Asiantuntija: Kunnilla liikaa valtaa omaishoidon suhteen

Vanhusten kotihoito 26:44

Studio55.fi -lähetyksessä vierailleen professori emeritan Sirkka-Liisa Kivelän mukaan omaishoitojärjestelmissä on isoja kuntakohtaisia eroja.

Genetrian professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä toimii omaishoitajana Helsingissä. Hän kertoo olleensa hyvin tyytyväinen Helsingin omaishoitojärjestelmään.

Kivelän mukaan kaikissa kunnissa asiat eivät kuitenkaan ole yhtä hyvällä mallilla: tutkimukset osoittavat, että omaishoitojärjestelmissä on isoja kuntakohtaisia eroja, ja omaishoitajilta itseltään tulee paljon negatiivista palautetta.

– Kunnat saavat itse päättää sen, että ketkä otetaan omaishoidon piiriin. Monissa kunnissahan on tehty päätöksiä, että yhtäkkiä omaishoidon rahat ovat muka loppuneet. Kunnes sitten on nostettu iso metakka, ja sitten on taas saatu rahaa. On tämä vähän tällaista poukkoilevaa, kun asia on liian paljon kuntien oman päätöksenteon vallassa, Kivelä sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisi viime helmikuussa vanhustenhoitoa koskevan toimintasuunnitelman. Suunnitelman mukaan tulkevaisuudessa pyritään vähentämään pitkäaikaista laitoshoitoa, eli hoitoa terveyskeskusten vuodeosastoilla sekä vanhainkotihoitoa. Samaan aikaan olisi lisättävä valtiolle edullisia hoitomuotoja, kotihoitoa ja omaishoitoa.

Kivelä toteaa, että myös omaishoidon lisäksi myös kotihoidon järjestäminen on tällä hetkellä ongelmallista.

– Meillä on kyllä paljon tutkimustietoa siitä, että kotihoito on puutteellista. On liian vähän hoitajia kotiin, kotihoito on pirstaleista, Kivelä kertoo.

Omaishoidon ja kotihoidon jälkeen yhteiskunnalle edullisin vaihtoehto on vanhusten palveluasuminen. Kivelän mukaan palveluasumisestakin on selvää puutetta.

– Pitkäaikaislaitoshoidon määrää on vähennetty hurjasti, mutta sitä ei ole riittävästi korvattu tehostetulla, eli ympärivuorokautisella palveluasumisella. Meillä on selvästi puutetta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta. Se on mielestäni yksi asia, johon pitää kunnissa puuttua, toteaa Kivelä.

Kivelän mielestä tarvitsisimme uutta lainsäädäntöä, jossa määriteltäisiin tarkkaan se, minkä tasoista perushoivaa saamme tulevaisuudessa verorahoilla.

– Näin tietäisimme sen, mitä tulemme saamaan yhteiskunnalta, ja voisimme varustautua siihen, mitä lisäpalveluita tarvitsemme mahdollisesti tulevaisuudessa. Kyllä me joudumme tulevaisuudessa ostamaan yksityiseltä sektorilta lisäpalveluita, se on mielestäni varma asia, Kivelä sanoo.

Mitä mieltä Kivelä on siitä ehdotuksesta, että lapset maksaisivat tulevaisuudessa omien vanhempiensa laitoshoidon? Katso Kivelän haastattelu kokonaan!

Lue myös:

    Uusimmat