rajattoman mahdollisuuden määrätä itse, miten toimitaan. Valtuutus pitää vain laatia itse vielä terveenä ollessa.

Sampo Pankin varatuomari Marja Lehtiranta-Räty vinkkaa, mitä kannattaa ottaa huomioon edunvalvontavaltuutusta tehdessä.

Harkitse huolella, mitä haluat

Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä ajatuksella, sillä se saattaa tulla ajankohtaiseksi vasta jopa vuosikymmenten kuluttua.

– Terveenä ollessa jokainen pystyy hahmottamaan omaisuutensa ja keskustelemaan asioista läheistensä kanssa, Lehtiranta-Räty toteaa.

– Mitä omaisuudellesi saa tehdä: saako antaa lahjoituksia, lainata rahaa sukulaisille tai hankkia merkkipäivälahjoja?

Lahjoitus tai esimerkiksi kesämökin tai asunnon myyminen jollekin läheiselle saattaa tulla ajankohtaiseksi, jos mökki vaatii kattoremontin tai asunto-osakeyhtiöön tulee putkiremontti, johon valvottavalla ei ole varoja eikä läheisillä ole mahdollisuutta maksaa omaisuuden täyttä arvoa, kuten holhoustoimilainmukaisessa edunvalvontatilanteessa vaadittaisiin.

– Valtakirjan sisältö kannattaa miettiä niin, että tulevilta riidoilta mahdollisimman pitkälle vältyttäisiin. Esimerkiksi merkittävien omaisuuserien luovutusten ehtona voi olla vaatimus, että kaikki luovutushetkellä lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan perimään oikeutetut antavat suunniteltuun toimeen suostumuksensa.

Anna toimintaohjeita

Edunvalvontavaltuutuksella voit vaikuttaa siihen, että omaisuuttasi käytetään järkevästi ja oman mielesi mukaan. Esimerkiksi käyttämättä jäävä kesämökki tai tyhjä asunto voi olla mukava luovuttaa perillisen käyttöön. Toimintaohjeista on iloa itsellekin.

– Varmuuden vuoksi voit määrätä, että varoillani on maksettava minun ja saattajani ja vaikkapa lastenlasteni matkat ja oleskelu ulkomailla, Lehtiranta-Räty antaa käytännön esimerkin.

Ohjeet voivat olla hyvinkin käytännöllisiä.

– Ehkä haluan vaikkapa kampaajalle kerran viikossa. Tai haluan hierojalle tai jalkahoitoon säännöllisesti tai nauttia lasillisen laadukasta punaviiniä päivittäin. Nämä voivat kuulostaa nyt hassuilta, mutta jos elät 90-vuotiaaksi, ei lähipiiri aina enää välttämättä muista, millaisia toiveita on ollut.

Testamentin linkitys

Edunvalvontavaltuutusta tehtäessä kannattaa pitää mielessä myös testamentin sisältö, Lehtiranta-Räty neuvoo.

– Testamenttiin voi edunvalvontavaltakirjaa laadittaessa tehdä lisäyksen, että jos jollekin perillisistäni on elinaikanani luovutettava omaisuutta, on vastaava luovutusta vaille jääneille perillisille ensin pesän varoista luovutettava vajetta vastaava osuus, ja vasta sen jälkeen jäljellä oleva omaisuus jaetaan tasan.

Testamentti kannattaa pitää mielessä myös sukulaisten välisten riitojen välttämiseksi.

Lehtiranta-Räty kertoo, että toisinaan edunvalvojan tietämättömyys testamentin sisällöstä on voinut johtaa surullisiinkin lopputuloksiin.

– Eräällä henkilöllä oli hyvin arvokas kesäpaikka, jonka katto olisi pitänyt uusia. Edunvalvoja oli myynyt huvilan, ja kaupat olivat sujuneet hyvin. Myöhemmin testamentista selvisi, että kyseessä oli suvusta tullut huvila, joka olisi pitänyt jättää tietylle henkilölle.

Nimeä monta edunvalvojaa

Lehtiranta-Räty neuvoo nimeämään edunvalvojiksi useampia henkilöitä kuin vain yhden. Ensimmäisen valtuutetun lisäksi siinä pitää olla myös vara- ja toissijaisiavaltuutettuja.

– Voi kulua 15 vuottakin, ennen kuin valtuutus otetaan käyttöön: onko ensimmäinen henkilö enää itse toimintakykyinen? Henkilöitä pitää olla niin paljon, etteivät he lopu kesken edunvalvottavan elinaikana.

Muista esteettömyys!

Usein edunvalvojiksi valitaan omia läheisiä, mutta siitä voi tulla ongelmia esteellisyyden suhteen.

– Usein edunvalvojat ovat omia läheisiä. Mutta jos annetaan lupa lahjoittaa omaisuutta tai tehdä sukupolvenvaihdosjärjestelyjämutta, tällaisen omaisuuden luovuttajan pitää olla esteetön, Lehtiranta-Räty muistuttaa.

Kuinka valvotaan?

Holhoustoimilain mukainen edunvalvonta vaatii hyvin tarkkaa seurantaa varojen käytöstä. Työlään, vuosittain maistraatille toimitettavan raportin varojen käytöstä voi kuitenkin valtuutuksella välttää.

– Yleinen määräys on, että edunvalvojan ei tarvitse antaa maistraatille tiliä, mutta tämä on velvollinen antamaan muiden perillisten pyytäessä heille selvityksen varojen käytöstä, Lehtiranta-Räty kertoo.

– Maistraattien edunvalvonnan työmäärät ovat niin suuria, että uskon, että valtuutuksella varojen käytön ja edunvalvontavaltuutuksen toteutumisen seuranta voi olla jopa toimivampaa kuin julkisella puolella.

Lehtiranta-Rädyn mukaan muiden läheisten tiedonsaantioikeus ja edunvalvojan velvollisuus antaa tietoja niin ikään vähentävät riitaisuuksia. Mikäli omaiset alkavat epäillä väärinkäytöksiä, voidaan aina ottaa yhteyttä maistraattiin.

Suunnittele fiksusti

Lehtiranta-Räty muistuttaa, että valtuutus mahdollistaa monenlaiset omaisuuden järjestelytoimet.

Huolellisilla järjestelyillä voi saada merkittäviä verovapausetuja, ja myös sijoitusvakuutuksia kannattaa pohtia.

– Koska holhoustoimilain mukaisessa edunvalvonnassa lahjoittaminen on ehdottamasti kiellettyä, ei edunvalvoja voi käyttää perillisten eduksi tulevia verotuksen kannalta edullisia, käypää hintaa alempia luovutuksia. Edunvalvontavaltakirjalla voi määrätä otettavaksi käyttöön myös verosuunnittelun mahdollisuudet.

Holhouslain mukaisen edunvalvonnan puutteet voivat Lehtiranta-Rädyn mukaan johtaa lyhytnäköisiin ratkaisuihin. Kun esimerkiksi tyhjilleen jääneestä asunnosta saatavat vuokratulot valuisivat automaattisesti laitospaikkapotilaan hoitokuluihin, jätetään monet asunnot suosiolla tyhjilleen.

Studio55.fi/Milja Atu

Kuvat: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat